joi, 23 ianuarie 2014

Decernarea unei Medalii Jubiliare Chelaru-Marinescu


GHEORGHE BUZATU ETERNUM


Directorul Filialei Academiei Române a Centrului de Cultură şi Civilizaţie Europeană din Iaşi, Academicianul Gheorghe Buzatu a decedat în cursul dimineţii de luni 20 mai 2013 la un spital din Iaşi, în urma unei crize cardiace severe. Pentru şcoala istoricilor moderni, care s-au ocupat  decenii întregi, cu meticulozitatea unor veritabili detectivi şi care au căutat în cele mai mari arhive ale lumii adevăruri despre trecutul românilor este o grea pierdere. Rămân în urma sa lucrările ştiinţifice bine documentate cu probe şi dovezi arhivistice incontestabile, ce vor face obiectul studiului academic pentru multe generaţii.  Gheorghe Buzatu s-a născut, la 6 iunie 1939, în comuna Sihlea, judeţul Vrancea. A urmat Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat, iar apoi Facultatea de Filologie - Istorie, Secţia Istorie, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1956 – 1961). Este doctor în Istorie din 1971.A fost cercetător ştiinţific (1961 – 1992) la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” al Filialei din Iaşi a Academiei Române şi Cercetător ştiinţific principal (1992 – 1997) al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a Academiei Române. Începând cu 1997 a fost profesor universitar de Istorie contemporană şi Relaţii Internaţionale la Universitatea din Craiova şi profesor consultant la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. A fost senator de Iaşi în legislatura 2000 – 2004, ales pe listele Partidului România Mare. A făcut parte din Comisia pentru Politică Externă a Senatului, precum şi din Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (dec. 2002 – dec.2004). Gheorghe Buzatu a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică: 55 de cărţi publicate sub nume propriu, 70 de volume coordonate sau în colaborare, peste 500 de studii şi micro-monografii, articole, eseuri, note etc. Este coordonator al prestigioasei colecţii „Românii în istoria universală”, care a ajuns la peste 140 de volume. În martie 2010, Gheorghe Buzatu şi-a lansat colecţia Opera Omnia, o colecţie paralelă publicată de editura Tipo Moldova, cele 13 volume pe care le conţine făcând parte din colecţia „Românii în Istoria Universală”. Printre cele mai importante volume publicate se numără: „România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929” (Iaşi, 1981, Premiul Academiei Române); „Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial” (vol. I-II, Bucureşti, 1988-1995); „O istorie a petrolului românesc” (Bucureşti, 1998); „Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948” (Bucureşti, 1999; reeditare, 2002). În iunie 2007, Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa i-a decernat, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, titlul de Doctor Honoris Causa. În decembrie 2008, Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România l-a ales pe Gheorghe Buzatu ca membru corespondent. Singurul cercetător român care a fost primit în marile arhive ale lumii, de unde a cules dovezi istorice de mare valoare, privind documente de stat şi alte acte despre evenimente istorice în care autorităţile române şi anumite personalităţi au fost implicate, Academicianul Gheorge Buzatu este recunoscut pe plan internaţional, ca unul dintre cei mai mari istorici ai secolului XX şi începutul secolului XXI. Opera sa va rămâne în conştiinţa naţiunii noastre pentru multe veacuri de aici în acolo.

                                                      Emilian Avirescu, Zboina International Publishing

APARATORII PATRIEI SALUTA CU RESPECT LIGA NEAMULUI ROMANESC

Apărătorii Patrei susţin acţiunile desfăşurate de Congresul Spiritualităţii Româneşti dar mai ales a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, precum şi orice initiativă de interes general, privind cinstirea memoriei marilor valori ale neamului nostru dar şi polarizarea tuturor persoanelor private sau a organizaţiilor şi fundaţiilor care militează pentru Unitatea şi Concordia românilor de pretutindeni. Astfel pe data de 23 Ianuarie 2014, la sediul Ligii Culturale pentru Unitatea Romanilor de Pretutindeni din Iaşi, excelenţa sa Domnul General Doctor Mircea Chelaru a înmânat o medalie jubiliară realizată în cinstea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Domnului Academician Constantin Gheorghe Marinescu, pentru întreaga activitate umanitaristă, la trecerea a 95 de ani de la acest eveniment, data ce reprezintă şi Ziua Naţionala a României.
 
 
 

 
 
 
 

marți, 14 ianuarie 2014

Mamaia VANGA dixit

 
Citeşte şi dă mai departe unui prieten, vei primi un bonus pentru fidelitate şi un voucher gratuit pentru a avea acces la serviciile AMP ZIP
 
PREVIZIUNI  DECRIPTATE FĂCUTE DE MAMAIA VANGA
 
Recent Agenţia de Media şi  Publicitate  ZBOINA INTERNATIONAL PUBLISHING a preluat o serie de articole şi date verificabile, de inters general obţinute în urma înregistrărilor digitale ambientale, făcute fără ştirea acesteia cu privire la unele predicţii pe termen mediu şi lung, ale renumitei clarvăzăoare VANGA din Bulgaria, care au fost de natură să bulverseze mai multe structuri de investigaţii guvernamentale, care desfăşoară activităţi lucrative la nivel global. Unele date au fost transmise codificat, încifrate prin flash-uri sau simboluri runice sau budist-orientaliste, iar interpretarea acestora a necesita o muncă laborioasă efectuată de specialişti britanici, renumiţi în lume, pentru că au " spart fără computer " cele mai sofisticate coduri secrete de transmisii de date, dintre diferite structuri ale celor mai puternice state din lume. Odată transcrierea pe înţelesul tuturor fiind facută şi prezentată factorilor de decizie, precum şi în cadrul summit-urilor cercurilor financiar-bancar-industriale şi comerciale cele mai puternice din lume, cu multă migală serviciile specilizate au reconstituit din cioburi, frumosul bibelou oferit absolut dezinteresat de Mamaia Vanga, privind viitoarele evenimente cu care se vor confrunta locuitorii Mamei Geea.  Pentru a nu se creea o stare de spirit de panică în rândul publicului larg, consumator de ştiri cu valoare geo-politică semnificativă, nu au fost redate acele predicţii, care ar fi putut produce turbulenţe sociale, resuscitarea unor acţiuni teroriste la nivel global a unor mişcări radicale sau fundamentalist sau anarhiste, afectarea psihicului unor personae mai labile, sau de exacerbare a unor curente de opinie privind Apocalipsa, speculaţii privind cotaţiile bursiere, desfiinţarea unor frontiere, sau constiturea de enclave separatiste pe teritoriul unor state suverane şi independente, şi în general date, care nu pot corespunde realităţii sub aspectul logicii sau ale bunului simt journalistic sau probaţional în plan real. Agenţia a pus în vedere faptul că articolul expus în continuare, nu poate fi reprodus nici măcar în parte, indiferent de suport, publicat sau rafistolat, fără acordul scris şi autentificat de avoccat sau de notar, sub sancţiunea unor daune interese substanţiale. Agenţia lasă însă dreptul oricărei persoane care a studiat acest material sensibil, ca în mod public sau abscons, după voia fiecăruia, să se comenteze subiectul, fară nici un fel de restricţii, în limita unui limbaj civilizat, fără atacuri la persoană, fără jigniri, insulte sau calomnii de orice natură, conform legislaţiei penale a statului a cărui IP este arondat la o reţea de internet sau circuite cablate de televiziune inter-activă cu logări publice sau private. În acest scop se poate utiliza orice reţea de socializare, excudere fiind pentru pronografie, pedofilie, trafic de persoane sau de organe prelevate de la copii dsponibilizaţi, jocuri de noroc sau logate la spam&worms,etc.
Accesul la datele despre care se face vorbire mai sus, este posibil numai  pe baza unei solicitări în nume propriu, la adresa de e-mail : adpmold@gmail.com, şi în urma acceptarii obligaţiilor de bonitate şi de confidanţialitate, reglementate de legislaţia a cărui drept de proprietate intelectuală este trezorierul acestor date. Persoanele de drept public sau privat, care sunt interesate de acest subiect, pot trimite un SMS la numărul de telefon +40 754 493065, sau pe adresa de postă electronica a redaţiei adpmold@gmail.com, începând cu data de 15 Ianuarie ac ora 12.oo GMT ora locala din Los Angeles, California.