sâmbătă, 6 februarie 2016

CINE APĂRĂ ROMÂNIA?

După anul 2004, în spațiul public apar tot felul de personaje, care încearcă să ne convingă că sunt ceva dar în realitate sunt altceva. De pildă un lider de sindicat informal pe care cârcotașii l-au poreclit Moșteacă, spune că reprezintă foștii militari disponibilizați. Termenul nu este corect de foști militari. În primul rând toate persoanele care au depus un jurământ militar, pe drapelul tricolor cu stema țării, într-un cadru solemn și au semnat în registrul special, sunt de facto și de jure militari chiar și după trecerea în neființă, atunci devenind militari decedați sau militari eroi. Dar și din rândul militarilor decedați, dacă au fost persoane care au luptat cu arma în mână pentru apărarea patriei, in acțiuni de luptă mai reduse, nu pe timp de război, sunt considerați eroi. Și aici sunt două categorii: militarii de carieră care au urmat ciclurile de pregătire militară pentru apărarea patriei de 3-7 ani, plus pentru unii dintre ei care au urmat studii superioare în țară. La rândul lor, aceștia se împart în corpul ofițerilor inferiori, corpul ofițerilor superiori, corpul generalilor și corpul mareșalilor. Statutul profesional prevede că nimeni, nici o autoritate publică, privată sau aparținătoare puterii judecătorești nu poate anula statutul de militar pentru această categorie, garantul apărării acestei categorii fiind Comandantul Suprem al Armatei, dacă este sau a fost militar sau dacă a depus jurământul militar. Tot acesta garantează plata soldelor și pensiile militarilor întocmai și la timp, la nivelul mediei europene fie din motive de ordine publică fie din motive de combatere a discriminării acestei categorii sociale, singura care își dă viața pentru patriei, necondiționat. O altă categorie este aceea a militarilor în termen sau cu termen redus, care urmează un stagiu de pregătire complet pentru formarea ca luptător individual sau de apărător al patriei, în cadrul unor unități militare dislocate numai pe teritoriul geografic al statului nostru. Aceștia pot fi chemați oricând să-și apere patria într-o unitate combativă. În afară de aceste categorii, sunt diferite structuri de cadre, care au solicitat în mod expres să urmeze diferite stagii de pregătire în alte state, și care au participat la diferite misiuni de ocupare a unor alte state și de preluare a bogățiilor acestora fără o justă plată și cauză, în interesul unor corporații multinaționale cotropitoare, care nu sunt considerate aparținătoare armatei noastre naționale ci detașamente de mercenari, ce vor trebui să primească salarii și pensii de la companiile comerciale ale căror interese le-au slujit. Pe lângă acest corp, mai sunt și gradați mercenari, care au luptat în afara țării, pentru interese străine de interesul național și care nu sunt considerați militari. Termenul de Apărător al Patriei România include pe toți cetățenii români, care au depus un jurământ militar, și au servit patria doar în misiuni de apărare a populației, teritoriului, economiei statului nostru doar în limita teritoriului național, iar aceștia pot fi activi, rezerviști sau de veșnică pomenire. În această structură sunt incluși și jandarmii, polițiștii, angajații serviciilor de securitate sau siguranță, pompierii, angajații de la penitenciare și de protecție împotriva dezastrelor. Motivul lămuririi acestor termeni este faptul că în afara sistemului de Apărare al Patriei România, din lipsă de expertiză și profesionalism sunt persoane care confundă noțiunile. Pe de altă parte, mai există și Gărzile Naționale ale Apărătorilor Patriei România, formate pe obiective industriale acolo unde au mai rămas, sau județene. Constituirea altor structuri paramilitare în afara Apărătorilor Patriei România sau care apără interesele altor state, este cu desăvârșire interzisă, sub sancțiunea legii care condamnă: trădarea de patrie, spionajul, crimele împotriva umanității, fascismul, xenofobia, rasismul, iredentismul, șovinismul, etc. Dea lungul istoriei jertfa Apărătorilor Patriei este recunoscută și pomenită de națiunea noastră, ori de câte ori este necesar. Lipsa de respect față de această categorie ocupațională, atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, iar pauperizarea acestei categorii profesionale de importanță vitală pentru națiune, se consideră crimă de înaltă trădare, pedepsită conform legilor în vigoare. Nu este altă profesiune mai nobilă și mai utilă decât aceea de Apărător al Patriei România.
Trimiteți un comentariu