sâmbătă, 19 decembrie 2015

CINE ÎŞI BATE JOC DE OASTEA ŢĂRII?

Vitejii de la Călugăreni, comandanţii şi ostaşii care învinseseră cea mai mare putere militară a lumii din acel moment - armata musulmană - au fost prigoniţi şi eliminaţi fizic timp de peste 40 de ani, după ce la 1601 Mihai Reântregitorul de Patrie a fost asasinat în scopuri meschine, de un trădător pe nume Basta. Complotul prin care a fost asasinat Viteazul în tabăra militară de pe Câmpia Turzii s-a comis din cauza mândriei, trufiei şi lăcomiei, celor ce veniseră să-şi adape caii cu câteva sute de ani înainte, cete de turco-mongoli veniţi de dincolo de Urali, cărora nici măcar creştinarea lor nu le-a schimbat concepţiile de viaţă criminale şi antiumanitariste, teroriste şi şovine. Chiar şi acum comit acte de terorism, în numele unor supoziţii false irdentiste, şovine, xenophobe, antisemite, horthyste, rasiste, şi în general în dispreţul legislaţiei interne, europene de drept internaţional public. Nici militarii din următoarele generaţii, nu au avut o soartă mai bună după lovitura de stat, prin care Alexandru, Domnitorul Unirii din 1859 a fost înlăturat de la domnie de către boierii trădători de neam şi ţară, care au adus la conducerea Principatelor Unite persoane din alte naţii şi credinţe, străine de spiritul neamului nostru greu încercat în istorie, ce au ocupat tronul ţării fără o justă cauză. Prin grija unor forţe oculte din statele apropiate de la apus şi de la răsărit, militarilor care au format primele unităţi combatante de infanterie, artilerie, geniu, logistice, poliţie, pompieri, serviciul de siguranţă ale statului, aşa cum se consemnează în presa vremii, sub pretexte absurde şi injuste, de aşa zisă corupţie, erau purtaţi prin tribunale, primind ani grei de temniţă şi ocnă, ca un fel de răzbunare pentru contribuţia acestora la unitatea celor două provincii locuite de români. Chiar şi sforarii camarilei regale, făceau lucruri nefăcute, pentru a influenţa justiţia şi opinia publică, contra demnitarilor militari români, inclusiv a diploamaţilor, care după ce erau trimişi la ocnă, li se confisca averea, iar familiile lor erau obligate să plece în bejenie în occident. Poeţii, scriitorii, ziariştii, artiştii plastici, dramaturgii şi megieşii unionişti au fost supuşi după comiterea Monstruasei Coalaţii şi izgonirea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unor supravegheri şi represiuni nedrepte din partea poliţiei secrete regale, pentru a şterge din mintea românilor orice urmă de patriotism şi dragoste de ţară. Valorile fundamentale ale naţiunii, erau anulate de curente de idei false, împotriva constituţiei, a normelor cutumiare, a dreptului fiecarui cetăţean al acestui nou stat aflat în construcţie, să beneficieze de toate drepturle şi libertăţile oferite la fel ca în celelalte state din Europa sau din Lume. Programa şcolară, după instaurarea abuzivă a monarhiei, s-a modificat: limba română avea un număr redus de ore de predare, în schimb limba germană şi rusă, greaca şi ebraica erau predate intensiv, iar din istoria şi geografia patriei au fost scoase zeci de capitole care vorbeau despre istoria veche şi teritoriile ocupate de popoarele pre-socratice de neam dac, trac sau getic. Exista chiar şi o cenzură literară care promova subcultura şi valorile străine ca valori fundamentale, în timp ce ideile de unitate, coeziune socială, progres economic, erau bagatelizate, poporul nostru fiind considerat inferior din punct de vedere cultural altor popoare. Nici biserica ortodoxă nu era scutită de persecuţii în favoarea catolicilor şi protestanţilor. Tot ce era românesc uneori cădea în desuetudine, şi plaiurile mioritice deveniseră un fel de nou El Dorado pentru aventurieiri şi afacerişti veniţi de aiurea. Toate reformele făcute de Cuza au fost modificate, în sensul favorabil clasei ce acaparase puterea politică, după izgonirea domnitorului patriot şi prim modificarea alocaţiilor de stat pentru armată. Armata era subfinanţată, gradul de dotare tehnică era precar, pentru ca România să nu poate deveni o mică putere în zonă, ci un stat sărac şi uşor de ocupat militar. În acei ani tulburi, un jurnalist-poet genial ca Mihai Eminescu era marginalizat şi supravegheat non stop din înalt ordin regal de poliţia secretă obedienţă monarhiei venită din Germania, iar în marile saloane ale protipendadei de la Iaşi şi Bucureşti acesta era făcut nebun din cauza convingerile sale patriotice. Exegeza literală obedientă şi aceasta precum şi cercurile elitiste ale aşa zisei societăţi civile antiromâneşti, vorbeau despre acest ilustru cărturar român, ca drespre un om lipsit de talent, fiind obligat să se mute de la o redacţie la alta, sau fiind lipsit de mijloace materiale de trai. La fel ca Avram Iancu, din secolul trecut grav persecutat de o anumită minoritate, toate curentele patriotice, tradiţionale sau vârfurile Apărătorilor Patriei erau lucrate informativ pentru a fi compromise atificial în ochii opiniei publice. Profesiunea de militar era prost plătită, lucru ce justifica în parte, obligativitatea ca viitoarele soţii să aibă o dotă substanţială, pentru ca statul să se derobeze de obligaţiile de plată a soldelor şi pensiilor. Era perioada marilor tunuri financiare regale, pe seama achiziţiei de tehnică militară de proastă calitate la preţuri astronomice. Văduvelor şi orfanilor Eroilor Patriei de la Griviţa, Rahova, Vidin, Plevna din 1877, mult timp nu li s-a recunoscut statutul şi nici nu au primit vreo recompensa materială, pentru supremul sacrificiu făcut de soţii şi tătucii copiilor, ostaşii şi ofiţerii viteji şi demni care au luptat pentru Independenţa României. Răniţii, marii mutilaţi, văduvele şi orfanii, rezerviştii din armată erau purtaţi de la o uşă la alta, şi pentru că nu ştiau să scire, erau înşelaţi să semneze declaraţii de renunţare la pensii redactate în fals, pentru ca în subsidiar, boierii de la casele de pensii să-şi însuşească ilegal drepturile financiare ale acelor persoane, fără ca justiţia să adoptă vreo măsură punitivă. În fond legile erau în aşa fel făcute, încât să rămână portiţe de estorcare a fondurilor financiare, delapidate de la cei în drept să beneficieze de acestea. Şi să nu uităm că erau timpurile când cu doi lei se putea cumpăra o pereche de boi, leul fiind cea mai stabilă şi puternică monedă europeană. Ofiţerii şi ostaşii care au fost glorificaţi de presa vremii, pentru eroismul lor din timpul luptelor cu armata turcă, nu numai că au fost uitaţi şi trecuţi în rezervă fără drept de pensie, dar au fost prigoniţi de autorităţile vremii, mulţi dintre aceştia dispărând fără urmă, fără a se mai şti locul de îngropăciune. O ură atavică generată artificial împotriva glorioasei Armate române, care cu sacrifciul miilor de ostaşi au cucerit Independenţa României, a cuprins toată clasa politică obedientă coroanei. Militarii ajunseseră un fel de paria a societăţii, fiind umiliţi în public de samsari imobiliali sau de negustori veniţi din orient, care nu agreiau uniforma militară. Corpului ofiţeresc, ostaşii activi şi în rezervă, erau constrânşi financiar prin legi organice strâmbe, votate în Parlamentul din care făceau parte multe scursuri ale societăţii, sau afacerişti ai momentului.Aceiaşi represiune nedreaptă a continuat împotriva armatei române şi după 1900. Parcă era un blestem pentru cei care optaseră pentru cariera militară. Desigur nu vorbim despre câţiva mari moşieri, care au deţinut funcţii de comandă în armată, ci de mare masă a Armatei în întregul său. După ce Armia română a luptat cu glorie şi eroism în primul război mondial, având sute de mii de victime: morţi, răniţi, dipăruţi, mari mutilaţi şi după înfăptuirea Unirii de la 1 Decembrie 1918, patria noastră întrând în hotarele de drept ancestrale, s-a continuat cu şi mai mare râvnă prigonirea ofiţerilor şi ostaşilor români patrioţi, fiind consideraţi o piedică în spolierea bogăţiilor aparţinând domeniului public. Cinstea şi corectitudinea, probitatea morală, cultivate în cazărmile militare dar şi în instrituţiile militare de învâţâmânt, erau valori morale care nu erau pe placul afaceriştilor veroşi, care spoliau domeniul public şi bugetul, făcând averi uriaşe din nimic, prin mari fraude şi acte de corupţie extinsă. Militarii, cu pieptuiele pline de decoraţii, după lăsarea la vatră, nu mai aveau loc să lucreze în administraţie, sau în locuri de muncă mai bine plătite, ci erau orientaţi spre munca câmpului, cea mai de jos, la oi sau la vaci. Vitejilor de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz şi Jiu, nu au mai primit şi recunoaşterea socială nedorindu-se reinserţia lor socială, şi nici plata unor drepturi financiare cuvenite. Venise timpul marilor afaceri Scoda, Max Aushnit, Monopolul sării, Explatarea petrolului, Expoatarea cărbunelui şi tăierii pădurilor, iar bugetul statului şi Banca Naţionale erau periate sistematic de monarh şi de camarila regală, pentru plata amantelor lor, pentru achitarea cheltuielilor astronomice de la Casinouri şi Casele de Toleranţă de Lux, excursii la Paris şi Viena de unde se cumpărau cele mai scumpe bijuterii, articole de vestimentaţie, tablouri etc. Mai ales după al doilea război mondial s-a continuat cu represiunea asupra vârfurilor armatei noastre cu şi mai mare intensiate. După ce întâiul militar şi şef al statului a fost executat, ca model, aşii aviaţiei militare române, comadanţii de regimente, divizii şi armate, ofiţerii de stat major, vânătorii de munte, comandanţii de la jandarmerie şi serviciile secrete de siguranţă ale statului şi în general ofiţerii şi militarii decoraţi pentru merite deosebite pentru acte de bravură în război, au fost condamnaţi la moarte şi executaţi (mai ales pentru cei din Basarabia de unde majoritatea au fost deportaţi în Siberia), sau au primit ani grei de temniţă grea la Jilava, Gherla, Rahova, Canal, Deltă. Atunci când în toată Europa, an de an, militarii defilau pe sub arcul de triumf şi erau elogiaţi şi stipendiaţi aşa cum se cuvine, la noi se întâmpla opusul, aceştia erau lipsiţi de mijloace de existenţă, iar familiile lor trăiau în mizerie. Oare cum putea trăi o familie de militar cu patru copii, cu un litru de gaz pe lună, două sferturi de pâine cartelată pe zi, două kilograme de făină, un litru de ulei şi un Kg de marmeladă? Umilirea militarilor a atins apogeul în epoca stalinistă. Fără a primi pensie militară, pentru cei în, mulţi comandanţi de armate au ajuns păzitori la vite, muncitori necalificaţi, hingheri sau lucrători cu ziua prin agricultura. Încă nu se mai cunoscuse vreun stat din lume, unde celor care făcuseră atât de mult bine patriei să fie trataţi cu atâta dispreţ şi mânie proletară. Istoria represiunii armatei se repeta dar la proporţii extinse. Lunar mii de militari din toate regiunile sau raioanele, erau trimişi la închisoare, pentru motive imaginare sau absurde.
Nici acum oastea ţării şi Apărătorii Patriei România nu sunt scutiţi de o represiune financiară injustă comisă în formă calificată şi continuată de autorităţile puterii legislative, executive şi judecătoreşti. Au fost emise fără justă logică juridică acte normative care intră în contradicţie unele cu altele, o legislaţie stufoasă dar care limitează pe zi ce trece drepturile militarilor.Nu se mai respectă contractele şi angajamentele de muncă de către stat, din vina unor guvernanţi aşa zişi tehnocraţi, numiţi la butoane doar pentru a pauperiza oastea română. Oare, militarii nostri nu sunt buni decât pentru a muri în teatrele de operaţiuni din Afganistan, Kosovo, Kandahar, iar când este vorba de obligaţiile statului faţă de aceştia, toată lumea se face că plouă, iar cei de la finanţe spun că nu există capitol bugetar pentru armată. Acum la elaborarea bugetului pentru anul următor, banii militarilor au fost redirecţionaţi din condei pentru creşterea salariilor şi indemnizaţiilor preşedintelui şi consilierilor săi, pentru dublarea salariilor primului ministru, a miniştrilor a consilierilor, a primarilor, prefecţilor, consilierilor locali, municipali şi judeţeni, a celor din învâţământ şi admnistraţia publică locală sau centrală, pentru fianţele publice. Până şi parlamentarii şi-au votat o lege a lor, trecând peste conflictul de interese, prin care şi-au triplat veniturile. Doar armata şi militarii în rezervă sau retragere au rămas de căruţă, adică să li se reducă veniturile cu 60%, până la plafonul jumătăţii salariului minim pe economiei, care acum este de aproximativ 200 euro. Această acţiune, de eliminare fizică prin holocaust şi extincţie a armatei romane, produsă imediat după 1990, când acum mai avem 10% din efectivele şi tehnica de lupta de atunci, este constantă şi din ce în ce mai puternică. Ori dacă nişte persoane iresponsabile au găurit drapelul statului nostru în Decembrie 1989, de ce să nu se găurească şi buzunarele militarilor, încearcă să ne convingă diverşi fianaţişti cu vederi obtuze privind armata. Având un element de continuitate istorică de peste 4oo de ani, represiunea nedreaptă împotriva Apărătorilor Patriei România, care au fost umiliţi, minţiţi, exterminaţi şi lăsaţi fără sprijin material la vârste înaintate, prin legi strâmbe, acum se pregăteşte pentru anul 2016, distrugerea explicită a sistemului naţional de apărare, prin aruncarea în mizerie a ostaşilor patrei. Ori cânt toată lumea se pregăteşte de război, să ciunţeşti soldele şi pensiile militarilor, este un mare păcat, de moarte, am putea spune. Nu pentru acest lucru a trecut armata de partea poporului acum 26 de ani în însângeratul Decembrie 1989. Din peste 5 milioane de luptători, armata naţională mai numără doar 25.000 de luptători,în timp ce Ungaria de exemplu are are efective de patru ori mai numeroase. Dacă la Clubul Colectiv fetele şi băieţii ar fi avut un minim de instrucţie militară, şi nu s-ar fi anulat pregătirea militară a populaţiei, poate că cei de acolo, poate ar fi ştiut cum să evacuieze sala mai rapid, iar numărul de victime ar fi fost nesemnificativ. Oare de ce a trebuit să moară oameni, pentru că cineva a dorit ca populaţia să nu mai primească instrucţie militară. În mod tradiţional, Armata cea Mare a fost tot timpul trup din trupul patriei noastre, iar poporul şi-a apărat patria de câte ori a fost nevoie. Întotdenuna în istorie, începând de la Spartacus şi terminând cu Ceauşescu, atunci când armata a fost umilită şi marginalizată sau pedepsită în masă prin reducerea soldelor şi pensiilor cu mult sub limita existenţială posibilă, a fost afectată siguranţa şi existenţa însăşi a statului. Ori nealocarea de la buget a banilor pentru îngrijirea mormintelor eroilor patriei din toate timpurile căzuţi pe câmpurile de bătălii de pretutindeni, prin tăierea banilor pentru funcţionarea capelelor militare, a salariilor preoţilor militari, este o blasfemie şi o crimă de înaltă trădare în contra statului român. Neasigurarea drepturilor de echipament pentru ostaşii şi ofiţerii români de ani de zile, a reactualizării normelor de hrană pentru militari şi familiile lor, lipsirea dreptului de a primi pământ pentru construcţia de locuinţe, pentru taxele de studii pentru copii, compensaţii materiale pentru nevestele sau soţiile ofiţerilor care nu au servici dar care îngrijesc copii minori, acordarea tichetelor de concedii de odihna şi tratament pentru refacerea forţei de muncă, sporuri pentru orele suplimentare prestate în slujba staului, pentru riscurile generate de munca în condiţii speciale a militarilor, pentru acoperirea poliţelor de asigurare pentru accidente de muncă sau decese ca urmare a îndeplinirii misiunilor de luptă, etc. Dar crima cea mai grava este discriminarea continua a militarilor noştri faţă de profesiuni civile fără riscuri, care aduc şi avantaje materiale accesorii, dar mai ales faţă de militarii din celelalte state din Europa şi NATO. Ori dacă s-a socotit odată cu aderarea asigurarea inter-operabilităţii tehnicii, logisticii, armamentului, frecvenţelor de lucru şi a metodologiei de instrucţie sau de luptă, cine îşi poate permite să nu aplice şi compatibilitatea financiară profesională pentru persoanele care au aceleaşi grade şi funcţii din diferite armate. Adică principiul european al dreptului muncii potrivit căruia la muncă egală se va face plată egală, existent încă din timpul lui Napoleon, nu se mai aplică pe teritoriul juridic al României? Să i se dea Cezarului ce este al Cezarului, să se achite imediat şi fără alte formalităţi soldele şi pensiile militarilor restante şi actualizate la zi, calculate de la data aderării României la NATO, fără nici o cerere prealabilă, ca un drept sacru pentru munca prestată în folosul statului. Persoanele vinovate de neaplicarea principiilor europene ale dreptului muncii şi care au încălcat cu bună ştiinţă convenţiile internaţionale de aderare la NATO să fie trmise în judecată în stare de arest preventiv cu luarea măsurilor de sechestru asiguratoiu. Există cei drept, anumite persoane izolate, care se erijează în apărători ai militarilor şi fac tot felu de afirmaţii aberante pe reţele de socializare şi la diferite televiziuni publice, prin care se incită la ieşirea în stradă pentru apărarea unor drepturi financiare. Nu, militarii nu este normal să stea cu mâna întinsă, sau să fie atraşi în diferite jocuri politice sau sindicale. Dacă va fi nevoie, armata ştie să lupte cu arma în mână pentru apărarea sa şi a demnităţii naţionale, şi vai de mama lor celor care se vor îndoi de acest fapt. Se face astfel apel la raţiune şi la discernâmânt în soluţionarea acestei probleme sensibile a statului. În fond, statul fără armată nu poate exista, şi atunci de ce statul nu este loial militarilor, aşa cum militarii sunt loiali lui, peste limita sacrificiului suprem. Sau dacă s-a votat în Parlament o lege pentru alungarea câinilor de la stâni, ce şi-au spus unii, hai să-i alungăm şi pe militari, sau să le grăbim sfârşitul. Mai devreme sau mai târziu cineva va plăti factura pentru exterminarea militarilor nostri, prin metode financiare meşteşugite. Dacă nici în acest ultim ceas nu se înţelege să se respecte armata, statul român, naţiune şi patria, urgent vor trebui desfiinţate toate structurile de putere ale statului, şi reformarea tuturor instituţiilor, conform solicitărilor făcute de societatea civilă, după drama produsă în Clubul Colectiv unde a trebuit să moară tineri nevinovaţi.Oare ce credibilitate mai au instituţiile de putere europene, când funcţia publică europeană este remunerată pentru nişte persoane singure, fără familie, şi fără prejudecăţi morale, cu de până la 50 de ori, solda unui militar. Libertate, demnitate, onoare, respect, solidaritate, şi pace stimaţi colegi.Lupta este singura modalitate prin care se poate obţine o victorie! Data 20.12.2015 Liga Apărătorilor Patriei România

duminică, 13 decembrie 2015

INTERESUL POARTĂ FESUL

Atunci când s-a pus problema de a se alinia soldele și pensiile demnitarilor români la nivel european am fost de acord. Și pentru președintele României, Primul Ministru, Miniștri, Parlamentari, Prefecți, Primari, Consilieri, Directori centrali și locali, etc. Adică pentru un coș lunar de demnitar european pe persoană lunar de 4.500 euro, este normal să mai adaugi un spor de 1-2 mii euro, pentru confidențialitate, loialitate și prevenția corupției instituționalizate, și am votat pentru. Într-un stat civilizat un demnitar trebuie să primească o recompensă publică pentru efortul ce-l face demnitarul pentru binele poporului său sau mă rog a angajaților. Același lucru l-am considerat normal pentru managerii din armată, ordine publică, siguranță națională, justiție, ISU, pompieri, piloți, scafandri, medici, profesori, adacemicieni, etc. Dar nu putem fi de acord ca Apărătorii Patriei Romania, instituție cu tradiție bimilenară în apărarea gliei străbune, să primească solde de mizerie, în condițiile în care prestează la foc continuu cea mai grea meserie aceea de militar. Militarii sunt cei puțini care-și dau viața pentru cei mulți. Acum au venit tot felul precupețe să ne explice nouă militarilor că în alte state se poate trăi cu doi euro pe zi. Da, militarii nu au nevoie de pomene și nici nu pot sta cu mâna întinsă, ei pot trai prin supraviețuire. Dar atunci când se volatilizează patrimoniul public și sunt înstrăinate bogățiile statului una câte una, cum se poate să așteptăm să se facă minuni. Nu, se va face schimbarea scimbării și se va intra în normalitate iar Cezarului să-i fie dat dreptul său moral. In rest, sărbători cu bine oameni buni. Din când în când în istorie, românii mai taie porcii de Crăciu, ascultă colinde și se bucură de noul an. Dacă 2016 va fi un an al bunăstării, va fi bine și pentru cei de sus, dacă nu nu. Garantat 100%.

duminică, 6 decembrie 2015

HOMELESS ACT CUTING MILITARY PENSIONS

Nebunia lui Sörös și a oamenilor de la ONG-urile subvenționate de acesta nu are limite. De peste 30 de ani, comite acte ostile împotriva umanității, iar în ultima perioadă are o marotă: să nimicească pe orice cale justiția, ordinea publică, apărarea și siguranța națioanlă de la noi, prin reducerea salariilor și pensiilor la nivelul salariului minim pe economie, adică 875 lei. Deși a fost promulgată o nouă lege privind metodologia de calcul a pensiilor pentru categoriile de mai sus, Sörös prin executorii săi Iohannis, Cioloș, Pora, Mungiu, Sneker, Renert, Macovei, Isărescu va reduce pensiile și salariile până la minimul existențial posibil, sub legenda că statul nu-și mai poate permite să plătească aceste categorii ocupaționale. Peste 500.000 de persoane vor fi afectate, care cu tot cu membrii de familie vor fi aproximativ două milioane. Cum se va realiza acest lucru - simplu prin modificarea bugetului prin tăierea fondurilor pentru cele mai credibile instituții cum ar fi armata, religia, justiția, administrația, învățământul, sănătatea, singura justificare fiind o pretinsă criză financiară a statului nostru. Este adevărat că în lume s-a diseminat neocolonialismul și discriminarea. România a fost o pradă ușoară, după eliminarea fizică a foștilor conducători. Începând de atunci armata noastră a început să aibă probleme. Prin pierderile de masă economică din industrie, agricultură, transporturi și servicii, bugetul are un venit de aproape un sfert din cel realizat în 1989, când exista un excedent de aproape 8 miliarde de dolari, care acum sunt aproape 20 de miliarde euro. Spolierea domeniilor publice ale statului, a condus la un deficit anual de peste 10 miliarde euro, ce trebui acoperit din credite și creșterea datoriei publice, iar acum având de plătit la bănci sume restanțe de peste 134 miliarde euro. Pe bună dreptate se pune problema dacă economia noastră mai este sustenabilă. Prăbușirea economiei și industriei nu poate fi pusă pe seama populației ci a marilor corporații transnaționale care au abordat o politică economică prin care au fost reduse aproape 5 milioane de locuri de muncă. Planul lui Sörös de spoliere a Europei de est și a fostei URSS a început să dea roade. Din această zonă se scurg spre occident zeci și zeci de miliarde de euro profit pe lună, iar populația autohtonă sărăcită este practic supusă extincției în masă. Ce poate fi mai grav decât lipsirea de mijloace de existență a unor oameni doar pentru a stoarce bogăția statelor unde aceștia sunt cetățeni. “Pensiile militare trebuiau tăiate pentru că sunt scumpe şi nu ni le putem permite. La nivelul unui an, statul cheltuie circa 640 milioane de euro pentru ele, mai mult decât bugetul Ministerului de Externe, de exemplu. Sigur că tăierea sau raţionalizarea lor e datorată falimentului nostru”, citează Nistorescu pe Andreea Pora și Alina Mungiu. Ambele texte aparţin celor două simpatice jurnaliste. “Afirmaţia legată de corectitudinea tăierii pensiilor poate fi identificată şi în discursurile multor politicieni iohanişti. De la trepăduşi până la premier, de la jurnalişti slugarnici până la gânditori de politici, gen Alina Mungiu. Singura chestiune ciudată este că unul dintre texte conţine chifle de logică şi de gramatică. Culmea, chiar cel semnat de Alina Mungiu! Asta mă şi face să cred că fosta mea colegă a fost contaminată stilistic de cine ştie ce politician. Apoi, într-un alt articol, postat tot online, pe Vox Publica, un mai tânăr jurnalist,Lucian Davidescu ,titrează: “Cum s-au transformat pensiile militare într-o escrocherie”. “Acum, există patru feluri de pensii militare: 1 – care staţionează, 2 – care cresc uşor, 3 – care scad uşor, 4 – pensii de escroci.Cea mai fără rost dilemă a momentului este dacă militarii merită sau nu pensii mai mari decât pensionarii de rând. Nu s-a pus vreodată problema în termenii aceştia şi, în majoritatea cazurilor, nici măcar nu se întâmplă. Asta s-a văzut deja – majoritatea pensiilor crescu uşor. Tot ce contează sunt excepţiile – pensiile care cresc mult.Diferenţa esenţială dintre un civil şi un militar este că primul răspunde pentru atribuţiile de serviciu după Codul Muncii iar al doilea – după Codul Penal, cu propria libertate. Înseamnă asta că are dreptul la o pensie mai mare? Nici vorbă! Are dreptul doar la o ofertă salarială pe care o poate accepta sau nu. Privilegiul pensiei este o invenţie post-factum a câtorva privilegiaţi care au profitat de o conjunctură şi au sucit nişte reguli în favoarea lor”, îşi continuă demersul virtual tânărul jurnalist. Notă: După ce aţi lecturat părerile jurnaliştilor mai-sus amintiţi, este evident faptul că societatea civilă este scindată în “pro” şi “contra” pensionari militari. În realitate, cei care pot manipula prin intermediul mass-media, au reuşit să arunce o pată pe una dintre principalele puteri într-un stat de drept: Armata! Instituţia în care poporul român a avut, întotdeauna, un grad ridicat de încredere! Asta este trista realitate! Dragi pensionari militari, din păcate, au început, încetul-cu-încetul, să vă învingă cu propriile dvoastră arme. Pe profesori i-au înfrânt, spunând că dau meditaţii şi fac “grămadă de bani la negru”, pe medici, “că iau cele mai mari şpăgi” ca să vă trateze, pe poliţişti, că sunt “mână-în-mână” cu interlopii pe magistraţi, că, “având legea în mână”, fură cum pot de legal… Asta este trista realitate ce o trăim în România lui 2015!

joi, 3 decembrie 2015

EUROPA IN PERICOL, UNDE SA NE MUTAM?

UNIUNEA EUROPEANĂ LA APUS Construcția imperfectă a Uniunii Europene care a plecat de a un club elitist al producători de oțel și cărbune, ce au dorit să facă o asociație pentru a se proteja de concurența comercială a altor entități economice este pe cale să se dizolve prin implozie. Chiar de ziua Națională a României au fost trei evenimente care prefigurează acest final previzibil. Primul a fost constatat atunci când Comisia Europeană, Parlamentul European și nici un Șef de Stat sau de Guvern nu a condamnat printr-o declarație publică explicită prevenirea unor crime împotriva umanității comise de minoritari secui, care prin organizațiile lor fasciste și iredentiste, susținute masiv de anumite oficine de spionaj arhicunoscute, vor declanșarea unui nou război de secesiune în Europa și întoarcerea lumii la Epoca Medievală, când hunii lui Attila măcelăreau la greu populații pașnice, prin comiterea unor atrocități inimaginabile. Dar ce să ne mirăm de alții dacă nici Președintele Johannis nu a condamnat acest atentat ce se dorea a fi adus la îndeplinire de ziua României. Nu au fost condamnate nici acțiunea de solidarizare cu teroristul secui, de către niște persoane certate cu bunele relații de conviețuire socială. Dar nici agențiile de știri internaționale nu au comentat acest eveniment. Concluzia: solidaritatea antiteroristă europeană funcționează doar pentru anumite state din prima linie, iar pentru români, dacă li se pun bombe de ziua lor națională, și se uneltește pe față împotriva ordinii constituționale naționale și europene, nici un alt stat să nu ia nici o măsură.
Rețelele de socializare și părerologii de la diferite canale de știri, chiar au comentat că s-a exagerat cu arestarea lui Beke. Tot aceștia, spun că atentatul de la Colectiv a fost din vina unor pompieri și nu a celor care au comandat incendiul de la distanță, având acces la camerele de supraveghere și care au stropit cu toluen pereții sălii, pentru a tranforma incinta într-un cuptor cu microunde și gaze toxice letale, ce au dus la moartea a 60 de tineri și peste 140 de grav răniți. Da, la Colectiv a fost o mână criminală, s-a comis un act de terorism și diveriune, la comanda unui potentat ungur pe nume Gyorgy Schwartz, ce a condus la mișcări de stradă plătite de ONG-urile aceluiași personaj. Efectul a fost ușor previzibil, a condus la schimbarea guvernului și în perspectivă preluarea în pas alergător a diferenței de bogății rămase în urma destructurării României. Mai erau păduri de tăiat, terenuri agricole de valorificat, resurse minerale cum ar fi aurul, marmura, gazele de șist încă neexploatate, și noi politici de austeritate pentru aborigenii locali. Chiar fostul primar de Sibiu, care acuma se plimbă prin București cu mâinile la spate, și care a anulat participarea la Ziua Națională a României a veteranilor de război și a delegațiilor diplomatice acreditate la noi în tară, lucru nemaiîntâlnit în istoria modernă a diplomației decât în timp de război a spus că a trebui să moară oameni pentru a fi instalat guvernul său. Soarta României este pe muchie de cuțit, statul are o problemă, este în criză de autoritate, iar dușmanii patriei comit din ce în ce mai multe acțiuni împotriva națiunii noastre. Patrioții mor unii câte unul, cam suspect de tineri totuși, sau sunt condamnați pentru fapte așa zis de corupție, în timp ce marii jucători ce exploatează bogațiile țării, stâng în conturi averi impresionante prin megacorupție politică și administrativă.
Prefectul Județului Iași a anunțat pe blogul său că asupra orașului s-au produs din senin nori negri, care au întunecat cerul, și a postat imaginea pe facebook. Ori dacă specialiștii din apărare, ordine publică și siguranță, au fost trimiși în rezervă să pună murături și să vândă barabule prin piețe, cine să-i spună domnului prefect că a fost vorba de o armă nouă de ultimă generație, al cărui principiu de funcționare este destul de greu de detaliat aici, dar a căror efecte se vor resimți în lunile următoare. Nici o autoriate publică sau de meteorologie aplicată nu a comunicat ce s-a întâmplat. Ignoranța este totală, însă și acest nor cam ciudat a făcut parte din planul de atacare al României de către dușmanii săi din ultima perioadă. Oricum decizia de a nu se ridica singurul helicopter pe timpul paradei a fost inspirată, că altfel se putea produce o catastrofă chiar în Piața Unirii din Iași.
Al treilea moment, trecut cu vederea de canalele de media europene este declarația lui Dorin Chirtoacă că s-a ratificat Tratatul de aderare a Republicii Moldova la UE. Ori noi am mai spus și nu odată, că dacă România a sărăcit enorm și populația a scăzut cu câteva milioane după introducerea regulilor impuse de Apus, la ce se poate aștepta Moldova? Eliminarea vizelor, va atrage pierderea forței de muncă masivă, contigentarea producției agricole va provoca falimentul agriculturii moldovenești, acum destul de bine pusă la punct, diplomele academice nu vor fi recunoscute în UE, și acest stat va trebui să cotizeze la bunăstarea Europei cu câteva miliarde de euro pe an, iar pentru accesatorii fondurilor atrase, li se vor instrumenta dosare penale de așa zisă corupție, iar întreprinderile iși vor închide porțile. Veniturile populației vor scădea, în timp ce taxele, impozitele vor crește, iar carburanții, gazul metan, utilitățile și facturile vor fi la nivel european. În ultimii 300 de ani, Basarabia a fost ca o minge de oină disputată între marile imperii, adusă în stadiu de subdezvoltare economică actuală, așa că mâncarea unei ciorbe reâncălzite nu face bine la digestie. Dacă ar fi intrat și Rusia odată cu Moldova, atunci ar fi fost ceva pozitiv, deoarece se pare că Rusia este situată geografic în Europa. Europa acum este în colaps: dintr-un continet care se spune că ar fi civilizat lumea, acum este în criză demografică majoră, economia nu mai face față consumului, nivelul de trai este benefic doar pentru statele din prima linie, iar pentru marginali, nimeni nu mai poate garanta plata slariilor și pensiilor, efectiv în statele sărace se moare de foame, iar somajul a ajuns la cote astronomice în rândul tinerilor. Europa nu are instituții comune de apărare, ordine publică și siguranță sau antitero, nici un executiv funcțional, nici o legislație comună aplicabilă, iar profiturile sunt garantate doar pentru marii jucători. Restul de 99 % din locutorii continentului nostru sunt perdanți. In Europa este o mare criză de autoriate morală, politică, judiciară și culturală, iar în Parlamentul European sunt promovate non-valori care mai mult pierd timpul de pomană pe acolo fără ași putea justifica salariile astronomice încasate fără o justă cauză. Fosta metropolă Europa acuma este dominată de fostele colonii: USA, Canada, Mexic, Brazilia, Australia, Africa, Arabia, dar mai ales de India, China, Japonia și alternativ chiar și de Federația Rusă. Europa nu are doar un mare adversar, ci este atacată și penalizată de toată lumea. Oare cum ne vom imagina o Europă cu peste 2 miliarde de imigranți dintre care principalele limbi vorbite vor fi indiana, chineza, araba și portugheza. Europa nu mai este ce a fost și nici Uniunea Europeană nu mai este ce ar trebui să fie, atâta timp cât mișcări fasciste, teroriste, iredentiste, antisemite, revanșarde, hortiste, xenofobe, construiesc poligoane private unde se antrenează să comită atrocități împotriva păcii și umanității. Ori dacă nu se va intra în normalitate, Europa va deveni încet-încet chiar ea o colonie, iar europenii vor fi minoritari și vor fi persecuați de cei ce vor veni după implozia construcției europene în urma unei crize umanitate majore. Deja, sunt milioane de imigranți care cer azil politic, vor uma zeci, sute de milioane și miliarde.

marți, 17 noiembrie 2015

Provocarile Guvernului Ciolos

Politologii au identificat cele mai importante obiective ce vor trebui atinse de performantul Guvern de tehnocrati condus de Dacian Ciolos. In doar un an, Guvernul Romaniei va trebui sa solutioneze urmatoarele problele ce propcupa cu prioriatte societatea civila: -Tragerea la reaspundere penala a comitentilor crimelor impotriva umanitatii comise impotriva populatiei, sau economiei dupa 22 Decembrie 1989; -Anularea privatizarilor frauduloase si aplicarea confiscarii extinse si valorificarea bunurilor comitentilor; -Egalizarea veniturilor angajatilor romani fata de cei din Uniunea Europeana, la nivelul unui salariu mediu de 2.500 euro pe luna; -Crearea a 2,5 milioane de locuri de munca, si finalizarea marilor investitii in infrastructura; -Refacerea sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, armata obligatory, interzicerea avorturilor; -Reindustrializarea Romaniei si refacerea balantei de plati; -Refacerea agriculturii si dotarea cu utilaje moderne din fonduri europene; In conditiile in care noul govern nu va opera in aceste directii ci va actiona in scop contrar acestor obiective sa intervina raspunderea ministeriala, administrative, civila sau penala dupa caz. Nimanui nu-I este permis sa se catere la putere, pe baza unor catastrophe in care au murit oameni doar asa, pentru a face figurati intr-o functie de demnitate publica. Pana la proba contrarie, Aparatorii Patriei Romania, crediteaza cu prezumtia de bune intentii a noului govern, iar daca nu se va tine cont de aceste observatii ne rezervam dreptul de a actiona in consecinta.In fond, nimeni nu este de neinlocuit.

marți, 30 iunie 2015

UNDE NE SUNT EROII

Timp de secole, principaetele române Moldova, Ardealul și Țara Românească mai întâi fiecare în parte, apoi sub același steag triocolor: roșu, galben și albastru ce este sfântul Drapelul de Stat al României au căzut la datorie un enorm de mare număr de osași, ofițeri, care au devenit eroi prin jerfa lor. Acum, în sfârșit după 74 de ani de la Epopeea Stalingrad eroii români au un loc unde să fie pomeniți și unde rudele sau mai bine spus urmașii lor, pot aprinde o candela și pune o floare pe câmpul lor de jertfă supremă.
Guvernul României a alocat doar 16 eurocents pentru fiecare erou căzut la Volvograd fostul Stalingrad. Este un început bun, însă alte state aclocă de 100 de ori mai mult. Se pune însă o intrebare retorică, pentru cinstirea eroilor neamului nu mai există fonduri, sa societatea actuală nu înțelege că existent acesteia nu potea fi fără jertfa de sânge a Eroilor Apărătorilor Patriei Romania.

marți, 31 martie 2015

ADĂPOSTURI SUBTERANE ŞI LOCUINŢE

LOCUNŢA  VIITORULUI  ACUM  MAI  APROAPE  DE  TINE 
 
În cazul unui cutremur, imobilele subterane sunt protejate
 

   În ultimul timp, clienţii cauta locaţii sigure pentru a locui, sedii de firmă sau ateliere de producţie şi proiectare protejate 
de cele mai noi tehnologii. Siguranţa se refera la protecţia împotriva efracţiei, igiena aerului a apei a depozitării alimentelor, 
confortul termic raportat la umiditatea atmosferică, protecţia împotriva radiaţiilor ambientale sau cosmice, protecţia 
împotriva incendiilor, avariilor, inundaţiilor, cutremurelor de pământ, căderea unor corpuri cosmice, şi nu în ultimul rând 
protecţia NBC a locatarilor. O locuinţă protejată de bombardamente aeriene de bombe sau rachete de mare calibru, atacuri 
cu arme chimice, bacteriene sau infectarea aerului a solului sau apei cu radionuclizi periculoşi pentru viaţa omului, a fost o 
preocupare concepută de specialişti după bombardamentele de la Hiroshima şi Nagasaky. Aceata este şi utilă şi necesară o 
fi cunoscută în contextul actual.
   Primele cercetări s-au făcut în scopuri militare de germani, ruşi şi americani, dar cele mai bune realizări în domeniu le au 
elveţienii, care au reuşit să asigure protecţia totală a populaţiei în caz de dezastre naturale sau artificiale, la un nivel de 85 %.
Denumite în general shaltere, aceste locaţii protejate aproape 100% au un pret de vânzare pe egal sau mai mare decât cel 
practicat de companiile de investiţii imobiliare.
 Ori dacă investiţia într-o locuinţă este de lungă durată, şi sunt familii de tineri căsătoriţi care pot plăti rate pentru 
cumpărarea unei locuinţe sigure, de ce să nu existe şi acestă oportunitate investiţională.  Oare cui nu i-ar conveni să-
şi vândă apartamentul sau casa, şi să achite o diferenţă pentru a se muta în spaţii deja mobilate, ale unor locuinte construite in subteran, 
dotate cu toate utilităţile, unde viaţa lor şi a familiei este protejată de noile ameninţări care se prefigurează în jurul ţării 
noastre. Nu în ultimul rând este costul redus la utilităţi precum electricitate, căldură, comunicaţii, întreţinere în general şi faptul 
că ai o sală de sport la câţiva paşi de apartament, iar accesul la apartament sau garsonieră se face printr-un sigur clik pe telefon, soţiile nu vor trebui să piardă zeci de ore săptămânal cu gatitul, deoarece se poate servi masa în 
maxim jumătate de oră, livrată la domiciliu, pe baza unei simple comezi la telefon, familia se poate relaxa în piscină 
sau face sport în aer salinizat 2-3 ore pe zi, iar cumpărăturile din mall-uri se fac prin telefon, produsele fiind livrate imediat, după ce au fost sterilizate şi igienizate. 
 
Notă Motivarea contextului extern asupra acestei oportunităţi
 
Romania si Europa
· Romania a inregistrat inegalitati devastator de mari fata de alte tari europene la educatia cetaneteasca (analfabetism, gadire critica, 
creativitate…).
 
· Romania a pierdut teren in contextul European prin alegerile pe care le-a facut in cadrul celor trei mari revolutii tehno-sociale:
Ø Revolutia anilor 60: productivitatea muncii in Europa de Vest a crescut, nu si in Romania;
Ø Revolutia energetica a anilor 70: tarile vestice s-au axat pe reducerea consumului energetic prin eficientizare, iar Romania s-a axat
 pe cresterea mai rapida a productiei de energie decat a nevoilor generate de politicile sale de industrializare puternica. Rezultatul a fost
 o ineficienta energetica puternic, resimtita in competitivitatea nationala si standardele de viata;
Ø Revolutia informationala a anilor 1980.
Ø 
· Romania este in pericol de a ramane stagnanta;
· Marele pericol al Romaniei este insasi Romania: vulnerabila la razboiul hibrid, demografic instabila (nu doar imbatranire ci si prin procesele de
 „brain-drain”), accesul discriminatoriu la educatie si sanatate. 
· Pericolele sociale si economice la adresa Romaniei sunt mai mari decat cele de securitate?
Romania si NATO
 
· Pericol versus amenintare: daca Romania ar avea capabilitati militare crescute, ar fi mai putin amenintata?
· Romania ca si stat NATO: 
Ø Politicile NATO de incurajare a concentrarii pe investitii si reforme militare in rand cu misiunile Aliantei  provoaca o deconectare fata de
 nevoile de aparare nationala care este justificata prin garantia de aparare colectiva?
Ø Care sunt costurile „pooling and sharing” si „smart defense”? Statele mici ale NATO se concentreaza, cu resursele lor foarte limitate, pe 
dezvoltarea corpurilor expeditionare pentru participare in teatrele de operatiuni straine si pe dezvoltarea de capabilitati de nisa (Letonia pe NBC, 
Estonia pe Cyber si deminare, Lituania pe medicina)
Ø Evenimentele din Georgia si Ucraina au demonstrat ca apararea teritoriala trebuie sa ramana prioritara pt tarile membre NATO
Ø Exista o discrepanta majora intre tarile din estul Europei si Rusia, care inseamna ca ele nu ar putea sa se apere singure de un eventual atac. 
Care este efectul psihologic de a nu avea nici macar o capacitate nominala de aparare teritoriala?
Ø Romania amenintata prin actiunea razboiului hibrid (la razboiul hibrid nu se raspunde cu hard power) si a mijloacelor de lupta asimetrice
· Romania nu este in pericol atat timp cat se pastreaza status quo-ul NATO si UE;
· Poli de aparare NATO: Romania si Polonia 
Ø Romania este un pol de stabilitate in regiune – puternic in favoarea NATO, asa cum demonstreaza studiile Transatlantic Trends ale German 
Marshal Fund 
Ø Polonia are cea mai mare populatie dintre membrii estici, rezultate economice bune si un devotament politic catre a investit in armata si in 
industria de aparare: are cel mai mare buget de aparare ca procent din PIB din membrii europeni ai NATO (1,9% momentan), cu exceptia 
Marii Britanii; program pe 10 ani in valoare de 40 de miliarde de dolari pentru a crea cea mai buna armata conventionala de sol din Europa 
continentala, cu exceptia celei rusesti. Tot nu se poate compara cu bugetul (4,7% din PIB, si de 14 ori mai mare nominal decat al Poloniei) si 
capabilitatile rusesti
Ø George Friedman de la Stratfor sustine o alianta romano-poloneza si aminteste de formula Intermarium, de creare a unui cordon anti-rusesc de la Marea Baltica pana la Marea Neagra
· Amenintare sub aspect militar nu exista pentru Romania? Garantiile de securitate colectiva ale NATO sunt inca credibile, in functie de rezultatul 
crizei din Ucraina;
· Scopul Romaniei ar trebui sa fie mentinerea descurajarii NATO in contextul razboiului hibrid si asimetric si a unui context politic in schimbare
Ø In primul rand, Romania trebuie sa castige si sa mentina durabil sustinerea Vestului fata de securitatea sa si a intereselor sale regionale;
Ø Ce inseamna Articolul 5? Atacurile cyber ca in Estonia ar putea sa fie cauza de invocare a clauzei?
Ø Ce inseamna pentru Romania procesul politic greoi al invocarii articolului si dispunerea europeana a eventualelor intariri in caz de atac?
Ø Cat timp ar rezista Romania in cazul unui atac armat? Care este capacitatea Romaniei de a opune rezistenta? 
Ø Rusia s-a dovedit a fi adepta la generarea unui „fait accompli”, cum ar fi in Crimeea, care este considerata deja o cauza pierduta. 
Daca ocuparea unei tari s-ar realiza in timp record, ar mai fi Vestul dispus sa trimita intaririle si sa redeschida frontul?
Ø Forta NATO depinde de vointa politica americana de a subventiona securitatea globala. Perceptia americana conform careia statele 
europene, in special cele vestice, nu fac suficient pentru propria securitate dateaza de foarte mult timp si ar putea determina o reducere a
 prezentei americane in teatru european, in contextul prioritatilor asiatice
Ø Daca nu luam in considerare fortele nationale aflate pe teritoriu propriu, singurele trupe NATO din Europa (adica trimise de un membru 
mai puternic pentru a garanta securitatea altui membru) sunt cele americane, care sunt concentrate numeric la Vest de Berlin inca din timpul 
Razboiului Rece
· Transformarea misiunii NATO din aparare teritoriala (care nu mai exista in forma ei traditionala) in distanta strategica. 
· Romania este in pericol de destructurare dinspre exterior inspre interior
· Crimeea este un punct din care poate fi controlata toata Marea Neagra, iar zona sa economica exclusiva se invecineaza cu cea a Romaniei in
 apropierea gurilor Dunarii. Cu exceptia turcilor, toate celelalte forte navale din Marea Neagra nu sunt comparabile cu cele rusesti, care se afla
 in proces de intarire cu nave noi.
· Cum ar trebui Romania sa reactioneze pe termen lung la schimbarile din spatiul Marii Negre si la politica din ce in ce mai independenta a 
turcilor fata de NATO, in favoarea Rusiei?
· Tratatul de la Montreux de limitare a prezentei straine in Marea Neagra impiedica o prezenta americana mai puternica.
Romania si Ucraina
· Romania este un sustinator natural, prin marimea si resursele sale reduse, precum si pozitionarea sa geostrategica dificila, a unui sistem de 
drept international coerent, previzibil, stabil si cat mai egalitar
· Felul in care Rusia (si China, in alte spatii geografice) desfasoara „lawfare”, formula prin care se desemneaza folosirea de interpretari 
selective ale normelor internationale pentru a atinge obiective geopolitice care incalca spiritul sistemului international, este o sursa de ingrijorare 
pentru Romania si toate tarile aflate in situatia sa;
· Criza din Ucraina a generat o situație în care, aparent, un membru al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (Federația Rusă) înregistrează
 un decalaj major între ceea ce face și ceea ce zice → această situația pune sub semnul întrebării normele de drept internațional și participarea 
acestui actor internațional la un regim de protecție al acestor norme → pe această linie de gândire, orice acțiune este posibilă din partea acestui 
actor care devine un actor „revizonist” al regimului de drept internațional = ceea ce dorește Federația Rusă nu poate fi descoperit decât din 
acțiunile sale
· Doctrina Medvedev ca amenintare pentru toata vecinatatea Rusiei, din Europa si Caucaz pana in Asia Centrala
· Axa Budapesta – Moscova, periculoasa pentru Romania?;
· Solutia Kievului de autonomie mai larga pentru regiunile separatiste poate fi un model in regiune?
· Exista riscul ca si alte regiuni sa isi doreasca aceste privilegii si sa declanseze o reactie in lant?
· Ce pericole la adresa Romaniei pot veni dinspre Ucraina?
· Care sunt imperativele militarilor rusi? 
· Care sunt caracteristicile societatii si impartirea pe categorii sociale in zonele pro-ruse din Ucraina?
· Care sunt consecintele evenimentelor din Ucraina pentru Moldova, conflictul inghetat din Transnistria si interesele/securitatea Romaniei in viitorul
 european al Moldovei?
· O solutie federala la problemele Ucrainei nu este in avantajul Romaniei, pentru ca ar duce la un precedent periculos. Vezi conflictul din Transnistria, 
independenta Kosovo, recunoscuta de Vest, noua situatie din Crimeea. 
· O raspandire a miscarilor separatiste in sudul rusesc al Ucrainei, inclusiv in zona Odessa, ar aduce conflictul la granitele Romaniei si Moldovei.
 Formula Novorossyia folosita de Putin dateaza din vremea colonizarii imperiale rusesti a regiunii si denota un stat separatist care se intinde din 
regiunea Donbas pana la gurile Dunarii, atingand inclusiv Transnistria.
Romania si vecinatatea sa
· Ungaria, deși membră NATO, sprijină mișcări iredentiste din Ardeal (probabil, ca și în cazul Rusiei de astăzi, nerecunoscând niciodată
 implicarea sau facând-o prin intermediari)
· Serbia, desi se indreapta catre UE, are o „moștenire” politică greu de debarasat si este in orbita de securitate a Rusiei
· Bulgaria, cu evoluții contradictorii politice și economice cu mult mai incerte și reversibile decât România și cu o posibilitate reală de 
confiscare de către o elită economică subvenționată de Moscova a procesului politic (lupta anti-corupție din România poate încuraja elemente ale clasei politice bulgare să o evite prin apropierea față de Rusia)
· Moldova alterneaza intre elemente politice pro-europene si pro-ruse, si are complicatii politice interne dincolo de Transnistria, cum ar fi Gagauzia.
· Traditional, Chisinau se lua dupa Kiev in postura sa pro-europeana sau pro-ruseasca, moldovenii fiind constienti, in mod acut, de situatia lor geografica.
· Romania trebuie sa sustina ambitiile europene ale Moldovei intr-un mod subtil, care sa nu treazeasca reactii extreme din partea Rusiei. In primul rand, trebuie construite legaturile economice 
(pt energie, transport feroviar etc) intre Romania si Moldova pentru a crea legaturi economice cu UE si a reduce dependenta de Transnistria 
ca punct de tranzit al Moldovei intre partenerii sai principali, Rusia si Ucraina. 
· Criza din Ucraina nu este inedită = ea reprezintă o copie a ceea ce s-a întâmplat în Georgia, cu mici diferențe datorită statului special deja
 dobândit de către zonele secesioniste din Georgia (Osetia de Sud) = în această logică, ceea ce dorește probabil Rusia să facă în Ucraina este 
în aceeași abordare, respectiv crearea unei republici autonome (sau chiar a mai multora) în estul Ucrainei. De facto, acestea ar fi 
independente de Ucraina. Modelul republicilor autonome a fost deja utilizat de către Rusia și în cazul Moldovei (Republica transnistreană)
· Toate aceste lucruri sugerează că Federația Rusă a preluat în materie de hard-security viziunea sovietica → acest lucru poate duce chiar la reactivarea doctrinei moldovenismului care a vizat dintotdeauna 
posibilitatea ca Republica Moldova să fie justificare pentru un atac la adresa statului național unitar român. 
Această strategie a moldovenismului agresiv cu susținere (ca să nu zicem participare) rusă este compatibilă perfect cu o posibilă strategie 
revizionistă a altui actor din zonă, Ungaria. Prin cooptarea Ungariei în acest joc anti-românesc, Rusia vizează cel mai probabil destructurarea unuia dintre principalii actori NATO anti-rus din zonă, cu o tradiție independentă anti-rusă valabilă încă din perioada Gheorghiu-Dej.
· Strategia politică a României trebuie să ia în considerare și deschiderea (sau menținerea activă) a unui canal direct de comunicare cu
 Federația Rusă, percepția publica fiind fiind că acest canal nu funcționează cum trebuie. Trebuie amintit că în perioada interbelică, unul 
dintre eșecurile diplomației românești a fost tocmai cel de a menține deschise canale diplomatice de comunicare cu Rusia, fapt care a
 prevenit stabilirea unor relații diplomatice și posibilitatea unor negocieri directe. Romania are un interes in clarificarea situatiei cu zona 
economica exclusiva din Marea Neagra, pe care rusii au preluat-o de la ucrainieni odata cu Crimeea. 
· România poate explora și posibilitatea de a-și urmări interesele sau cel puțin comunica cu actori non-occidentali pe care Rusia nu îi poate ignora, cum ar fi China, mai ales daca simte ca impartialitatea actorilor vestici este grevata de
 legaturile lor puternice cu Rusia. La un moment dat in criza din Ucraina, expedientul politic de a pacifica zona si de a relua bunele relatii 
dintre Europa Centrala si de Vest cu Rusia ar putea sa intre in conflict cu interesul Romaniei in mentinerea stabilitatii regionale pe termen 
lung si solutionarea crizei printr/o modalitatea agreabila intereselor sale in Moldova si Marea Neagra
Institutii ale statului

· Importanta institutiilor, a cadrului moral si juridic: nu au fost create noi institutii, au fost preluate/imprumutate institutii si

 legislatii de la alte tari care insa nu au fost aplicate corespunzator. Prin urmare, acestea nu au functionat cum ar fi trebuit.

· „Ne lipseste inventivitatea in ceea ce priveste crearea de noi institutii statale” versus „Romania are o abundenta de solutii insa nu exista 
resurse pentru punerea lor in practica”;
· Importanta institutiilor pentru tara – institutiile statului aduc o valoare adaugata tarii si incurajeaza activitatea economica si investitiile
· Incertitudinile institutionale si legislative, precum si arbitrarismul punerii in practica a acestora, descurajeaza activitatea economica, 
antreprenoriatul, diminueaza dinamismul economic  si presupune costuri majore de ineficienta la nivelul operational al societatii
 
Interesul national:
· Ce vrem noi? Dificultatile Romaniei in a defini corect obiectivele proprii. 
· Ce inseamna ‘securitate nationala’? Sa poti descoperi la timp riscurile si amenintarile, sa le poti analiza obiectiv si corect, si sa contracarezi
 efectele eficient. 
· Ce proiect de tara avem? Dupa intrarea Romaniei in UE si in NATO, am fost lipsiti de unproiect national, considerand ca misiunea s-a
 terminat. In schimb, Polonia a dezvoltat un aparat prin care sa profite de prezenta in Uniunea Europeana, ceea ce s-a vazut in capacitatea 
de absorbtie a fondurilor europene.
· Cum ne jucam cartile? Care sunt cartile pe care le avem in mana?
· Oamenii politici (partide, Parlament) se pare ca nu inteleg gravitatea momentului in care se gaseste tara noastra.
Romania si razboiul hibrid
· Suntem pregatiti institutional si mental pentru dimensiunea psihologica a razboiului hibrid? Razboiul hibrid inglobeaza provocarile, riscurile,
 amenitarile si pericolele; acestea trebuiesc ierarhizate  in functie de mediile in care se manifesta, rezultand nenumarate forme de adresare; 
· Cine defineste vulnerabilitatile Romaniei? 
· Vulnerabilitati la care nu ne-am gandit – influente economice prin terti – Rusia are o prezenta economica foarte mare in Austria, care este un jucator foarte important 
pe piata bancara romaneasca, energie si altele
· Arma economica si financiara
· Arma separatismului
· Crima organizata interna si transfrontaliera are o influenta subversiva asupra institutiilor statului, prin corupere etc, ceea ce face statul 
vulnerabil pe alte planuri
Alte idei
· Problema etniilor – in Romania nu au existat probleme majore, deci Romania poate deveni un model pentru alte tari.
· Diaspora este un factor politic si nu mai poate fi ignorata; revenirea romanilor este posibila in anumite conditii
· Romania si China: atentie sporita. Comportament previzibil si solutii de durata.
· China ca prezenta in Marea Neagra (Constanta si Odessa august 2012)
· Influenta Chinei asupra Rusiei – China a tacut in privinta Ucrainei, desi avea mari interese acolo. Rusia este din ce in ce mai expusa la un 
„risc” chinezesc – investitii in industrii strategice, client de energie, aliat in Consiliul de Securitate ONU, aliat in Organizatia de Cooperare 
de la Shanghai si rival natural
· Far East al Rusiei, obiectiv geostrategic pentru China si Japonia
· Buna guvernanta este cea mai importanta – trebuie dezvoltata capacitatea Romaniei de guvernanta a riscurilor la adresa sa
· Nu este vazuta importanta antreprenoriatului si a parteneriatului public-privat?
· Romania trebuie sa se reinventeze. Momentan pe plan intern este „Romania-breaking news” iar extern „sectorul agricol Europa-Romania”
· Propunere proiect de tara care sa mobilizeze populatia si sa constituie o baza pentru cooperare intre Putere si Opozitie in jurul proiectului 
Alba Iulia 2018 (noua capitala si altele)
· România este cumva într-o „capcană a dezvoltării”. Deși există și evoluții pozitive (România are totuși, în prezent, un PIB mai mare decât 
fiecare dintre vecinii săi) trebuie punctat ca, la nivel relativ, situația economică a României este departe de a fi satisfăcătoare. Este o
 problema de securitate nationala dezvoltarea de infrastructura critica, atragerea de investitii straine in domenii mai ales strategice, 
exploatarea avantajelor sale comparative si diminuarea efectului dezavantajelor sale (populatie in scadere, coruptie). Atata timp cat ritmul 
de crestere economica depaseste trendul de descrestere si imbatranire al populatiei, atunci Romania va putea avea un viitor economic bun 
chiar si in absenta reversarii trendurilor demografice.
· Totusi, ar trebuie explorata problema atragerii romanilor din diaspora, care au economii, know-how si spirit mai antreprenorial, precum si a bunei integrari a putinilor imigranti pe care ii are Romania. 
· Importanta dezvoltarii diplomatiei economice si militare a Romaniei. Trebuie incurajata alocarea de resurse pentru structurile existente, 
dar si noi, de identificare a oportunitatilor de export in strainatate. După cum există „ambasadori culturali”, „ambasadori ai bunăvoinței”,
 guvernul ar putea crea o echipă de „ambasadori corporatiști” care să negociere direct cu mari companii transnaționale investitii straine 
directe în România proiecte majore de investiții.
 
 Apartamentele viitorului sunt acum mai aproape de tine, singurul lucru ce trebuie să-l faci este înscrierea pentru 
un interviu gratuit la adpmold@gmail.com, prin sms la tel nr 0733-582201 sau în curând la
 adresa www.stop-crime.ro se garantează seriozitate, discreţie, responsabilitate. Vă aşteptăm!