marți, 16 februarie 2016

Romanian military pension levels

UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI ESTE O STRUCTURĂ ASOCIATIVĂ CARE REUNEȘTE TOATE CATEGORIILE DE CADRE ACTIVE SAU ÎN REZERVĂ DIN TOATE STRUCTURILE DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ, SIGURANȚĂ, COMBATEREA DEZASTRELOR, POLIȚIA LOCALĂ ȘI A FIRMELOR DE PAZĂ ȘI SECURITATE. CONSTITUITĂ PENTRU A COMBATE DERAPAJELE CONSTATATE LA DIFERITE STRUCTURI ASOCIATIVE, CARE AU ADUS ATINGERE ONOAREI ȘI DEMNITĂȚII MILITARE, ACESTĂ STRUCTURĂ ESTE SINGURA CARE POATE AVEA UN DIALOG CU PATRONATUL, REPREZENTAT DE STATUL ROMÂN ȘI CU PUTEREA EXECUTIVĂ, LEGISLATIVĂ ȘI JUDECĂTOREASCĂ, DAR ȘI CU CELELALTE STRUCTURI DIN CELELALTE STATE ȘI REPREZENTATIVE LA NIVEL CENTRAL.URMEAZĂ CA ÎN SCURT TIMP SĂ SE COMUNICE PERSOANELE DE CONTACT DIN DIFERITE GARNIZOANE, CE VOR COMUNICA PERSOANELOR INTERESATE, MODALITĂȚILE DE A SE ÎNSCRIE ȘI FELUL CUM SUNT SOLIȚIONATE CERERILE ȘI SOLICITĂRILE MEMBRILOR. ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ EXISTĂ EUROMIL, O STRUCTURĂ ASOCIATIVĂ CARE REPREZINTĂ LA NIVEL EUROPEAN TOATE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN TOATE STATELE UNIUNII ÎN FAȚA COMISIEI EUROPENE, PARLAMENTULUI EUROPEAN, CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE A EUROPEI SAU A ORICĂROR STRUCTURI DE INTERES OPERATIV. ÎNSĂ ÎN FIECARE STAT TREBUIE SĂ EXISTE O STRUCTURĂ ÎN CAZUL NOSTRU UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI PRESCURTAT UMR CARE VA REPREZENTA ASOCIAȚIA FAȚĂ DE TERȚI. PRINCIPIAL S-A CONVENIT ASUPRA COMBATERII DISCRIMINĂRII DINTRE MILITARII DIFERITELOR STATE, UNIFORMIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND PLATA SOLDELOR ȘI PENSIILOR, DE ASIGURARE DE ACCIDENTE, INVALIDITATE, BOLI PROFESIONALE, CONDIȚII SOCIALE DE TRAI ȘI ACORDAREA DE DREPTURI FINANCIARE MOȘTENITORILOR.UN ALT OBIECTIV ESTE ASIGURAREA TRANSPORTULUI, CAZĂRII ȘI MESELOR PENTRU CADRELE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ, SAU SĂ VIZITEZE ALTE OBIECTIVE DIN ALTE STATE, PE BAZA UNOR ACORDURI DE RECIPROCITATE. CA UN ELEMENT DE NOUTATE, PLATA PENSIILOR SE POATE FACE ÎN ORICE STAT DE REȘEDINȚĂ DUPĂ TRECREREA ÎN REZERVĂ, LA NIVEL EGAL CU CEILALȚI MILITARI AI ACELUI STAT. NIVELUL DE LA CARE SE CALCULEAZĂ SOLDA ȘI PENSIA MEMBRILOR ESTE ÎN MEDIE DE 3.200 EURO, DIFERENȚIAT ÎN FUNCȚIE DE GRAD, FUNCȚIE, VECHIME, CATEGORIA DE ARMĂ, GRAD OCUPAȚIONAL DE RISC ȘI EXPUNERE LA SITUAȚII PERICULOASE. UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI UREAZĂ BUN VENIT TUTUROR PERSOANELOR FIZICE CARE VOR SĂ SE ALĂTURE ACESTEI STRUCTURI DE ELITĂ

sâmbătă, 6 februarie 2016

CINE APĂRĂ ROMÂNIA?

După anul 2004, în spațiul public apar tot felul de personaje, care încearcă să ne convingă că sunt ceva dar în realitate sunt altceva. De pildă un lider de sindicat informal pe care cârcotașii l-au poreclit Moșteacă, spune că reprezintă foștii militari disponibilizați. Termenul nu este corect de foști militari. În primul rând toate persoanele care au depus un jurământ militar, pe drapelul tricolor cu stema țării, într-un cadru solemn și au semnat în registrul special, sunt de facto și de jure militari chiar și după trecerea în neființă, atunci devenind militari decedați sau militari eroi. Dar și din rândul militarilor decedați, dacă au fost persoane care au luptat cu arma în mână pentru apărarea patriei, in acțiuni de luptă mai reduse, nu pe timp de război, sunt considerați eroi. Și aici sunt două categorii: militarii de carieră care au urmat ciclurile de pregătire militară pentru apărarea patriei de 3-7 ani, plus pentru unii dintre ei care au urmat studii superioare în țară. La rândul lor, aceștia se împart în corpul ofițerilor inferiori, corpul ofițerilor superiori, corpul generalilor și corpul mareșalilor. Statutul profesional prevede că nimeni, nici o autoritate publică, privată sau aparținătoare puterii judecătorești nu poate anula statutul de militar pentru această categorie, garantul apărării acestei categorii fiind Comandantul Suprem al Armatei, dacă este sau a fost militar sau dacă a depus jurământul militar. Tot acesta garantează plata soldelor și pensiile militarilor întocmai și la timp, la nivelul mediei europene fie din motive de ordine publică fie din motive de combatere a discriminării acestei categorii sociale, singura care își dă viața pentru patriei, necondiționat. O altă categorie este aceea a militarilor în termen sau cu termen redus, care urmează un stagiu de pregătire complet pentru formarea ca luptător individual sau de apărător al patriei, în cadrul unor unități militare dislocate numai pe teritoriul geografic al statului nostru. Aceștia pot fi chemați oricând să-și apere patria într-o unitate combativă. În afară de aceste categorii, sunt diferite structuri de cadre, care au solicitat în mod expres să urmeze diferite stagii de pregătire în alte state, și care au participat la diferite misiuni de ocupare a unor alte state și de preluare a bogățiilor acestora fără o justă plată și cauză, în interesul unor corporații multinaționale cotropitoare, care nu sunt considerate aparținătoare armatei noastre naționale ci detașamente de mercenari, ce vor trebui să primească salarii și pensii de la companiile comerciale ale căror interese le-au slujit. Pe lângă acest corp, mai sunt și gradați mercenari, care au luptat în afara țării, pentru interese străine de interesul național și care nu sunt considerați militari. Termenul de Apărător al Patriei România include pe toți cetățenii români, care au depus un jurământ militar, și au servit patria doar în misiuni de apărare a populației, teritoriului, economiei statului nostru doar în limita teritoriului național, iar aceștia pot fi activi, rezerviști sau de veșnică pomenire. În această structură sunt incluși și jandarmii, polițiștii, angajații serviciilor de securitate sau siguranță, pompierii, angajații de la penitenciare și de protecție împotriva dezastrelor. Motivul lămuririi acestor termeni este faptul că în afara sistemului de Apărare al Patriei România, din lipsă de expertiză și profesionalism sunt persoane care confundă noțiunile. Pe de altă parte, mai există și Gărzile Naționale ale Apărătorilor Patriei România, formate pe obiective industriale acolo unde au mai rămas, sau județene. Constituirea altor structuri paramilitare în afara Apărătorilor Patriei România sau care apără interesele altor state, este cu desăvârșire interzisă, sub sancțiunea legii care condamnă: trădarea de patrie, spionajul, crimele împotriva umanității, fascismul, xenofobia, rasismul, iredentismul, șovinismul, etc. Dea lungul istoriei jertfa Apărătorilor Patriei este recunoscută și pomenită de națiunea noastră, ori de câte ori este necesar. Lipsa de respect față de această categorie ocupațională, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, iar pauperizarea acestei categorii profesionale de importanță vitală pentru națiune, se consideră crimă de înaltă trădare, pedepsită conform legilor în vigoare. Nu este altă profesiune mai nobilă și mai utilă decât aceea de Apărător al Patriei România.

ISTORIA CREȘTERII ȘI DESCREȘTERII IMPERIULUI AMERICAN

Un cunoscut cărturar umanist a publicat la începutul Secolului XVIII o lucrare privind mărirea și decăderea Imperiului Otoman, este vorba de Dimitrie Cantemir (n. 26.10.1673-d.21.08.1723). Legat de acest domeniu istoric, specialiștii au analizat prin similitudine cu celelalte imperii, actuala situație mondială, și iminența prăbușirii unor imperii. Fără a se face o analiză a genezei și consecințelor acestor fenomene, ce nu face obiectul acestui documentar, un lucru este cert: nici un imperiu nou, nu adoptă o conduită salvatoare, pentru a evita greșelile ce au dus la prăbușirea celorlalte imperii. Toți apologeții imperiilor momentului, nu vor să realizeze că nu poate exista un imperiu etern dominant iar evoluția umanității cere ca marile imperii să-i restrângă zona de influență spre interior, iar dacă nici acest lucru nu este posibil, vor ajunge să se dizolve. Imperiile, că s-au numit: persan, egiptean, roman, mongol, otoman, britanic, țarist, german, japonez, american, chinezesc, indian, etc., au ajuns să cadă unele după altele, iar sateliții, sau statele mai mici au făcut diferența. Cu cât un imperiu (și aici ne referim la concept nu la forma de guvernare) a căutat să devină ca un fel de Tătuc al popoarelor, să-i impună limba, cultura, sistemul politic și militar, sistemul de valori, legile, formele de comerț, conducătorii, prin forță, dictat sau mai disimulat prin diplomația insidioasă, cu atât căderea acestuia a fost mai abruptă și irecuperabilă. Acum Imperiul American își cântă cântecul de lebădă, iar în viitorul apropiat vom asista la segregarea Statelor Unite ale Americii în mai multe state suverane și independente. Inițial, în Secolul XVIII America (de Sud și de Nord) a fost un teritoriu colonial al metropolelor din Anglia, Spania, Franța și Portugalia, populația băștinașă fiind redusă până aproape la extincție totală prin genocid și holocaust, iar popularea acelor teritorii rămase virgine s-a făcut prin emigrări masive, cu cetățeni din păturile cele mai defavorizate, sau cu aventurieri care urmăreau îmbogățirea fără o justă cauză, prin asuprirea și exploatarea indienilor, sau prin preluarea bogățiilor solului și ale subsolului fără o justă plată sau despăgubire. Odată ce marile corporații au ajuns să-i impună legile, regulile și conducătorii, SUA a devenit treptat, un imperiu informal. În urma provocării celor două carnagii mondiale în care au pierit aproape 200 milioane de oameni, SUA a ajuns o superputere financiară, industrială, militară și politică, care la ora actuală face aproape ce vrea în politica globală. Americanii au reușit prin intermediul celui mai periculos spion al Secolului XX, Gorbaciov, ca în schimbul acordării Premiului Nobel, să destrame URSS și să ocupe cu armată toate statele din Estul Europei, Statele Baltice, și să amplaseze dispozitive de atac ale NATO până la câteva sute de kilometri de Moscova, rușii fiind acum prinși într-o capcană din care se pare cu nu vor mai putea ieși. Acest lucru se datorează faptului că bogățiile Federației Rusiei, tentează marile monopoluri financiare, energetice, petroliere, și miniere, care vor investi tot mai mulți bani pentru ocuparea unor state rând pe rând ca Ucraina, Moldova, Belarus, Georgia, statele musulmane din fostul URSS, etc. Această persuasiune americană de a ocupa noi teritorii, de a supune noi popoare cu lozincile de acum clasice privind drepturile omului, democrația, libertatea presei, lupta împotriva terorismului și fundamentalismului islamic, se vor dovedi în curând inaplicabile noilor raporturi juridice de drept internațional penal, comercial, umanitar și de combatere a politicilor criminale sau a crimelor de război a holocaustului și masacrelor în formă calificată și continuată. Omenirea nu poate trece așa de ușor peste masacrarea indienilor,germanilor, evreilor, rușilor, japonezilor, coreenilor, vietnamezilor, sârbilor, afganilor, irakienilor, libienilor, sirienilor, etc., deoarece politica de forță și sperjur practicată pe scară largă de americani este depășită, și toată lumea este acum anti-americană. Acest lucru este din vina exclusiva a americanilor, care acum sunt rupți de realitate, și trăiesc într-o ficțiune abstractă ca în filme. Până și Europa vrea să se scuture de jugul asupritor american, iar state precum China, India, Pakistan, Brazilia, Iran, Coreea, Vietnam, Taiwan, Australia, Canada, Mexic, Venezuela, Argentina, Chile, toată Africa, adică 95% din populația globului au devenit în câțiva ani cei mai serioși și credibili antiamericani. Pe de o parte, tratarea partenerilor cu infatuare și aroganță, luarea unor decizii discreționare și autarhice care încalcă principiile democrației dar și din cauza asasinării din vina americanilor a unor lideri din state mici cum ar fi de exemplu: Salvador Aliende, Que Guevara, Nicolae Ceaușescu, Saddam Hussein, Gadaffi, dar și eliminarea fizică a miilor de persoane incomode cu funcții din diferite state, ucise cu complicitatea serviciile de spionaj americane. În plus, bombardarea atomică a două localități civile din Japonia, și acestea sunt considerate crime împotriva păcii și omenirii, lucruri ce atrag și consecința răspunderii pentru comiterea acestor abominabile crime. Militarismul exagera, mândria, trufia, lăcomia, infatuarea și ingratitudinea, sperjurul administrației Statelor Unite, dominate de interesele suverane ale unor personaje superpotente din punct de vedere finaciar, structuri oculte sau carteluri de criminalitate economico-financiară transfrontalieră, sunt atitudini ce vor conduce la dispariția Imperiului American și divizarea acestuia în mai multe state independente, cu limbi și culturi diferite. America nu se poate bate cu toată lumea odată, ar risca chiar însăși exterminarea. La fel ca marile imperii care au capotat prin implozie, acum trăim zilele când s-a ajuns la momentul critic în care USA se va dizolva datorită falimentului politicilor sale antiumanitare și împotriva păcii și omenirii. Administratorii lichidatori vor fi indienii Hoppy ținuți în rezervații la fel ca bizonii, care își vor lua țara înapoi. Apoi se poate discuta despre o nouă ordine mondială. Ori dacă nici acum, în ceasul al 12-lea , Guvernul și Congresul Statelor Unite ale Americii, Departamentul de Stat sau de Justiție, Trezoreria nu desdăunează popoarele cărora le-a produs stricăciuni și pierderi, inclusiv umane, în virtutea dreptului la retenție, lumea va bloca firmele și băncile americane, până la recuperarea tuturor prejudiciilor, și a daunelor morale reactualizate la zi. Mai întâi USA va fi blocată informațional, lingvistic, juridic și comercial. De exemplu, Primăria din București nu a primit nici acum despăgubiri pentru bombardarea unor proprietăți particulare ale unor persoane civile și nici despăgubiri pentru persoanele ucise în timpul bombardamentelor anglo-americane. Ori un stat care nu-și respectă obligațiile și nu este solvabil față de terți, pentru stricăciunile produse, nu se poate bucura de credibilitate. Prin România au trecut timp de două mii de ani diferiți cotropitori, armate ale unor mari imperii, care au căutat aici pământ și apă, însă mulți dintre aceștia s-au făcură apă și pământ.