luni, 25 martie 2013

Reforma in armata a Guvernului Victor Ponta


CALCULUL  SOLDELOR  ŞI PENSIILOR MILITARILOR

   În baza acordurilor de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, din 15 aprilie 2008, Guvernul s-a obligat să asigure militarilor următoarele plafoane medii de soldă şi pensie brută, calculată lunar în euro:

NC
Gradul militar (Corpul)
Arme terestre
UM speciale (Av,Ma,Tc,Aa)
Observaţii
01
Soldat – Sergent angajat
1.750 – 2.450
+25 – 45 % în fct. de vechime
 
02
Sg. Maj. - Plt. Adj.
2.450 – 3.450
+22 – 38%   ibidem
 
03
MM Cl IV- MM Principal
2.750 – 3.750
+28 – 38%   ibidem
 
04
Sublocotenent – Căpitan
2.650 – 3.950
+24 – 48%   ibidem
 
05
Maior – Colonel
4.050 – 5.750
+24 – 48%   ibidem
 
06
General 1*- General 4*
6.550 – 9.750
+15 – 25%   ibidem
 
07
PMC Gr. 1 – PMC Gr. 6
2.250 – 3.750
+ 20 – 35%  ibidem
 

 

La aceste valori se adaugă sporul de vechime, sporul de funcţie, sporul de risc în teatrele de operaţiuni, gradaţii, ordine, medalii, indemnizaţia de instalare, indemnizaţia de re-inserţie în economia civilă, norma de hrană de campanie, banii pentru uniformă şi furnituri, alocaţii pentru copii şi pentru soţiile fără serviciu, etc. Vechimea în serviciul militar activ, se stabileşte în funcţie de grade astfel: corpul generalilor -  max. 40 de ani, ofiţeri superiori -  max. 35 de ani, ofiţeri inferiori – max. 33 de ani, subofiţeri şi maiştri militari – 35 de ani, soldaţi şi gradaţi – max. 25 de ani, personal civil conform codului muncii. Ministrul Apărării Naţionale poate acorda dispensă de la 1-5 ani, pentru depăşirea duratei de serviciu în cazuri motivate, pentru generali şi ofiţeri superiori, iar pentru celelalte categorii de cadre militare, comandanţii de mari unităţi sau unităţi independente, în funcţie de necesarul de încadrare pe stat. Aceleaşi plafoane de calcul se aplica şi militarilor concentraţi sau detaşaţi la alte instituţii publice din domeniul ordinii publice, siguranţei, protecţiei şi escortei demnitari, misiuni diplomatice, etc. Pentru cadrele decedate în misiuni de lupta, familiilor li se acordă un ajutor egal cu 50 de solde lunare brute, pentru invalizi şi clasaţi inapt pace şi război, ca urmare a unor accidente sau răniri în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor de serviciu în slujba patriei, militarii primesc un ajutor egal cu 25 de solde lunare, la care se adaugă o pensie de invaliditate egala cu solda de grad şi funcţie a colegilor din activitate. Pensia de urmaş pentru văduve şi orfani  este de 0,5 X ultima soldă ridicată de către de cuius. Pensiile rezerviştilor se vor actualiza trimestrial şi vor fi egale cu solda de grad şi funcţie minus sporurile, care se plătesc militarilor din activitate, la care se adaugă un spor de ore suplimentare, efectuate pe timpul serviciului.   Guvernul României, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Apărării Naţionale, vor lua toate măsurile organizatorice, pentru plata obligaţiilor de plată faţă de personalul din sistemul de apărare, şi pentru rezervişti, între 1-5 a lunii, pentru luna următoare. Plafonul cheltuielilor legate de plata soldelor, salariilor şi pensiilor militarilor activi şi în rezervă, se va asigura de ANAF, din Bugetul de Stat, şi va fi inclus în toate negocierile cu organismele financiare internaţionale. Plata se va face în moneda naţională, calculată conform ratei de schimb valutar a BNR, iar garanţii respectării obligaţiilor asumate de Romania, pe această linie cu NATO, este Preşedintele României şi Parlamentul. La soluţionarea unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie, Ministrul de Justiţie va lua măsuri să comunice extrasele din convenţiile internaţionale desecretizate în parte, privind obligaţiile de plată ale statului faţă de persoanele care au lucrat sau lucrează în structurile sistemului de apărare naţională, tuturor preşedinţilor de instanţe competente. Pentru cadrele active şi în rezervă, cărora li s-au plătit un nivel inferior acordurilor internaţionale la nivel NATO, Direcţia Financiar Contabilă a MApN, în termen de 60 de zile, va calcula şi vira sumele cuvenite militarilor, fără alte formalităţi, cu respectarea şi a altor hotărâri judecătoreşti conexe investite cu titlu executoriu. Acest proiect de OUG a fost discutat şi negociat cu toate organizaţiile neguvernamentale ale militarilor în rezervă, veterani, invalizi, văduve şi orfani, fiind parte al Pactului Social de Stabilitate dintre societatea civilă şi militarii de carieră sau apărătorii patriei. Personalul din ataşatură, diplomaţie, producţie specială, magistratura militara, servicii de informaţii militare şi de protecţie, contraspionaj, din învăţământul militar, etc. vor primi şi alte sporuri, ce se vor stabili prin reglementări speciale.
NATO – Informații generale
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) este o alianţă formată din 28 de state din Europa şi America de Nord care au aderat la Tratatul Nord-Atlantic. Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Tratatul Nord-Atlantic a fost semnat la data de 4 aprilie 1949. Acesta reprezintă baza legală şi contractuală a Alianţei şi a fost stabilit în cadrul Articolului 51 al Cartei Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă.
Încă de la începuturile sale, Alianţa a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa, bazată pe valorile comune ale democraţiei,drepturilor omului şi în conformitate cu litera legii. Principiul fundamental care stă la baza Alianţei este un angajament comun faţă de cooperarea mutuală între statele membre, axat pe indivizibilitatea securităţii acestora.  Solidaritatea şi coeziunea din cadrul Alianţei susţin faptul că nici o ţară membră nu poate fi forţată să se bazeze doar pe propriile eforturi naţionale în cazul apariţiei unor ameninţări asupra securităţii sale. Fără a priva statele membre de drepturile şi obligaţiile de a-şi asuma responsabilităţile suverane în domeniul apărării, Alianţa le ajută să-şi atingă obiectivele de securitate naţională în urma unui efort colectiv. Pe scurt, Alianţa este o asociere de state libere, unite în hotărârea lor de a-şi menţine securitatea prin garanţii comune şi prin relaţii stabile cu alte ţări. În 2009, cu prilejul Summit-ului NATO de la Strasbourg - Kehl, au fost aniversaţi 60 de ani de la înfiinţarea Alianţei Nord-Atlantice.
Aniversarea a reprezentat pentru NATO şi un moment prielnic pentru definirea obiectivelor viitoare ţinând cont de noile tipuri de ameninţări. Cu prilejul Summit-ului de la Strasbourg -Kehl, din aprilie 2009, şefii de stat şi de guvern ai statelor membre NATO au dat secretarului general sarcina de a crea şi a conduce un grup de experţi care, în consultare cu statele membre, să elaboreze recomandări în vederea actualizării Conceptului Strategic al NATO din 1999, în lumina evoluţiilor din ultima decadă la nivelul mediului politic şi de securitate, şi să facă propuneri în vederea implementării acestuia. În consecinţă, în urma unei activităţi intense de reflecţie şi a dezbaterilor derulate atât la nivelul Alianţei, cât şi cu angrenarea statelor partenere şi a societăţii civile şi a mediilor academice, a fost elaborat un nou Concept Strategic al Alianţei (http://www.nato.int/strategic-concept/index.html), care a fost aprobat la Summit-ul NATO de la Lisabona, la 19-20 noiembrie 2011.
Mod de lucru: Structurile create în cadrul NATO permit ţărilor membre să-şi coordoneze politicile, în scopul îndeplinirii acestor sarcini fundamentale. Ele asigură o permanentă conlucrare şi cooperare în domeniul politic, economic, ca şi în alte domenii non-militare, precum şi formularea de planuri comune de apărare; stabilirea infrastructurii, a echipamentelor şi facilităţilor de bază, necesare operaţiunilor forţelor militare;şi aranjamentele pentru programe şi exerciţii comune de instrucţie.
La baza acestor activităţi se află o structură militară şi civilă complexă, care implică un personal administrativ bugetar şi de planificare, precum şi agenţii desemnate de către ţările membre ale Alianţei, în scopul de a coordona lucrul pe domenii de specialitate - de exemplu, sistemul de comunicaţii necesar în facilitarea consultării politice, comanda şi controlul forţelor militare şi suportul logistic în susţinerea acestora.
 
 

sâmbătă, 23 martie 2013

ROMANIA DE LA REGIONALIZARE LA LICHIDARE

     Statele BRICS, compuse din Brazilia, Rusia, China, India si Africa de Sud, la care vor adera în curând şi Uniunea Europeană, Japonia, Coreea reunită, Vietnamul, Iranul, Irakul, Siria, Egiptul, Argentina, Mexic, Chile, Filipine, Taiwan, Singapore, Australia, Africa, Canada, Marocul, Libia, Vaticanul, Malta, Cipru, vor forma o uniune de state, ce vor reprezenta 95% din populaţia lumii şi 92% din economia mondială.
    Scopul economic, este colaborarea statelor din Uniune, pentru soluţionarea problemelor sociale, economice de învăţământ, sănătate, siguranţă, ordine publică şi apărare la nivel global, combaterea speculei financiare, a şomajului, a sărăciei şi malnutriţiei, a maladiilor care pun în pericol specia umană, ecologizarea mediului, combaterea terorismului, criminalităţii transfrontaliere, etc. Din punct de vedere militar, Alianţa Uniunii Mondiale, va asigura securitatea colectivă planetară, controlul înarmărilor şi interzicerea armelor de nimicire în masa (nucleare, chimice, biologice, geodezice, mutante, de-foliante sau pandemice), a lichidării arsenalelor armamentului convenţional, controlul şi interzicerea deţinerii armelor letale de către persoane fizice sau organizaţii militare sau paramilitare, interzicerea actelor de agresiune dintre state, a forţei şi ameninţării cu forţa, a spionajului, a diversiunii, a prevenirii comploturilor si asasinatelor politice, întronarea democraţiei reale şi a economiei în slujba cetăţeanului, etc. Intervenţia prin agenţii specializate in caz de dezastre naturale, de căderi de  asteroizi de mari dimensiuni, ameninţări venite de la alte civilizaţii extraterestre, cutremure, explozii, avarii, incendii, inundaţii, sau alte calamităţi naturale sau produse prin intervenţia omului, ajutorarea populaţiei sinistrate prin Crucea Roşie Internaţionala, lichidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi realizarea unui nou Parlament Mondial, crearea unei Bănci a AUM, care să ajute statele aflate în dificultate, fără dobânda, etc. Confiscarea marilor averi dobândite în condiţii ilegale de persoane fizice sau de alte entităţi economice, reunificarea principiilor de drept civil, penal, internaţional public si privat, asigurarea liberului acces nediscriminatoriu la alimente, energie, medicamente,  surse de căldură, bogaţii naturale, recolte agricole, şepteluri, păduri, păşuni, ape interioare si exterioare, libera circulaţie a persoanelor si subvenţionarea transportului de persoane ce se deplasează în interes public, turistic si de relaxare, în interes de serviciu, medical, de reîntregire a familiei, combaterea curentelor naţionaliste, fasciste, xenofobe, belicoase, înlocuirea măsurilor punitive cu măsuri educative împotriva infractorilor, combaterea consumului de alcool, tutun, cafea, stupefiante de mare risc, a alimentelor contaminate si modificate genetic, etc. Libertatea de creaţie tehnico - ştiinţifică, culturală, artistică, religioasă, şi promovarea valorilor autentice si nu a subculturilor. Asigurarea unui nivel de trai decent şi îndestulător tuturor locuitorilor planetei, şi izolarea şi pedepsirea statelor care produc dezordini, revolte, revoluţii, atacuri îndreptate spre alte state, sau care au arme sofisticate, care pot ucide comunităţi umane mari nevinovate. Judecarea si condamnarea organizaţiilor si persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii şi desdăunarea victimelor care au fost supuse la atrocităţi sau genocid.
      Regula este ca fiecare stat, regiune, teritoriu, sa se autogestioneze, prin aleşi locali de buna credinţă şi responsabili, să-şi păstreze cutumele, limba, credinţa religioasa, denumirile toponimice, cultura proprie, nediscriminatoriu faţă de minorităţi, pe principiul egalităţii în drepturi, şi a solidarităţii sociale. Excepţia este tendinţa de a forma state autoritare, dictaturi, enclave, care din raţiuni antiunioniste, vor sa se separe în state cu circuit închis, unde nu va exista circulaţie dintre cetăţeni, bunuri sau capitaluri. Reunificarea monetară, şi asigurarea unor provizii financiare tuturor cetăţenilor planetei, suficiente, pentru asigurarea unui trai decent, pentru creştere si educaţie, sănătate, acces la diviziunea mondială a muncii, sport şi relaxare, turism şi activităţi caritabile şi de interes colectiv.AUM garanteaza libertatea, viata si buna intelegere a tuturor oamenilor indiferent de rasa, sex, nationalitate, religie, limba vorbita, ocupatie, virsta, functie publica.
În contextul în care toate statele responsabile din lume se vor uni, pentru interesele comune ce le leagă, regionalizarea unor state este total nepotrivita şi nerecomandată. Regionalizarea României a fost dictată şi de IV Stalin în anii 50 ai secolului trecut, când s-a creat Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Ulterior, s-a realizat noua organizare teritorială administrativă a României pe judeţe. Proiectul avea în vedere dezvoltarea economică a fiecărui judeţ, în mod uniform si nediscriminatoriu, să se dezvolte economic toată ţara. Acum s-ar vrea să se revină la regionalizare, pe motiv ca Uniunea Europeana ar dirija mai bine fondurile pe regiuni si nu pe proiecte. In condiţiile în care România plăteşte la Uniunea Europeana anula 12-14 miliarde de euro şi abia reuşeşte să primească înapoi 1,2-1,7 miliarde de euro, şi aceia prin clauzele de executare silită se solicită restituirea de către Ministerul de Finanţe a unor sume de cca. 800 de milioane euro, cu tot cu penalităţi pentru nerespectarea unor clauze, situaţia nu este încurajatoare. Se pare că la o parte din baronii locali, le-ar pica ca o pară mălăiaţă în cap, o regionalizare, deoarece şi-ar lărgi arealul zonelor lor de influenţă, peste mai multe judeţe, inclusiv şi-ar spori averile prin spolierea instituţiilor din subordine.Pentru Regiunea Moldova, candidatul principal este vicepreşedintele PSD, Gheorghe Nichita, care şi-a constituit deja echipa de zgomot şi lumini cu care ar vrea sa controleze regiunea supuşilor săi, şi care se visează deja un urmaş al Domnitorului Dimitrie Cantemir, sau chiar Ştefan cel Mare. Chiar a comandat unor pictori şi sculptori, să fie imortalizat cu coroana pe cap şi cu sceptrul Moldovei în mână, îndreptat spre Vest. Ori dacă Alexandru Ioan Cuza, a unit Moldova si Ţara Românească ca prim pas, al realizării dezideratului milenar al romanilor de unitate naţională, poporul nu mai poate fi înşelat să piardă, tot ce au cucerit înaintaşii. Coroborat cu intenţiile grofilor din UDMR de a declara autonomia Transilvaniei şi alipirea acesteia la Patria Mama, Ungaria, cititorii acestui site, ar putea intui, ce viitor sumbru ne-ar aştepta dacă vor vota la referendum pentru distrugerea unităţii naţionale a statului român. Nici FMI, Banca Mondială, BERD, nu sunt de acord cu regionalizarea, nici UE si nici USA, deoarece debitoarea Romania, prin desfiinţare şi separarea în mai multe regiuni, nu-şi va mai plăti datoriile la aceste organisme financiare mondiale.
Pe cale de consecinţa, se sugerează Primarului Gheorghe Nichita sa se ocupe de problemele de management din primărie şi să mai lase visurile utopice de mărire şi de ridicare în scaun, deoarece este o vorba, cu cât cineva urcă mai sus pe o scară socială, poate cădea şi să-şi fractureze vreun membru, a se vedea cazul lui Adrian Năstase, care se visa Împăratul Românilor, dar care a ajuns un deţinut de drept comun la Jilava. Asociaţia Apărătorilor Patriei comunică prin intermediul acestui site, alianţei USL, adică PSD, PDL si PC, să nu se mai preocupe de modificarea constituţiei şi de regionalizarea României, deoarece acestea ar putea fi temeiurile de drept pentru a pierde puterea si a fi excluşi definitiv din orbita politica a ţării, aşa cum a dispărut şi PCR, în doar câteva zile. Mai bine s-ar preocupa de reducerea taxelor şi impozitelor, de creştere a nivelului de trai, de generare a locurilor de munca, de a creşte siguranţa statului, a ordinii publice şi mai ales a creşterii capacitaţii de apărare a ţării, cu forţe proprii.
 


miercuri, 20 martie 2013

PIERDEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

 
 
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 148 din data de 20 martie 2013 a fost publicata Legea nr. 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991.
 
Proiectul Legii (există la Parlament din 1997, dar încă nu a fost luat în discuție de Comisia Juridică) reglementează modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, facilitandu-se acordarea cetateniei romane pentru romanii din străinătate, adica persoanelor care au dobandit cetățenia româna prin nastere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora cetatenia romana le-a fost ridicata fara voia lor, precum și descendenților acestora până la gradul III.
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991, aceste persoane pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia româna, la cerere, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului in țară sau cu menținerea acestuia în străinătatate.
In acest sens, noul act normativ modifica art. 16 alin. 2 lit. a) din Lege, prin introducerea unui termen de 60 de zile în care urmează a fi comunicate Comisiei pentru cetățenie, relațiile solicitate de la autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si e) din Lege. Aceste condiții impun ca solicitantul să nu fi întreprins acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale a statului roman și să nu fi fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român. În forma anterioară a legii nu era fixat un termen concret pentru comunicarea acestor informații.
Alte modificări vizează introducerea unui termen în care Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei romane.
Astfel, potrivit noii Legi, Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de lege, emite într-un termen ce nu va depași 3 zile ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.
In forma anterioară a legii, era stabilită comunicarea  de îndată a ordinului, fără a fi stipulat un termen precis.
 
Mai există și alte propuneri de modificare a acestei legi. Un grup de inițiativă format din peste 469 de parlamentari (deputați și senatori) au aderat la un Proiect de modificare al Legii nr. 21 din 1991 cu privire la cetățenia româna. Astfel în acel proiect se precizează că persoanele care prin activitatea lor publica sau indivuduală în nume propriu, desfașoară activități ostile statului, ordinii constituționale, încalcă principiile fundamentale ale statului de drept democratic, instigă la neresectarea legilor, a convențiilor internaționale, promovează antisemitismul, xenofobia, iredentismul, șovinismul, discriminarea pe criterii etnice, religioase de limbă vorbită,rasă, sex, instigă la confruntări inter-etnice, fac propagandă statului fascist sau hortist, arborează ostentativ insemne, sigle, sigilii, drapele, steaguri sau alte insemne ale unor organizații teroriste, fasciste, revanșarde, iredentiste, sau ale unor minorităti etnice, pe teritoriul statului român, în fața unor instituții publice sau ambasade ale României, Autoritatea Națională pentru Cetațenie, poate să hotărească, în termen de 48 de ore retragerea cetățeniei romane asupra oricărei persoane, care se face vinovata de comiterea faptelor de mai sus. In subsidiar, averea renegatului apatrid formata din mobile, imobile, conturi bancare, etc. se confisca de drept prin executare silită de către ANAF, iar valoarea bunurilor valorificate prin licitație publică, se varsă la bugetul local al ultimului domiciliu, cu toate formalitățile de publicitate. Ca sancțiune complementara se propune interdicția de a mai intra pe teritoriul României sau Uniunii Europene, după caz, pentru o perioada de 5, 10, 15 ani sau permanent, urmând ca informațiile despre persoana renegată sa fie comunicate la toate birourile Interpol și la toate punctele de trecere a frontierei. Șefii celor doua Camere ale Parlamentului României vor discuta și adopta cu celeritate acest proiect de act normativ, important după opinia noastră- pentru liniștea si ordinea publică a cetățenilor români de buna credință. Originea și practica acestei reglementari a fost preluata din legislația anglo-saxona, care are o aplicare mai lărgită și asupra infractorilor de drept comun, pedofililor, traficanților de organe, activiștii unor mișcări teroriste, violatori, criminali în serie, escroci internaționali, liderii unor partide extremiste și care fac propagandă fascistă sau de război, etc. Condamnatul putea opta fie pentru spânzurătoare, fie pentru exilarea definitivă, iar majoritatea optau pentru ultima sancțiune.  
Pe fondul ultimelor curente favorabile inseminării discordiei dintre diferite minorotăți și populații, creșterii finanțării unor mișcări fundamentaliste, rasiste, fasciste, naționaliste, aceste noi principii de drept privind cetățenia ar trebui să intre în vigoare cât mai curând.

Lichidarea Ciprului, un precedent?


Sic  transit gloria mundi
   Stabilirea criteriilor de delimitare în actuala conjunctură a războiului neconvenţional ce se consumă în prezent pe arena pieţelor de capital mondiale, generează lovituri mortale asupra unor popoare mai mari sau mai mici. Analiştii economici de la mai multe universităţi prestigioase din lume, sunt depăşiţi de rapiditatea cu care se desfăşoară o serie de evenimente negative din economia unor state, generatoare de crize sociale profunde. Funcţionari din diferite ministere, complet nepregătiţi, fac din ce in ce mai multă figuraţie în fotoliile lor, necunoscând nici măcar situaţia reala din sediile ministerelor lor, iar fără informaţie, in orb, nu poţi guverna – se ştie – nici măcar o barcă, darmite un vapor ruginit, cu motoarele gripate şi cala inundată, care se duce la fund. Toţi ministeriabilii se plâng de lipsă de fonduri, ca şi cum cineva ar fi obligat să le basculeze lunar câte un camion de bani, în visteria ministerului lor. Situaţia economică din România este dificilă, şi greu de controlat. Marea şi mica privatizare, continuată acum cu privatizarea sănătăţii, învăţământului, sportului, a lucrărilor publice,  apărării,  justiţiei, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a finanţelor publice, agriculturii, comerţului a condus la un paradox. Pe timpul economiei planificate centralizate, un ministru primea o documentaţie şi o strategie pe termen lung, astfel încât prin pârghiile sale guvernare, cu sprijinul partidului, avea în permanenţă un excedent de fonduri financiare, iar la sfârşitul anului, era amendat de banca de investiţii şi dezvoltare deoarece nu reuşea să consume masa monetară ce o avea în gestiune. Acum, prin creşterea autonomiei locale din administraţie, descentralizarea şi modificarea unor funcţiuni ministeriale preluate de consiliile judeţene şi locale, miniştrii au din ce în ce mai mult un rol decorativ, într-o  piesă gen Flecărelile femeilor de Carlo Goldoni. Intervenţia brutală a statului în economia capitalistă de piaţă ce se vrea la noi, a condus invariabil la falimentul ideii de guvernare deoarece, se cunoaşte că statul este în general un prost gospodar, iar dacă la conducerea unor instituţii ale sale sunt numiţi pe criterii politice şi censitare, nişte oportunişti, reţeta crizei este ca şi livrată. Nu mai este nevoie să intervii din afară pentru a compromite o economie aflata in contracţie, că accentuarea picajului economic, îl produce chiar „ pilotul de încercare „ chemat să redreseze aeronava, fie din neştiinţă, fie din trebuinţă. Lichidarea a peste două milioane de firme, titlu de laudă pentru Camera de Comerţ şi Industrie a României, care acum a rămas fără contribuitori la buget, dar pe care a solvat-o titulatura ORC „ de pe lângă Ministerul de Justiţie „ a generat efectul advers, adică presiuni insurmontabile asupra bugetului de stat. Era normal, ca firmele cu pierderi să-şi închidă porţile, dar acest atribut la fel ca la baschet (cine nu poate juca se cere singur afară), nu trebuia pus în sarcina statului ci a patronatului, care cunoştea mai bine situaţia economică. Statul, printr-o lege de inspiraţie europeană a creat o întreagă industrie de lichidat: spitale, şcoli, grădiniţe, cămine de asistaţi social, ferme agricole şi prelucrătoare, staţii de mecanizare a agriculturii, mergând până la lichidarea industriei de maşini şi utilaje agricole, companii de bunuri de larg consum, din industria siderurgică şi cele din structura orizontală, industria uşoara, comerţul, turismul, transporturile, industria extractivă şi energetică, etc. Statul nu a făcut nimic pentru protecţia industriei şi agriculturii proprii, a marilor şi micilor întreprinderi, ci dimpotrivă a militat pentru trecerea unor structuri viabile pe epuismente, pentru că ar fi ceva pozitiv şi benefic. S-a format astfel o sectă de lichidatori, executori, speculatori şi pseudo-investituri, care au făcut totul pentru ruinarea economiei naţionale, şi scoaterea la vânzare a unor active la preţuri simbolice. Prin această strategie, statul s-a „sinucis” încetul cu încetul, asigurând spaţiul de joc, pentru speculanţi mondiali gen Soros (care anterior a format 2.000 de jurnalişti bursieri, pentru lobby) care profită de pe urma lichidării unor state cu tot cu popoarele lor. Rămâne de văzut ce va face miliardarul maghiar după ce va rămâne fără materia prima, adică fără popoarele supuse extincţiei , va căuta sa lichideze alte populaţii din comunitatea galactică? Muscatura de rechin, asa cum ii place sa spuna ungurului Soros George, poate rani Romania, dar nu o va putea lichida niciodata, sa stie acest lucru si descendentii sai si cei care-l gratuleaza fara motiv, aici si-au pierdut coltii multi spoliatori... Memento morri !                                         EA 2013, mart, 21
 
 

sâmbătă, 16 martie 2013

TRIANON and Peace in Europe

THE UNITED STATES OF AMERICA, THE BRITISH EMPIRE, FRANCE, ITALY and JAPAN, These Powers being described in the present Treaty as the Principal Allied and Associated Powers, BELGIUM, CHINA, CUBA, GREECE, NICARAGUA, PANAMA, POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE SERB-CROAT-SLOVENE STATE, SIAM, and CZECHO-SLOVAKIA, These Powers constituting with the Principal Powers mentioned above the Allied and Associated Powers, of the one part;
And HUNGARY, of the other part;

 


Whereas on the request of the former Imperial and Royal Austro-Hungarian Government an Armistice was granted to Austria-Hungary on November 3, I918, by the Principal Allied and Associated Powers, and completed as regards Hungary by the Military Convention of November 13, 1918, in order that a Treaty of Peace might be concluded, andWhereas the Allied and Associated Powers are equally desirous that the war in which certain among them were successively involved, directly or indirectly, against Austria-Hungary, and which originated in the declaration of war by the former Imperial and Royal Austro-Hungarian Government on July 28, I914, against Serbia, and in the hostilities conducted by Germany in alliance with Austria-Hungary, should be replaced by a firm, just, and durable Peace, and Whereas the former Austro-Hungarian Monarchy has now ceased to exist, and has been replaced in Hungary by a national Hungarian Government: For this purpose the HIGH CONTRACTING PARTIES have appointed as their Plenipotentiaries:
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA: Mr. Hugh Campbell WALLACE, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America at Paris;
HIS MAJESTY THE KING OF THE UNITED STATES OF GREAT BRITAIN AND IRELAND AND OF THE BRITISH OOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA: The Right Honourable Edward George VILLIERS, Earl of DERBY, K.G., P.C., K.C. V.O., C. B., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of His Britannic Majesty at Paris;
And for the DOMINION of CANADA: The Honourable Sir George Halsey PERLEY, K. C. M. G., High Commissioner for Canada in the United Kingdom;for the COMMONWEALTH of AUSTRALIA. The Right Honourable Andrew FISHER, High Commissioner for Australia in the United Kingdom; for the DOMINION of NEW ZEALAND: The Honourable Sir Thomas MACKENZIE, K.C.M.G., High Commissioner for New Zealand in the United Kingdom; for the UNION of SOUTH AFRICA:Mr. Reginald Andrew BLANKENBERG, O.B.E., Acting High Commissioner for the Union of South Africa in the United Kingdom;
for INDIA:
The Right Honourable Edward George VILLIERS, Earl of DERBY, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of His Britannic Majesty at Paris;
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC: Mr. Alexandre MILLERAND, President of the Council, Minister for Foreign Affairs; Mr. Frédéric FRANCOIS-MARSAL, Minister of Finance;Mr. Auguste Paul-Louis ISAAC, Minister of Commerce and Industry;Mr. Jules CAMBON, Ambassador of France;Mr. George Maurice PALÉOLOGUE, Ambassador of France, Secretary-General of the Minister for Foreign Affairs;
HIS MAJESTY THE KING OF ITALY:Count Lelio BONIN LONGARE, Senator of the Kingdom, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H.M. the King of Italy at Paris Rear Admiral Mario GRASSI;
HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN:Mr. K. MATSUI, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of H.M. the Emperor of Japan at Paris;
HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:Mr. Jules VAN DEN HEUVEL, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Minister of State;Mr. Rolin JACQUEMYNS, Member of the Institute of Private International Law, Secretary-General of the Belgian Delegation;
THE PRESIDENT OF THE CHINESE REPUBLIC:Mr. Vikyuin Wellington Koo;Mr. Sao-Ke Alfred SZE;
THE PRESIDENT OF THE CUBAN REPUBLIC:Dr. Rafael Martinez ORTIZ, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Cuban Republic at Paris;
HIS MAJESTY THE KING OF THE HELLENES:Mr. Athos ROMANOS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H.M. the King of the Hellenes at Paris;
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA:Mr. Carlos A. VILLANUEVA, Charg‚ d'Affaires of the Republic of Nicaragua at Paris;
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA:Mr. Raoul A. AMADOR, Chargé d'Affaires of the Republic of Panama at Paris;
THE PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC:Prince Eustache SAPIEHA, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Polish Republic at London;Mr. Erasme PILTZ, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Polish Republic at Prague;
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:Dr. Affonso da COSTA, formerly President of the Council of Ministers;Mr. Joao CHAGAS, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Portuguese Republic at Paris;
HIS MAJESTY THE KING OF ROUMANIA:Dr. Jon CANTACUZINO, Minister of State;Mr. Nicolae TITULESCU, formerly Minister Secretary of State;
HIS MAJESTY THE KING OF THE SERBS, THE CROATS AND THE SLOVENES:Mr. Nicolas P. PACHITCH, formerly President of the Council of Ministers;Mr. Ante TRUMBIC, Minister for Foreigri Affairs;Mr. Ivan ZOLGER, Doctor of Law;
HIS MAJESTY THE KING OF SIAM:His Highness Prince CHAROON, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of H.M. the King of Siam at Paris;
THE PRESIDENT OF THE CZECHO-SLOVAK REPUBLIC:Mr. Edward BENES, Minister for Foreign Affairs;Mr. Stephen OSUSKY, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Czecho-Slovak Republic at London;
HUNGARY:Mr. Gaston de BÉNARD, Minister of Labour and Public Welfare;Mr. Alfred DRASCHE-LAZAR de Thorda, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;
WHO, having communicated their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS:From the coming into force of the present Treaty the state of war will terminate.From that moment and subject to the provisions of the present Treaty official relations will exist between the Allied and Associated Powers and Hungary.


PART II. FRONTIERS OF HUNGARY.
ARTICLE 27. The frontiers of Hungary shall be fixed as follows:


3. With Roumania: From the point defined above east-north-eastwards to a point to be selected on the Maros about 3 1/2 kilometres upstream from the railway bridge between Mako and Szeged, a line to be fixed on the ground; thence south-eastwards, and then north-eastwards to a point to be selected about I kilometre south of Nagylak Station, the course of the river Maros upstream; thence north-eastwards to the salient of the administrative boundary between the comitats of Csanad and Arad north-north-west of Nemetpereg, a line to be fixed on the ground passing between Nagylak and the railway station; thence east-north-eastwards to a point to be selected on the ground between Battonya and Tornya, this administrative boundary, passing north of Nemetpereg and Kispereg; thence to point 123 (about 1.2 kilometres east of Magosliget), the point common to the three frontiers of Hungary, Roumania and Czecho-Slovakia (Ruthenian territory), a line to be fixed on the ground passing west of Nagyvarjas, Kisvarjas and Nagyiratos, east of Dombegyhaz, Kevermes and Elek, west of Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant and Illye, east of Gyula, Gyula-Vari and Kotegyan, cutting the Nagysza-lonta-Gyula railway about 12 kilometres south-west of Nagysza-lonta and between the two bifurcations formed by the crossing of this line and the Szeghalom-Erdogyarak railway; passing east of Mehkerek, west of Nagyszalonta and Marczihaza, east of Geszt, west of Atyas, Olah-Szt-Miklos and Rojt, east of Ugra and Harsany, west of Korosszeg and Koros-Tarjan, east of Szakal arld Berek-Boszormeny, west of Bors, east of Artand, west of Nagy-Szanto, east of Nagy-Kereki, west of Pelbarthida and Bihardioszeg, east of Kis-Marja, west of Csokaly, east of Nagyleta and Almosd, west of Er-Selind, east of Bagamer, west of Er-Kenez and Ermilhalyfalva east of Szt-Gyorgy-Abrany and Peneszlek, west of Szaniszlo, Bere-Csomakoz, Feny, Csanalos, Borvely and Domahida, east of Vallaj, west of Csenger-Bagos and Ovari, east of Csenger-Ujfalu, west of Dara, east of Csenger and Komlod-Totfalu, west of Pete, east of Nagy-Gecz, west of Szaraz-Berek, east of Mehtelek, Garbolcz and Nagy-Hodos, west of Fertos-Almas, east of Kis-Hodos, west of Nagy-Palad, east of Ki-Palad and Magosliget.SECTION I I I . ROUMANIA.


ARTICLE 45. Hungary renounces, so far as she is concerned, in favour of Roumania all rights and title over the territories of the former Austro-Hungarian Monarchy situated outside the frontiers of Hungary as laid down in Article 27, Part II (Frontiers of Hungary) and recognised by the present Treaty, or by any Treaties concluded for the purpose of completing the present settlement, as forming part of Roumania.

ARTICLE 46. A Commission composed of seven members, five nominated by the Principal Allied and Associated Powers, one by Roumania, and one by Hungary, will be appointed within fifteen days from the coming into force of the present Treaty to trace on the spot the frontier line provided for in Article 27 (3), Part II (Frontiers of Hungary).

ARTICLE 47. Roumania recognises and confirms in relation to Hungary her obligation to accept the embodiment in a Treaty with the Principal Allied and Associated Powers such provisions as may be deemed necessary by these Powers to protect the interests of inhabitants of that State who differ from the majority of the population in race, language or religion, as well as to protect freedom of transit and equitable treatment for the commerce of other nations.The proportion and nature of the financial obligations of Hungary which Roumania will have to assume on account of the territory placed under her sovereignty will be determined in accordance with Article 186, Part IX (Financial Clauses) of the present Treaty.Subsequent agreements will decide all questions which are not decided by the present Treaty and which may arise in consequence of the cession of the said territory
.


SECTION VI. PROTECTION OF MINORITIES.

ARTICLE 54. Hungary undertakes that the stipulations contained in this Section shall be recognised as fundamental laws, and that no law, regulation or official action shall connict or interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail over them.
ARTICLE 55. Hungary undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Hungary without distinction of birth, nationality, language, race or religion.All inhabitants of Hungary shall be entitled to the free exercise, whether public or private, of any creed, religion or belief whose practices are not inconsistent with public order or public morals.
ARTICLE 56.Hungary admits and declares to be Hungarian nationals ipso facto and without the requirement of any formality all persons possessing at the date of the coming into force of the present Treaty rights of citizenship (pertinenza) within Hungarian territory who are not nationals of any other State.
ARTICLE 57 All persons born in Hungarian territory who are not born nationals of another State shall ipso facto become Hungarian nationals.
ARTICLE 58.All Hungarian nationals shall be equal before the law and shall enjoy the same civil and political rights without distinction as to race, language or religion.Difference of religion, creed or confession shall not prejudice any Hungarian national in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as for instance admission to public employments, functions and honours, or the exercise of professions and industries.No restriction shall be imposed on the free use by any Hungarian national of any language in private intercourse, in commerce, in religion, in the press or in publications of any kind, or at public meetings.Notwithstanding any establishment by the Hungarian Government of an official language, adequate facilities shall be given to Hungarian nationals of non-Magyar speech for the use of their language, either orally or in writing before the Courts.Hungarian nationals who belong to racial, religious or linguistic minorities shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as the other Hungarian nationals. In particular they shall have an equal right to establish, manage and control at their own expense charitable, religious and social institutions, schools and other educational establishments, with the right to use their own language and to exercise their religion freely therein.
ARTICLE 59.Hungary will provide in the public educational system in towns and districts in which a considerable proportion of Hungarian nationals of other than Magyar speech are resident adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instruction shall be given to the children of such Hungarian nationals through the medium of their own language. This provision shall not prevent the Hungarian Government from making the teaching of the Magyar language obligatory in the said schools.In towns and districts where there is a considerable proportion of Hungarian nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of sums which may be provided out of public funds under the State, municipal or other budgets, for educational, religious or charitable purposes.
ARTICLE 60.Hungary agrees that the stipulations in the foregoing Articles of this Section, so far as they affect persons belonging to racial, religious or linguistic minorities, constitute obligations of international concern and shall be placed under the guarantee of the League of Nations. They shall not be modified without the assent of a majority of the Council of the League of Nations. The Allied and Associated Powers represented on the Council severally agree not to withhold their assent from any modification in these Articles which is in due form assented to by a majority of the Council of the League of Nations.
Hungary agrees that any Member of the Council of the League of Nations shall have the right to bring to the attention of the Council any infraction, or any danger of infraction, of any of these obligations, and that the Council may thereupon take such action and give such direction as it may deem proper and effective in the circumstances.
Hungary further agrees that any difference of opinion as to questions of law or fact arising out of these Articles between the Hungarian Government and any one of the Allied and Associated Powers or any other Power, a Member of the Council of the League of Nations, shall be held to be a dispute of an international character under Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The Hungarian Government hereby consents that any such dispute shall, if the other party thereto demands, be referred to the Permanent Court of International Justice. The decision of the Permanent Court shall be final and shall have the same force and effect as an award under Article 13 of the Covenant.
SECTION VII.CLAUSES RELATING TO NATIONALITY.
ARTICLE 61.
Every person possessing rights of citizenship (pertinenza) in territory which formed part of the territories of the former Austro-Hungarian Monarchy shall obtain ipso facto to the exclusion of Hungarian nationality the nationality of the State exercising sovereignty over such territory.
ARTICLE 62.Notwithstanding the provisions of Article 61, persons who acquired rights of citizenship after January I, 1910, in territory transferred under the present Treaty to the Serb-Croat-Slovene State, or to the Czecho-Slovak State, will not acquire Serb-Croat-Slovene or Czecho-Slovak nationality without a permit from the Serb-Croat-Slovene State or the Czecho-Slovak State respectively. If the permit referred to in the preceding paragraph is not applied for, or is refused, the persons concerned will obtain ipso facto the nationality of the State exercising sovereignty over the territory in which they previously possessed rights of citizenship.
ARTICLE 63.Persons over 18 years of age losing their Hungarian nationality and obtaining ipso facto a new nationality under Article 61 shall be entitled within a period of one year from the coming into force of the present Treaty to opt for the nationality of the State in which they possessed rights of citizenship before acquiring such rights in the territory-transferred.Option by a husband will cover his wife and option by parents will cover their children under 18 years of age.
Persons who have exercised the above right to opt must within the succeeding twelve months transfer their place of residence to the State for which they have opted.They will be entitled to retain their immovable property in the territory of the other State where they had their place of residence before exercising their right to opt.They may carry with them their movable property of every description. No export or import duties may be imposed upon them in connection with the removal of such property.
ARTICLE 64. Persons possessing rights of citizenship in territory forming part of the former Austro-Hungarian Monarchy, and differing in race and language from the majority of the population of such territory, shall within six months from the coming into force of the present Treaty severally be entitled to opt for Austria, Hungary, Italy, Poland, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, or the Czecho-Slovak State, if the majority of the population of the State selected is of the same race and language as the person exercising the right to opt. The provisions of Article 63 as to the exercise of the right of option shall apply to the right of option given by this Article.
ARTICLE 65. The High Contracting Parties undertake to put no hindrance in the way of the exercise of the right which the persons concerned have under the present Treaty, or under treaties concluded by the Allied and Associated Powers with Germany, Austria or Russia, or between any of the Allied and Associated Powers themselves, to choose any other nationality which may be open to them.
ARTICLE 66.For the purposes of the provisions of this Section, the status of a married woman will be governed by that of her husband, and the status of children under 18 years of age by that of their parents.
.....................................

ARTICLE I00.Hungary agrees, so far as she is concerned, to the abrogation of the leases from the Chinese Government under which the AustroHungarian Concession at Tientsin is now held.
China, restored to the full exercise of her sovereign rights in the above area, declares her intention of opening it to international residence and trade. She further declares that the abrogation of the leases under which the said concession is now held sh:lll not affect the property rights of nationals of Allied and Associated Powers who are holders of lots in this concession.
ARTICLE 101 Hungary waives all claims against the Chinese Government or against any Allied or Associated Government arising out of the internment of Hungarian nationals in China and their repatriation. She equally renounces, so far as she is concerned, all claims arising out of the capture and condemnation of Austro-Hungarian ships in China, or the liquidation, sequestration or control oE Hungarian properties, rights and interests in that country since August 14, 1917. This provision, however, shall not affect the rights of the parties interested in the proceeds of any such liquidation, which shall be governed by the provisions of Part X (Economic Clauses) of the present Treaty


 

sâmbătă, 9 martie 2013

CRUCIADA IMPOTRIVA ROMANIEI?

CRUCIADA  IMPOTRIVA  ROMANIEI ?
 
 
 
Acum 100 de ani, pe data de 10 martie 1913, la Cartierul General a avut loc o intrunire a unor cadre din diplomatie, politie, justitie militara, servicii de informatii de stat sau private, ziaristi si cativa oameni politici.S-au prezentat filme, diapozitive, harti si dosare cu documente secrete obtinute de inteligenta romaneasca. Acolo, printre alti raportori, generali si alti ofiteri superiori a fost si un misterios domn, care s-a recomandat John Hunter, directorul unei structuri de investigatii private pan-europene, care a participat la acea intrunire la insistenta Reginei Maria. Desigur, materialul dezbaterii neputand fi dat publicitatii, a ramas consemnat de un ziarist celebru in acea vreme, gasit intamplator intr-un anticariat, altfel aceste date ar fi ramas necunoscute marelui public.
 
Lordul John a spus in cateva fraze, audientei consternate in sinteza urmatoarele:
1. Principatele Unite la 24 ianuarie 1859 Muntenia si Moldova, a caror independenta s-a realizat in urma razboiului Ruso-Turc din anul 1877, sunt tinta unor atacuri conjugate din partea serviciilor de spinaj: turce, austro-ungare, germene, franceze, engleze, americane, italiene, grecesti, poloneze, sarbesti, rusesti, precum si a altora de mai mica importanta, care fie in parte, fie in asociere multipla au un obiectiv comun, anume lichidarea statului, eliminarea prin asasinat politic a monarhiei si a unui mare numar de oameni politici, boieri sau mosieri, industriasi cu vederi patriotice, preoti, dascali, jurnalisti, medici, ofiteri, primari, prefecti incomizi desfasurarii acestui plan. Scopul principal ar fi nimicirea armatei si politiei romane, a serviciilor de contraspinaj, decimarea populatie de etnie romana prin genocid, disparitia statului si preluarea provinciilor de catre fortele ocupante, interzicerea religiei ortodoxe, a folosirii limbii romane, preluarea bogatiilor solului si subsolului si arderea arhivelor de stat si private, urmand ca dupa o generatie, sa nu mai existe picior de roman in zona carpatica. Unul din Cartierele Generale al spionajului impotriva Romaniei era un Hotel din Viena inchiriat anume acestui scop, un altul era amplasat intr-un Hotel din Istambul apartinand unui vestit Pasa, insa centrul de comanda se afla la Berlin, in sediul unei foste cazarme de cavalerie dezafectata, transformata in Han cu circuit inchis, deplin conspirat. (nemtii conduceau se pare spinajul in Europa si atunci si acum nn )
2. Au fost inventariate de catre structurile de spionaj de mai sus, locatia si continutul tezaurului tarii, depozitele tuturor bancilor si locul de amplasare al caselor de bani sau al casetelor de valori. Identificarea adreselor si familiilor ofiterilor de politie, justitie, armata, de siguranta, pompieri, preoti militari, ofiteri pana la gradul de sublocotenet, garnizoanele militare, planurile de mobilizare, inventarul de armamant si tehnica militara, grajdurile de cai, depozitele de furaje, sursele de apa urbane si rurale, toate podurile, soselele, caile ferate si locurile unde pot fi plasate bombe, cazarmile jandarmilor, depozitele de munitii si alimente, spitalele si metode de a contamina populatia cu virusi, bacterii, ciuperi sau toxine letale, identificare modalitati de otravire in masa cu arsenic si cianura de potasiu, a laptelui a zaharului si a sarii,  identificarea de locuri pentru lagare si camere de gazare, crematorii, cimitire. Planurile de aparare in caz de incendii si utilajele de stins incendiile, in caz de catastofe naturale, toate lacasele de cult, indiferent de religie, persoane indentificate ca patrioti romani, poeti, scriitori, actori, dramaturgi, anticari, bibliotecari precum si persoanele apartinatoare minoritatilor turce, tatare, lipovenesti, tigani, armeni, evrei, albanezi, macedoneni, bulgari,  pretabili la acte de tradare, vulnerabilitati in toate structurile politice si din administratie, crearea de case de toleranta, cazinouri, legale sau conspiative si retele de agenti platiti de spionajul antiromanesc, aparate de teletransmisie, cutii de scrisori, experti in grafoscopie, microbiologie, artificieri, recrutarea unor persoane nemultumite, prostituate, vaduve de ofiteri, sau divortate, etc.  
3.Exercitarea controlului presei, a tipariturilor, brosurilor, almanahurilor, calendarelor, a lucrarilor epice sau a romanelor, a fotografilor, gravorilor, bijutierilor, legatorilor de carte, a formatorilor de opinie, recrutarea unor oameni politici cu problele in justitie, de orientari sexuale aberante, betivi, curvari, afemeiati, femei maritate curve apropiate de baruri, restaurante si hoteluri, sau secretare ale unor oameni politici sau cu functii in administratie, femei necasatorite sarace sau vulnerabile, tineri si tinere gimnazisti, care sunt saraci, elevi din liceele si scolile militare buni la invatatura si dibaci, sufragete, doici, laudarosi, perversi, zvonisti credibili, dezahati mintal, betivi de cartier, preoti cu vicii, invatatori, profesori si cadre universitare vulnerabile, arhivari, grefieri, judecatori, procurori, politisti, ofiteri rezervisti veterani, etc. adica orice sursa care poate fi utila unui serviciu de spionaj.
4. Actiuni de compromitere comise impotriva Patriarhului, Mitropolitilor, Episcopilor si Epitripilor, Arhimandritilor si Arhiereilor, a preotilor si raspopitilor, a dascalilor si clopotarilor, a vanzatorilor de lumanari si a femeilor de serviciu de la biserci, a babelor bocitoare, a cersatorilor si infirmilor din jurul bisericilor, a ctitorilor si membrilor consiilor parohiale si ale Marelui Sinod Bisericesc, prin zvonuri, prin articole de presa, prin viu grai, prin agenti de influenta. Recrutarea sau compromiterea preotilor catolici romano sau greco-catolici, imami, pastori de secte, sectanti, atei sau lideri de sindicate religiose si muncitoresti. Operatiunea de compromitere venita dinspre biserica si credinta sa se faca impotriva Regelui a Reginei, a intregii Curti regale si a persoanelor care lucraza sub sigla Coroanei Romaniei, a printilor, a mostenitorilor la tron, ofiterilor din Regimentul de Grada si Protectie, incepand de la bancuri politice cu suport sexual si teminand cu disimularea unor acte de coruptie, prin cumpararea de influenta, trafic de influenta, mituirea unor functionari regali, doparea cailor pentru a accidenta pe membrii curtii regale, defectarea automobilelor curtii regale cu mecanici duplicitari, etc. Spectrul politic romanesc va fi baleiat in toate structurile de la varf pana la portar si la cersatorul care cerseste in poarta vreunui partid, prin recrutarea unor agenti de influenta, obtinere de date compromitatoare, provocarea unor fapte de coruptie sau producerea de obligatii financiare de la cazinouri, jocuri de poker sau cu zarurile, introducerea de amante instruite in paturile unor politicieni de la toate nivelurile, diseminarea campaniei de risipire a fondurilor publice pe proiecte fanteziste, deturnarea de fonduri din bani publici sau credite externe si numirea la fisc a unor directori care sa colecteze cat mai putine fonduri, griparea sistemului bancar-financiar prin plasare de credite de consum neperformante, defectarea unor utilaje industriale, crearea unor sindicate si sindicalisti loiali spionajului, controlul total al parlamentarilor, functionarilor ministeriali de la ministru pana la portar, incetinirea lucrarilor publice de constructie, sosele, poduri, cai ferate, petroliere sau extractive de carbune si minereuri, etc. Capusarea unor intreprinderi private sau de stat si atragerea acestora in capcane financiare, falimente, sau prin compromiterea imaginii publice a firmei si a patronilor sau inginerilor, rascoale sau revolte, nemultumiri puse in gura muncitorilor, calfelor si mesterilor.
5. Agricultura, si sanatatea populatiei trebuie lovita cu toate mijloacele moderne aflate atunci in arsenalul spionajului, icepand cu raspandirea unor miliarde de oua de daunatori, purici, plosnite, paduchi, mucegaiuri, si prin contaminarea apei din fantani, puturi, parauri, rauri, lacuri, fluvii, pana la litoralul Marii Negre prin acte diversioniste si teroriste. Lipsirea si criza de medicamante de utiliate umana si veterinara, diseminarea dalacului la cai, boli letale la oi, capre, contaminarea laptelui de vaca si de bivolita, a untului a branzei, a smantanei, a iaurtului a painii, malaiului de mamaliga inca de la moara, a uleiului de consum, a sarii, seului si suncilor. Atacarea lanurilor de cereale de catre daunatori adusi din labotatoarele din afara, soareci, sobolani, gandaci, viermi, lacuste, spori, ciuperci daunatoare in scopul scaderii productiei de cereale. Incendiera unor lanuri de cereale, paduri, pasuni, case sau institutii publice, mai ales biserici, biblioteci, scoli, etc. Contaminarea cerealelor in silozuri spre a le face improprii consumului, diseminarea pestei porcine pentru ca in subsidiar sa se contamineze si populatia saraca cu pesta, holera, ciuma, antrax, ciuma bubonica, gripa letala, etc. Producerea de boli induse ca tifosul, dezinteria mezenterica, septicemia, sifilisul, luesul francez, ciupercile si vergile cu transmitere sexuala, etc.
6. Compromiterea armatei in general si discreditarea ofiterilor in fata soldatilor, si actiuni focusate pe scaderea disciplinei militare. Promovarea in functii de conducere a unor militari slab pregatiti profesional cu vicii si vulnerabilitati, recrutarea sotiilor si a ordonantelor, a slugilor si argatilor, pentru a comunica orice informatie despre ofiteri. Inserarea unor aberatii in regulamentele militare gen legalizarea bataii, instituirea carcerelor in unitati militare, dezumanizarea soldatilor la instructie, obligarea la baremuri imposibil de atins ( ex. Mos Teaca cerea caporalului sa loveasca soldatul tinta cu cinci gloante desi primea doar trei pe linia de tragere ). Acordarea de concedii, permisii si invoiri nu la militarii merituosi ci la cei care carau vin, slanina, gaini fripte si tuica la caporal, pentru slabirea moralului armatei, indemnarea la dezertare si la sinucidere sau automutilare, contaminarea alimentelor de la cazan cu fecale si produse toxice pestilentiale, pentru a atrage nemultumirea soldatilor, disertizarea caruselor, pentru a se produce incidente de tragere, introducerea de nisip in capul pistoanelor motoarelor pentru griparea acestora, producerea de desizolari si scurt-circuite la instalatiile electrice, arderea becurilor sau spargerea lor, pentru a lasa militarii in bezna, stricarea bobinajului la motoarele electrice de la pompele de apa, infundarea canalizarilor, blocarea robinetilor si introducerea in camerele de odihna ale soldatilor de soareci contaminati cu diferite boli letale, plasarea de oua de paduchi, purici, plosnite in cazarmi, sau in internate colective, spitale militare sau de campanie, etc.  
Pentru aceste operatiuni speciale impotriva Romaniei Agenturile de Spionaj, cheltuiau fonduri imense, care la un moment dat depasea bugetul de stat al Romaniei.

 
 
La toate aceste amenintari, si vulnerabilitati inteligenta romanesca trebuia sa faca fata. Ori cum era posibil ca sa se obtina contracacrarea prin masuri eficiente, daca guvernul nu avea fonduri pentru plata servicilor de aparare, protectie si siguranta.
Lordul John a venit si cu solutia de a combate Cruciada impotriva Principatelor Romane, prezentand un plan bine documentat:.......TOP SECRET.....in urma caruia s-a realizat Unirea de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia adica exact peste 5 ani 8 luni si 21 de zile, depasindu-se numai cu o zi planificarea genialului expert in arta spionajului, care a slujit Romania cu pasiune si devotiune desi nu era roman. 
   nn. pentru a continua lecturarea materialului, va rugam sa accesati urmatoarele postari.
   Va rugam sa notati aceasta postare cu note de la 0-10 si eventual sa comentati daca acest material
 v-a satisfacut curiozitatea.
 

NMV 10 martei 2013