duminică, 17 august 2014

Martirii neamului stiuti si nestiuti cer judecarea adevaratilor criminali de razboi

Evenimet în LUMEA JUSTIŢIEI din România
Mai multe ONG-uri, ligi, federaţii şi asociaţii ale victimelor  parţi civile alături de statul român, după lovitura de stat din 23 august 1944, când numitul făptuitor Mihai de Hohenzoler prin crimă de înaltă trădare şi pactizare cu inamicul (fapte comise de un militar activ ce sunt condamnate de orice sistem de drept penal cu moartea şi conficarea totală a averii), sub pretextul chemării la Palat pentru consultări a arestat pe şeful statului şi comandantul suprem al armatei, a dat o declaraţie la radio prin care cerea militarilor armatei să se predea fără luptă şi fără încheierea nici unui armistiţiu sau a unei convenţii cu puterile cobeligerante, lucuri ce au condus la comiterea de crime împotriva umanităţii şi a genocidului împotriva poporului român ce sunt acuma imprescriptibile. 
Urmarea faptelor sale criminale de un imens pericol social, au fost făcuţi peste 150.000 de prizonieri ostaşi şi ofiţeri ai armatei române, ce mare parte au pierit în lagărele de concetrare şi exterminare siberiene, au fost ucişi fără de judecată peste 1.891 militari sau civili în scop de jaf sau tâlhărie, au fost comise peste 12.756 de violuri asupra unor minore sau văduve, soţii de militari (făcuţi prizonieri după 23 august 1944), s-au produs peste 38.678 furturi din avutul privat sau din domeniul public, inclusiv bani din bănci şi mare parte din tezaurul BNR constand din zeci de tone de ligouri de aur şi argint, pietre preţioase, tablouri, icoane, blănuri, ceasuri, cereale, legume şi fructe, petrol şi gaze naturale, sute de cirezi de animale, mii de cai şi căruţe, automobile, mărfuri alimentare şi nealimentare, trenuri şi vagoane de cale ferată, utilaje industriale şi unelte agricole, mobilă şi covoare din casele civililor şi multe foarte multe valori.  
Liderii politici au fost condamnaţi la moarte şi executaţi sau au fost condamnaţi la temniţă grea, peste 150.000 de persoane au fost arestate şi judecate sau condamnate sumar, din rândul elitei armatei, piloţilor militari, vânătorilor de munte, poliţiştilor, jandarmilor, serviciilor secrete speciale, directori de societăţi, patroni, judecători, diplomaţi, miniştri şi ambasadori, ziarişti, intelectuali, membri ai altor partide în afară de comunişti, preoţi şi călugări, scriitori, cărturari, ingineri, intelectuali, proprietari de exploataţii agricole, industriaşi, etc. Prin pactizarea cu inamicul fără nici un acord făptuitorul Mihai ce acum se autointitulează în mod profund neconstituţional "rex" deşi România este REPUBLICĂ, a predat poporul al cărui conducător s-a crezut direct staliniştilor care au transformat statul nostru într-un lagăr de concentrare ateu, condus de dictatori numiţi cu acordul unor lideri politici străini. 
În perioada în care numitul criminal Mihai s-a aflat în Elveţia, a luat contact cu cercurile iredentiste şi revanşarde hortiste şi a semnat cu mâna sa o declaraţie de la Budapesta, prin care, neţinându-se cont de tratatele şi convenţiile internaţionale mai ales cele semnate la Paris şi la Trianon, a declarat în fals că Transilvania nu ar fi de -facto sau de jure- o regiune aparţinând României ci altor state. De asemeni, prin intrigi la înale curţi acest criminal a uneltit pentru desfiinţarea industrie de apărare a statului nostru, reducerea efectivelor armatei şi neaprovizionarea acesteia cu tehnică de luptă modernă, angajarea de mercenari pe bază de contract care să lupte pentru interesele unor multinaţionale occidentale, şi instigarea populaţiei să urască vecinii din jurul frontierelor noastre, mai ales pe fraţii ortodocşi ruşi, existând concret o stare de război iminentă şi un real pericol cu primire la securitatea teritoriului, a populaţiei, şi a ceea ce a mai rămas din economia naţională. Pentru aceste motive, cerem instituţiilor abilitate să ia măsuri legale împotriva susnumitului şi a persoanelor care s-au asociat cu acesta, sau în nume propriu efectuiază acte materiale împotriva suveranităţii şi independenţei României, cu celeritate, potrivit principiului "Nulum crime sine lege".
Poporul nostru a răbdat destul minciuna şi umilirea sau pauperizarea economică şi socială, şi nu poate uita sau ierta pe cei care au tradat idealurile de luptă seculară precum şi memoria eroilor patriei. Ori aspiraţia la rangul ocupat de Sf. Constatin Brâncoveanu, de acest impostor care a produs aşa de mult rău concetăţenilor său, nu mai poate fi tolerat. Se cere ca legea penală să acţioneze energic în acest caz, deoarece dacă este pedepsit un ostaş că a lipsit o zi de la unitate, nu se poate tolera ca un fost rege care şi-a trădat patria şi poporul său să fie nepedepsit.