marți, 16 februarie 2016

Romanian military pension levels

UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI ESTE O STRUCTURĂ ASOCIATIVĂ CARE REUNEȘTE TOATE CATEGORIILE DE CADRE ACTIVE SAU ÎN REZERVĂ DIN TOATE STRUCTURILE DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ, SIGURANȚĂ, COMBATEREA DEZASTRELOR, POLIȚIA LOCALĂ ȘI A FIRMELOR DE PAZĂ ȘI SECURITATE. CONSTITUITĂ PENTRU A COMBATE DERAPAJELE CONSTATATE LA DIFERITE STRUCTURI ASOCIATIVE, CARE AU ADUS ATINGERE ONOAREI ȘI DEMNITĂȚII MILITARE, ACESTĂ STRUCTURĂ ESTE SINGURA CARE POATE AVEA UN DIALOG CU PATRONATUL, REPREZENTAT DE STATUL ROMÂN ȘI CU PUTEREA EXECUTIVĂ, LEGISLATIVĂ ȘI JUDECĂTOREASCĂ, DAR ȘI CU CELELALTE STRUCTURI DIN CELELALTE STATE ȘI REPREZENTATIVE LA NIVEL CENTRAL.URMEAZĂ CA ÎN SCURT TIMP SĂ SE COMUNICE PERSOANELE DE CONTACT DIN DIFERITE GARNIZOANE, CE VOR COMUNICA PERSOANELOR INTERESATE, MODALITĂȚILE DE A SE ÎNSCRIE ȘI FELUL CUM SUNT SOLIȚIONATE CERERILE ȘI SOLICITĂRILE MEMBRILOR. ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ EXISTĂ EUROMIL, O STRUCTURĂ ASOCIATIVĂ CARE REPREZINTĂ LA NIVEL EUROPEAN TOATE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN TOATE STATELE UNIUNII ÎN FAȚA COMISIEI EUROPENE, PARLAMENTULUI EUROPEAN, CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE A EUROPEI SAU A ORICĂROR STRUCTURI DE INTERES OPERATIV. ÎNSĂ ÎN FIECARE STAT TREBUIE SĂ EXISTE O STRUCTURĂ ÎN CAZUL NOSTRU UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI PRESCURTAT UMR CARE VA REPREZENTA ASOCIAȚIA FAȚĂ DE TERȚI. PRINCIPIAL S-A CONVENIT ASUPRA COMBATERII DISCRIMINĂRII DINTRE MILITARII DIFERITELOR STATE, UNIFORMIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND PLATA SOLDELOR ȘI PENSIILOR, DE ASIGURARE DE ACCIDENTE, INVALIDITATE, BOLI PROFESIONALE, CONDIȚII SOCIALE DE TRAI ȘI ACORDAREA DE DREPTURI FINANCIARE MOȘTENITORILOR.UN ALT OBIECTIV ESTE ASIGURAREA TRANSPORTULUI, CAZĂRII ȘI MESELOR PENTRU CADRELE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ, SAU SĂ VIZITEZE ALTE OBIECTIVE DIN ALTE STATE, PE BAZA UNOR ACORDURI DE RECIPROCITATE. CA UN ELEMENT DE NOUTATE, PLATA PENSIILOR SE POATE FACE ÎN ORICE STAT DE REȘEDINȚĂ DUPĂ TRECREREA ÎN REZERVĂ, LA NIVEL EGAL CU CEILALȚI MILITARI AI ACELUI STAT. NIVELUL DE LA CARE SE CALCULEAZĂ SOLDA ȘI PENSIA MEMBRILOR ESTE ÎN MEDIE DE 3.200 EURO, DIFERENȚIAT ÎN FUNCȚIE DE GRAD, FUNCȚIE, VECHIME, CATEGORIA DE ARMĂ, GRAD OCUPAȚIONAL DE RISC ȘI EXPUNERE LA SITUAȚII PERICULOASE. UNIUNEA MILITARILOR ROMÂNI UREAZĂ BUN VENIT TUTUROR PERSOANELOR FIZICE CARE VOR SĂ SE ALĂTURE ACESTEI STRUCTURI DE ELITĂ
Trimiteți un comentariu