marți, 18 noiembrie 2014

Pentru ARDEALUL NOSTCRIME ÎMPOTRIVA PĂCII ŞI OMENIRII ?!?
http://youtu.be/4CmvAAKRilc?list=RD4CmvAAKRilc
   Unii specialişti militari occidentali, apreciază că intervenţia în forţă a celor peste 15 mii de agenţi provocatori de conflicte din perioada alegerilor pezidenţiale din România din luna Noiembrie anul curent, sunt acţiuni ce preced un război în spaţiul carpato-danubioano-pontic şi în Balcani, acest "butoi de pulbere al Europei" aşa cum a mai fost denumit acum peste 100 de ani.
Spaţiul de joc al segregaţiei popoarelor din zona Balcanică dar şi din regiunile dominate de fostul URSS, este miza pentru bogaţiile uriaşe încă neexploatate, privind expansiunea unor companii multinaţionale, care nu au nici un interes să opereze în state puternice din punct de vedere politic şi economic, ci unde domina anarhia şi haosul, conflicte majore între diferite etnii, sau chiar lupte de stradă, războaie de gherilă sai războaie zonale. De exemplu, preţul laptelui praf şi al făinii din Serbia în perioada războiului a crescut de zece ori. La un asemenea profit, nu trebuie să ne mirăm că economicul domină politicul la nivel planetar, şi că unii şefi de stat sau de guverne au doar un rol de decor, şi sunt puşi chiat de aşa zişii stăpâni ai lumii. 
Se folosesc toate armele din arsenalul asimeric neconvenţional, începând de la zvonuri, manipulări la nivel macro, atacuri cibernetice şi propaganda prin internet, articole de presă bine focusate pe anumite aspecte sociale sau economice, campanii de presă murdare prin radio şi televiziune, producerea de explozii, avarii, incendii sau acte de sabotaj, subminarea puterii de stat sau locale, prin instigarea organelor represive la arestări de lideri ai unor grupuri de interese, diseminarea unor stupefiante cu acţiune cumulativă letală, stipendierea unor lideri de opinie la nivel de minigrup, perturbarea activităţilor edilitare sau urbane, atacuri teroriste cu mână armată, etc.
În spatele acestor acţiuni sunt companii private multinaţionale de securitate la nivel global, pentru a nu fi incriminate anumite state sau servicii secrete. Viteza cu care se derulează anumite operaţiuni speciale este aşa de mare încât organele de siguranţă, ordine şi apărare sunt complet depăşite, atât la capitolul numeric, calitativ dar mai ales a feed-back-ului. Alianţele politico-militare devin caduce în faţa acestei ofensive a forţelor răului şi a intenţiilor malefice dar pronunţat criminale. 
   În cazul României există mai multe scenarii, pentru care există deja finanţare, deoarece se cunoaşte că dacă se vor solicita bani pentru acţiuni pacifiste, de mediere sau de arbitraj, nici o instituţie de credit din lume, persoană juridică sau persoană fizică hiperpotentă, nu aproba aşa ceva. Dar, dacă este vorba de incitarea ungurilor de exemplu, împotriva ţiganilor şi evreilor, a saşilor şi şvabilor împotriva ruşilor, rutenilor, lipovenilor sau ucrainienilor, sau a românilor contra românilor imediat se găsesc miliarde de dolari. În lumea actuală investiţiile în destabilizarea unor state şi regiuni ating cifre astronomice. Nu trebuie amintit decât în treacăt situaţia din Libia, Egipt, Siria, Ucraina, unde până în prezent au murit peste un milion (1.000.000) de oameni nevinovaţi. Ori dacă juridic nu se poate spune că acum suntem în timpul unui nou şi ultim război mondial, "de facto" acest conflcit militar mondial există şi face victime din rândul civililor (copii, bătrâni, femei însărcinate) în fiecare zi. Centrul de comandă nu este bine precizat, şi chiar cu privire la acest aspect, se lansează multe petarde şi fumigene, iar vina se aruncă dintr-o tabără în alta. 
La noi în ţară din nou se aude strigăt de război, şi secte horhyste, şovine, rasiste, antisemite, iredentiste, revanşarde, pan-hungariste, incită secuii şi ungurii, care s-au înţeles sute de ani cu populaţia locală majoritară românească să ceară autonomie pe criterii culturale şi lingvistice şi Clujul să devină a capitală a unei provincii autonome, lovind desigur în unitatea statului român şi a normelor Constituţiei, ce în ultimul timp este încălcată la toate nivelele. 
Disoluţia instituţiilor statului, spolierea domeniilor publice de speculatori avari, decredibilizarea bisercii noastre creştin-ortodoxe sau catolice, a armatei, a poliţiei, a justiţiei, a autorităţilor publice locale, lovituri sub centură aplicate învăţâmântului, ştiinţei, culturii, sănătăţii publice, introducerea în faliment a persoanelor juridice de drept public sau privat, a companiilor şi întreprinderilor cu capital autohton în favoarea investitorilor străini, introducerea falimentului persoanei fizice sunt numai câteva căi de subminare economică a ţării. Coroborat cu scăderea creşterii demografice, desfiinţarea şi lichidarea parţială a armatei, a unei bune părţi a siguranţei colective şi în totalitate a gărzilor patriotice naţionale, unităţilor de muncă în economie (care muceau la poduri, şosele, viaducte, căi ferate, baraje, petrol şi gaze, minerit), scăderea eficacităţii luptei cu criminalitatea transfrontalieră, traficul de fiinţe umane, ovule şi organe de la oameni vii, corupţia, evaziunea fiscală, criminalitatea de maximă periculozitate, etc., toate acestea conduc spre demoraliuarea şi instabilitatea emoţională a populaţiei. 
România este ţinta unor crime împotriva păcii şi umanităţii? Dacă da, atunci trebuie s-o apărăm. Liga Apărătorilor Patriei România face un apel la unitate, consens şi persuasinune în combaterea cu eficacitate a oricăror tendinţe secesioniste, discriminatorii la adresa românilor, sau de atac la adresa siguranţei naţionale a liniştii şi ordinii publice. Oare câte milioane de victime nevinovate trebuie să mai moară pe această planetă, pentrui a satisface orgoliul, vanitatea şi setea de îmbogăţire fără o justă cauză a unor pe seama uciderii altora. Curat murdar!
  ZIP, 2014-XI-19

joi, 18 septembrie 2014

Rezultatele Referendumului din Scotia

Rezultatul Referendumului din SCOTIA 67 % din alegatori sunt impotriva separarii de Marea Britanie, 33% sunt pentru autonomie. Zi de doliu pentru Honor, Vona Gabor, Laszlo Tokes, Orban Victor, and Co Domule Putin Vladimir, hai cu noi, cu lumea civilizata, si lasa fascistii si neonazistii in seama fortelor sanatoase din comunitatea internationala.


duminică, 17 august 2014

Martirii neamului stiuti si nestiuti cer judecarea adevaratilor criminali de razboi

Evenimet în LUMEA JUSTIŢIEI din România
Mai multe ONG-uri, ligi, federaţii şi asociaţii ale victimelor  parţi civile alături de statul român, după lovitura de stat din 23 august 1944, când numitul făptuitor Mihai de Hohenzoler prin crimă de înaltă trădare şi pactizare cu inamicul (fapte comise de un militar activ ce sunt condamnate de orice sistem de drept penal cu moartea şi conficarea totală a averii), sub pretextul chemării la Palat pentru consultări a arestat pe şeful statului şi comandantul suprem al armatei, a dat o declaraţie la radio prin care cerea militarilor armatei să se predea fără luptă şi fără încheierea nici unui armistiţiu sau a unei convenţii cu puterile cobeligerante, lucuri ce au condus la comiterea de crime împotriva umanităţii şi a genocidului împotriva poporului român ce sunt acuma imprescriptibile. 
Urmarea faptelor sale criminale de un imens pericol social, au fost făcuţi peste 150.000 de prizonieri ostaşi şi ofiţeri ai armatei române, ce mare parte au pierit în lagărele de concetrare şi exterminare siberiene, au fost ucişi fără de judecată peste 1.891 militari sau civili în scop de jaf sau tâlhărie, au fost comise peste 12.756 de violuri asupra unor minore sau văduve, soţii de militari (făcuţi prizonieri după 23 august 1944), s-au produs peste 38.678 furturi din avutul privat sau din domeniul public, inclusiv bani din bănci şi mare parte din tezaurul BNR constand din zeci de tone de ligouri de aur şi argint, pietre preţioase, tablouri, icoane, blănuri, ceasuri, cereale, legume şi fructe, petrol şi gaze naturale, sute de cirezi de animale, mii de cai şi căruţe, automobile, mărfuri alimentare şi nealimentare, trenuri şi vagoane de cale ferată, utilaje industriale şi unelte agricole, mobilă şi covoare din casele civililor şi multe foarte multe valori.  
Liderii politici au fost condamnaţi la moarte şi executaţi sau au fost condamnaţi la temniţă grea, peste 150.000 de persoane au fost arestate şi judecate sau condamnate sumar, din rândul elitei armatei, piloţilor militari, vânătorilor de munte, poliţiştilor, jandarmilor, serviciilor secrete speciale, directori de societăţi, patroni, judecători, diplomaţi, miniştri şi ambasadori, ziarişti, intelectuali, membri ai altor partide în afară de comunişti, preoţi şi călugări, scriitori, cărturari, ingineri, intelectuali, proprietari de exploataţii agricole, industriaşi, etc. Prin pactizarea cu inamicul fără nici un acord făptuitorul Mihai ce acum se autointitulează în mod profund neconstituţional "rex" deşi România este REPUBLICĂ, a predat poporul al cărui conducător s-a crezut direct staliniştilor care au transformat statul nostru într-un lagăr de concentrare ateu, condus de dictatori numiţi cu acordul unor lideri politici străini. 
În perioada în care numitul criminal Mihai s-a aflat în Elveţia, a luat contact cu cercurile iredentiste şi revanşarde hortiste şi a semnat cu mâna sa o declaraţie de la Budapesta, prin care, neţinându-se cont de tratatele şi convenţiile internaţionale mai ales cele semnate la Paris şi la Trianon, a declarat în fals că Transilvania nu ar fi de -facto sau de jure- o regiune aparţinând României ci altor state. De asemeni, prin intrigi la înale curţi acest criminal a uneltit pentru desfiinţarea industrie de apărare a statului nostru, reducerea efectivelor armatei şi neaprovizionarea acesteia cu tehnică de luptă modernă, angajarea de mercenari pe bază de contract care să lupte pentru interesele unor multinaţionale occidentale, şi instigarea populaţiei să urască vecinii din jurul frontierelor noastre, mai ales pe fraţii ortodocşi ruşi, existând concret o stare de război iminentă şi un real pericol cu primire la securitatea teritoriului, a populaţiei, şi a ceea ce a mai rămas din economia naţională. Pentru aceste motive, cerem instituţiilor abilitate să ia măsuri legale împotriva susnumitului şi a persoanelor care s-au asociat cu acesta, sau în nume propriu efectuiază acte materiale împotriva suveranităţii şi independenţei României, cu celeritate, potrivit principiului "Nulum crime sine lege".
Poporul nostru a răbdat destul minciuna şi umilirea sau pauperizarea economică şi socială, şi nu poate uita sau ierta pe cei care au tradat idealurile de luptă seculară precum şi memoria eroilor patriei. Ori aspiraţia la rangul ocupat de Sf. Constatin Brâncoveanu, de acest impostor care a produs aşa de mult rău concetăţenilor său, nu mai poate fi tolerat. Se cere ca legea penală să acţioneze energic în acest caz, deoarece dacă este pedepsit un ostaş că a lipsit o zi de la unitate, nu se poate tolera ca un fost rege care şi-a trădat patria şi poporul său să fie nepedepsit. 

sâmbătă, 1 februarie 2014

CINE CONDUCE PLANETA ?

Multi jurnalisti, publicisti, istorici si academicieni si-au preocupat sa afle identiatea persoanei fizice care conduce persoana juridical (ascunsa cu grija marelui public sau celor neinitiati), ce conduce planeta Terra, la ora actuala. Mai intai sa definim "persoana juridical" si apoi sa ne ocupam de "sefa" acesteia pentru a satisfice cat mai mult interesul publicului cititor al acestui blog, inscris pe orbita blogosferei cu peste 75.000 de vizualizari zilnice din toata lumea. Prin intermediul unui colectiv de cercetatori din arhivele speciale, trustul de presa Zboina International Publishing a intrat in posesia unor documente originale, care fac lumina in acest domeniu, ascuns marelui public timp de atatea secole. Cine conduce Lumea? Numai Dumnezeu spun teologii, Barack Obama spun politologii, Dalai Lama spun spiritualistii, sau extraterestrii spun idealistii si SF-istii. Pentru a lamuri acest aspect in cateva fraze, trebuie sa ne gandim la conceptual de stuctura secreta piramidala, conceputa si aplicata de cand s-a nascut societatea umana sau rapoturile sociale dintre diferitele clase sau categorii. In toata istoria a existat o rivalitate si o confruntare mai mult sau mai putin violenta dintre diferitele triburi, caste, grupuri etnice, clase sociale, lideri regionali, comandanti military, lideri religiosi, etc., speculate in cele mai multe cazuri de serviciile sectete, care au adoptat principiul arhicunoscut: "Divide et impera". Societatile secrete oculte au aparut inca de la marea schisma a crestinilor, fiind mai semnificative in state catolice, sau acolo unde inchizitia a avut dreptul sa pedepseasca ereticii si deviationistii. Ca s-au intitulat masonice, templiere, nu conteaza, dar realitatea este ca au existat. Inca de la inceputuri, in capul lor sau in staff-ul de comanda s-au ales capete incoronate, lideri religiosi, cele mai potente personae din punct de vedere financiar, lideri military, iar savantii vremii au fost desemnati sa justifice teoretic activitatile care deveneau publice, dar inexplicabile pentru marea masa de oameni. De exemplu, incendierea de catre echipaj a unor corabii cu grane aduse chiar de la porturile dunarene, ce ar fi trebuit sa alimenteze armata otomana din timpul Sultanului Suleiman, a fost ceva de neinteles pentru ieniceri si spahii, care stateau cau zilele nemancati, din lipsa de paine. Secretul a fost gasit cu ocazia procesului lui Ibrahib Pasha, intentat de negustorii evrei de cereale, care aprovizionau armata pagana. Masoneria evreiasca a negustorilor si camatarilor, care doreau sa-si mareasca profiturile financiare, indiferent pe ce cale, au aflat ca in Tarile Romane a fost un an bogat si exportul de grane s-a dublat. Ori acest lucru conducea la scaderea pretului cerealelor si inclusive a profitului, care era destul de mare. Atunci, au platit cativa marinara, ca sa incendieze vasele cu grane, ianinte de a fi descarcate, lovitira fiind in doua sensuri. Falimentau boierii din principatele romane, deoarece primeau pretul de la armatori dupa descarcarea marfii, si creeau o criza a granelor artificialea cu consecinta unor revolte populare sau din armata, ceea ce ar fi profitat cel mai mult, daca Suleiman era inlocuit cu unul dintre fii sai mai putin experimentati, iar in vidul de putere creeat se putea face aranjamente financiare ciclopiene. Numai ca agentii lui Ibrahim Pasha au aflat, si tot aurul adunat de evrei a ajuns in visteria acestuia, iar o mica parte, in mana Roxelanei, sotia favorita a padishahului. Ori cand Sultanul cu vestitele sale iscoade,a aflat ca mana sa dreapta a devenit mai bogat decate el, a despus o acheta. Atunci masoneria negustorilor evrei, nu s-a multumit sa exagereze suma conficata ci a majorat-o cu de zece ori pentru a impresiona pe sultan, si au platit contopisti care sa plastografieze niste asa zise chitante de depunere in banci europene ale unor state rivale Inaltei Porti sume de milioane si milioane de galbeni, lucruri necontestate de Ibrahim, deoarece nu I s-au aratat niciodata ci a fost acuzat de frauda si de uzurpare a puterii imperiale. Restul se cunoaste, Ibrahim a fost condamnat in secret de un tribunal popular exceptional si executat imediat dupa caderea intunericului, in timpul somnului istovit fiind de dragostea facuta in iatacul Srapanului lumii, chiar cu acesta, in prezenta Roxelanei care dansa dezlantuit de bucurie stiind planul evreilor de al lichida pe Pasha, pentru a pune stapanire pe fiantele turcesti, tot ei fiind cei care imprumutau sultanii pentru campaniile militare cosrisitoare de la gurile Dunarii, cu dobanda de 11 % conform actelor vremii. Astfel drumul de la snopul de grau, pana la tonele de aur adunate de negustorii speculanti din Istambul, este nivelat de organizatii masonice mai mult sau mai putin apartinatoare cultului mosaic sau sefardic. Raspunsul la intrebarea Cine conduce Planata Terra? este unul singur, cine are banii necesari sa-I exploateze bogatiile cu orice pret platit de oamenii simpli prin boli, mizerie, promiscuitate, suferinte legarte de malnutritie, hipotermie, lipsa de igiena, lipsa de cultura, asistenta medicala, lipsa de lichiditati finaciare, lipsa unei locuinte, etc.
   O alta intrebare se pune, care este legatura dintre Snagov si Stapanul Lumii? Nici una ar spune pesimistii, ar fi poate o intamplare ar spune ignorantii, si se cercetam si sa verificam ar spune directorii marilor trusturi de presa. Un secret bine pastrat  de  securitatea britanica a fost motivul pentru care cineva de la un nivel inalt, a autorizat pe un miliardar excentric pe nume Gyorgy Schwartz, sa finanteze planul de lichidare sumara a sotilor Nicolae si Elena Ceausescu in ziua de Craciun, printr-un ... ati inteles repetarea ... proces secret, judecat sumar, de un tribunal special, cu avocati si procurori numiti de aceiasi persoana, care a arangat doar detaliile si care a fost Saul Brucner, un mason care ne dadea lectii de politica la PRO-TV, postul infiinat cu banii colegului sau de organizatie masonica, vestitul Marcel, pomenit de cei doi, chiar in timpul procesului, secventa "taiata"abil de maistrul Nicolaescu din "Inalt ordin imparatesc". Secretul ce nu trebuia aflat apare acum in presa Damboviteana. Acesta este urmatorul { Stiind ca lui King Elizabeth 2, ii plac cadourile deoasebite, Tov. gen. col. Ioan Mihai Pacepa a pregatit pentru vizita oficiala de la Londra a Presedintelui RSR pentru sotia acestuia un cadou surpriza venit de la Patriarhie, intr-o cutiuta de argint sigilata si cateva randuri scrise de mana cu cerneala simpatica. Tov. Elena a cerut explicatii de lui Pacepa care ia declarat jumatate apelcat, asa cum era pozitia sa obisnuita: este dovada ca tovarasa regina Elisabeta a doua, este stranepoata lui Dracula cu spun ei in engleza sau a Vampirului sau Vlad Voevod cu se scrie la noi in carti. Pe hartie ce scrie, ca nu se vede nimic? Este un mesaj scris cu cerneala speciala folosita doar de sefii masoni, sau de stapanii lumii, cum se spune in popor, iar acesta este in limba esperando pe care o stie bine tovarasa regina, ca doar este sefa cupolei masonice din lume. Si ea stie lucrul asta? (se referee la descendenta sa transilvaneana) Nu ca se uita mai mult la curse de caini, cai, se plimba prin gradina, este cam toanta de felul ei si cam aeriana... Si eu ce trebuie sa fac? Pai sa-I inmanati cutia, inainte de receptia oficiala, si sa-I spuneti ca ar fi cazul sa mai dea si ea un pomelnic si sa aprinda o lumanare pentru sufletul strabunului sau, contele Dracula. Bine asa am sa fac. In ziua receptive, avand o indispozitie, Tov. Elena abia a atipit, si a visat urat, vis povestit la intoarcere la o cafea Paulei Teoreanu sotia unui demnitar fost ministru, specialista in interpretarea viselor. Draga Paula, am visat ca eram legata la spate cu o funie de sac si dusa la zid sa fiu impuscata la ordinal unui general care semana cu Dracula, si nu-mi venea sa cred ce mi se intampla. A doua zi, trebuia sa-I dau stra-stra nepoatei lui Dracula niste fragmente de tesut uman, cu care se dovedea acest lucru, tu ce zici Paula draga, este de bine sau de rau? Nici de bien nici de rau, este un mesaj, pentru viitor, ca toti suntem trecatori in acesta viata, si ca normal ar fi o moarte mai usoara aceea prin impuscare, care este oribila, fie vorba intre noi, decat cu perfuziile si cu aparatele acelea de ventilatie artificiala pe un pat de spital, unde doctorii nu te lasa sa te duci, desi mosorelu s-a terminat. Eu nu cred chiar tot ce spui, dar cred ca merita sa meditez la chestia acesta. Faza cea mai socanta, a fost cand savanta a uitat poezia si protocolul in fata reginei si I-a spus de fata cu toata asistenta: Ma bucur sa cunosc Sefa Vampirilor, dar as dori sa pot sa dorm noaptea dar nu pot, deaorece se aud zgomote de regine torturate si arse de vii de calai. Va inmanez dovada ca sunteti nepoata Contelui Dracula, sau a Vampirului, cu ii spuneti voi, si va declar sincer ca noi romanii consumam mai putine calorii, iar sangele nostrum nu este asa de bun pentru gusturile altetzii voastre imperiale. Desigur Sergiu Celac a tradus cu totul alceva, ce era in protocol, dar reginei I-a parvenit caseta originala si traducerea in engleza a mesajului, chiar pe data de 17 decembrie 1989, cand Presedintele Nicolae Ceausescu urma sa semneze niste contracte secrete cu liderul Iranian. Tocmai serviciile de secrete britanice au primit un mesaj cifrat de la agentul platit Lucas, un general care se ocupa de armament, dosit intr-un pachet de tigari aruncat peste gardul ambasadei Britanice de la Bucuresti de agentul Marcus (alias Mugurel Florescu) deghizat in maturator de strada, omul de lagatura al agentului principal. In mesaj scria... cu cerneala simpatica ce putea fi citita doar de ocupantii de la ordinal 33 in sus de la moasoneria ocultai mondiale...: Atentie, Ceausescu merge in Iran sa semneze un contract secret pentru urmatorii 25 de ani, prin care se face un barter petrol de cea mai buna cantiate suficient pentru rafinariile din Romania si Comunitatea Europeana si va livra in schimb elicoptere Puma, avioane IAR-93 si BN-2, tancuri si rachete aa si at dirijate prin laser, munitie de infanterie si de artilerie si altfel de echipament militar, precum corturi, slatele, uniforme, bocanci, masti de gaze, pistoale si pusti cu luneta, dar si satii de radio cu bataie lunga, produse dupa licenta Motorola. Comunicati ce sa fac sa anulez acest contract? Raspunsul l-a primit a doua zi juristul Mugurel Florescu in cutia de posta de la blocul unde locuia in Drumul Taberei, intr-un plic cu antetul " Judecatoriei Sectorului 6". Executati planul B. Restul se stie ca s-a vazut si la televizor. Ori stapana lumii, The King Elizbeth 2, fiind si ea actioner principal la BP Oil, o mare multinational, care cumpara petrol si vinde derivate, ar fi pierdut cateva sute de miliaone de lire sterline pe an, din acesta tranzactie comerciala romanesca. In acel moment a primit si caseta si tarducerea in text. L-a citit de mai multe ori, a inteles mesaju si de teama sa nu se afle ca ea este urmasa Vampirului, a dat un ordin scurt la telefon secretarului sau. Spune la baieti sa trasmita oamenilor nostril de la Bucuresti, ca Elena Ceausescu trebuie sa dispara, repet sa dispara cat mai repede, chiar inaintea sotului sau, ca ne poate compromite interesele pe termen lung in Balcani si Europa de Est, daca spune unele informatii despre afacerile noastre cu petrol. Sa moara, repet Elena sa moara, chinuita si umilita.... Restul s-a vazut la televizor. Desigur gardienii de la Militia din Targoviste care au pazit sotii Ceausescu pana la ultima clipa a vietii lor, au fost debrifati de agentii platiti de spionajul britanic si in schimbul unor abvantaje material si de cariera, au fost sfatuiti sa uita anumite discutii mai sensibile dintre cei doi soti, in ultimele lor zile de viata din unitatea militara unde erau detinuti, si al caror destin le fusese hotarat de stapana lumii, Regina Elisabeta a Marii Britanii si Irlandei de Nord, urmasa Vapirului Dracula, ingopat la Manastirea Snagov, intr-o cripta secreta. Desigur, probele ADN au confirmat cuvintele Academicienei Doctor Inginer Elena Ceuasecu, spuse inocent "Tovarasei Regine a Angliei", insa Pacepa, smecher fiind din fire a omis, sau poate a uitat sa-I spuna Elenei, ca in venele Stapanei Lumii curge si sangele lui Basta, cel care a platit niste asasini sa-l lichideze pe Voievodul Mihai Viteazul la 1601, care a avut curajul sa uneasca cele trei principate romane sub acelasi sceptru, cu aproape 400 de ani mai inainte. Chiar fiu reginei a recunoscut ascendenta sa certa ca se trage din strabunica lui Basta, si din Vlad Voievod cel Iscusit sau tzepes cum il porecleau diplomatii otomani, mai sugubeti, sau Dracula, Vampirul sau alte nuante, ce umplut bibliotecile occidentale ani de zile, sau care au umplut salile cinematografelor, cu spectatri la filme de groaza. Se pune desigur problema, in cazul decesului Reginei Stapana a Lumii, cine va merge noaptea in cimitir, sa-I infiga tarusul in inima, ca su nu devina moroi si sa sperie copii mici noaptea cu strigatul ragusit: Killing Elena, killing Elena, killing, killing, killing....the world.
 
 


 

joi, 23 ianuarie 2014

Decernarea unei Medalii Jubiliare Chelaru-Marinescu


GHEORGHE BUZATU ETERNUM


Directorul Filialei Academiei Române a Centrului de Cultură şi Civilizaţie Europeană din Iaşi, Academicianul Gheorghe Buzatu a decedat în cursul dimineţii de luni 20 mai 2013 la un spital din Iaşi, în urma unei crize cardiace severe. Pentru şcoala istoricilor moderni, care s-au ocupat  decenii întregi, cu meticulozitatea unor veritabili detectivi şi care au căutat în cele mai mari arhive ale lumii adevăruri despre trecutul românilor este o grea pierdere. Rămân în urma sa lucrările ştiinţifice bine documentate cu probe şi dovezi arhivistice incontestabile, ce vor face obiectul studiului academic pentru multe generaţii.  Gheorghe Buzatu s-a născut, la 6 iunie 1939, în comuna Sihlea, judeţul Vrancea. A urmat Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat, iar apoi Facultatea de Filologie - Istorie, Secţia Istorie, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1956 – 1961). Este doctor în Istorie din 1971.A fost cercetător ştiinţific (1961 – 1992) la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” al Filialei din Iaşi a Academiei Române şi Cercetător ştiinţific principal (1992 – 1997) al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a Academiei Române. Începând cu 1997 a fost profesor universitar de Istorie contemporană şi Relaţii Internaţionale la Universitatea din Craiova şi profesor consultant la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. A fost senator de Iaşi în legislatura 2000 – 2004, ales pe listele Partidului România Mare. A făcut parte din Comisia pentru Politică Externă a Senatului, precum şi din Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (dec. 2002 – dec.2004). Gheorghe Buzatu a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică: 55 de cărţi publicate sub nume propriu, 70 de volume coordonate sau în colaborare, peste 500 de studii şi micro-monografii, articole, eseuri, note etc. Este coordonator al prestigioasei colecţii „Românii în istoria universală”, care a ajuns la peste 140 de volume. În martie 2010, Gheorghe Buzatu şi-a lansat colecţia Opera Omnia, o colecţie paralelă publicată de editura Tipo Moldova, cele 13 volume pe care le conţine făcând parte din colecţia „Românii în Istoria Universală”. Printre cele mai importante volume publicate se numără: „România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929” (Iaşi, 1981, Premiul Academiei Române); „Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial” (vol. I-II, Bucureşti, 1988-1995); „O istorie a petrolului românesc” (Bucureşti, 1998); „Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948” (Bucureşti, 1999; reeditare, 2002). În iunie 2007, Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa i-a decernat, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, titlul de Doctor Honoris Causa. În decembrie 2008, Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România l-a ales pe Gheorghe Buzatu ca membru corespondent. Singurul cercetător român care a fost primit în marile arhive ale lumii, de unde a cules dovezi istorice de mare valoare, privind documente de stat şi alte acte despre evenimente istorice în care autorităţile române şi anumite personalităţi au fost implicate, Academicianul Gheorge Buzatu este recunoscut pe plan internaţional, ca unul dintre cei mai mari istorici ai secolului XX şi începutul secolului XXI. Opera sa va rămâne în conştiinţa naţiunii noastre pentru multe veacuri de aici în acolo.

                                                      Emilian Avirescu, Zboina International Publishing

APARATORII PATRIEI SALUTA CU RESPECT LIGA NEAMULUI ROMANESC

Apărătorii Patrei susţin acţiunile desfăşurate de Congresul Spiritualităţii Româneşti dar mai ales a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, precum şi orice initiativă de interes general, privind cinstirea memoriei marilor valori ale neamului nostru dar şi polarizarea tuturor persoanelor private sau a organizaţiilor şi fundaţiilor care militează pentru Unitatea şi Concordia românilor de pretutindeni. Astfel pe data de 23 Ianuarie 2014, la sediul Ligii Culturale pentru Unitatea Romanilor de Pretutindeni din Iaşi, excelenţa sa Domnul General Doctor Mircea Chelaru a înmânat o medalie jubiliară realizată în cinstea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Domnului Academician Constantin Gheorghe Marinescu, pentru întreaga activitate umanitaristă, la trecerea a 95 de ani de la acest eveniment, data ce reprezintă şi Ziua Naţionala a României.
 
 
 

 
 
 
 

marți, 14 ianuarie 2014

Mamaia VANGA dixit

 
Citeşte şi dă mai departe unui prieten, vei primi un bonus pentru fidelitate şi un voucher gratuit pentru a avea acces la serviciile AMP ZIP
 
PREVIZIUNI  DECRIPTATE FĂCUTE DE MAMAIA VANGA
 
Recent Agenţia de Media şi  Publicitate  ZBOINA INTERNATIONAL PUBLISHING a preluat o serie de articole şi date verificabile, de inters general obţinute în urma înregistrărilor digitale ambientale, făcute fără ştirea acesteia cu privire la unele predicţii pe termen mediu şi lung, ale renumitei clarvăzăoare VANGA din Bulgaria, care au fost de natură să bulverseze mai multe structuri de investigaţii guvernamentale, care desfăşoară activităţi lucrative la nivel global. Unele date au fost transmise codificat, încifrate prin flash-uri sau simboluri runice sau budist-orientaliste, iar interpretarea acestora a necesita o muncă laborioasă efectuată de specialişti britanici, renumiţi în lume, pentru că au " spart fără computer " cele mai sofisticate coduri secrete de transmisii de date, dintre diferite structuri ale celor mai puternice state din lume. Odată transcrierea pe înţelesul tuturor fiind facută şi prezentată factorilor de decizie, precum şi în cadrul summit-urilor cercurilor financiar-bancar-industriale şi comerciale cele mai puternice din lume, cu multă migală serviciile specilizate au reconstituit din cioburi, frumosul bibelou oferit absolut dezinteresat de Mamaia Vanga, privind viitoarele evenimente cu care se vor confrunta locuitorii Mamei Geea.  Pentru a nu se creea o stare de spirit de panică în rândul publicului larg, consumator de ştiri cu valoare geo-politică semnificativă, nu au fost redate acele predicţii, care ar fi putut produce turbulenţe sociale, resuscitarea unor acţiuni teroriste la nivel global a unor mişcări radicale sau fundamentalist sau anarhiste, afectarea psihicului unor personae mai labile, sau de exacerbare a unor curente de opinie privind Apocalipsa, speculaţii privind cotaţiile bursiere, desfiinţarea unor frontiere, sau constiturea de enclave separatiste pe teritoriul unor state suverane şi independente, şi în general date, care nu pot corespunde realităţii sub aspectul logicii sau ale bunului simt journalistic sau probaţional în plan real. Agenţia a pus în vedere faptul că articolul expus în continuare, nu poate fi reprodus nici măcar în parte, indiferent de suport, publicat sau rafistolat, fără acordul scris şi autentificat de avoccat sau de notar, sub sancţiunea unor daune interese substanţiale. Agenţia lasă însă dreptul oricărei persoane care a studiat acest material sensibil, ca în mod public sau abscons, după voia fiecăruia, să se comenteze subiectul, fară nici un fel de restricţii, în limita unui limbaj civilizat, fără atacuri la persoană, fără jigniri, insulte sau calomnii de orice natură, conform legislaţiei penale a statului a cărui IP este arondat la o reţea de internet sau circuite cablate de televiziune inter-activă cu logări publice sau private. În acest scop se poate utiliza orice reţea de socializare, excudere fiind pentru pronografie, pedofilie, trafic de persoane sau de organe prelevate de la copii dsponibilizaţi, jocuri de noroc sau logate la spam&worms,etc.
Accesul la datele despre care se face vorbire mai sus, este posibil numai  pe baza unei solicitări în nume propriu, la adresa de e-mail : adpmold@gmail.com, şi în urma acceptarii obligaţiilor de bonitate şi de confidanţialitate, reglementate de legislaţia a cărui drept de proprietate intelectuală este trezorierul acestor date. Persoanele de drept public sau privat, care sunt interesate de acest subiect, pot trimite un SMS la numărul de telefon +40 754 493065, sau pe adresa de postă electronica a redaţiei adpmold@gmail.com, începând cu data de 15 Ianuarie ac ora 12.oo GMT ora locala din Los Angeles, California.