duminică, 17 ianuarie 2016

ROMĂNIA ŞI TEUTOCRAŢIA

Teutocraţii, sunt persoane ce au îndeplinit anumite funcţii birocratice de execuţie, pe la diferite structuri neguvernamntale, ce sunt plasate în funcţii de decizie importante, pentru a răspunde unor decizii corporatiste, iraţionale, antinaţionale. Aceştia sunt puşi la butoane ca urmare a unor crize artificiale sau atentate teroriste cu impact mediatic. Derivaţi din teutologi, aceştia de fapt fac mai mult rău entităţilor din subordine şi produc haos în economie dar în special atrag nemulţumirea maselor populare, prin deciziile lor aberate de scădere a condiţiilor de trai, ce maschează o incompetenţă şi o rea-credinţă evidenţă. Fiind impuşi la putere prin malversaţiuni, devin o clasă socială regresivă, contrară declaraţiilor lor publice. Deciziile lor din ce în ce mai aberante, care afectează bunele relaţii de convieţuire socială, contribuie în mod decisiv la alterarea evidentă a stării de spirit a populaţiei şi la demoralizarea acesteia, dar în mod explicit la dizarmoniilor din sistemul de siguranţă, ordine publică dar mai ales a apărării naţionale.
Teutocraţia nu reprezintă un rău public, ci este evident răul cel mai rău posibil, impunându-se ecarisajul acesteia. Criterii precum diseminarea numărul de litigii judiciare la 1000 de locuitori, a numărului debitorilor fiscali, al persoanelor aflate în insolvenţă individuală, al numărului de nemulţumiţi, disperaţi, revoltaţi, sinucigaşi, radicalişti, fundamentalişti, fanatici religioşi, creşterea gradului de excluziune socială a bătrânilor, al copiilor, bolnavilor cronici sau incurabili, al depresivilor, al obsedaţilor sexual, criminalilor, etc., sunt criterii care susţin această teorie. Teutocraţii nu au facultatea şi nici abilitatea de a conduce, ei sunt novici care fără nici un discernâmânt, iau decizii aberante din ce în ce mai grave din punct de vedere existenţia social. Incapacitatea lor de a înţelege fenomenele sociale şi economice, dar mai ales reaua lor credinţă şi lipsa de loialiate faţă de contribuabilii oneşti, conduc la decredibilizarea din ce în ca mai accentuată a acestora în ochii opiniei publice interne şi internaţionale.
Potrivit celor mai multe constituţii, statul trebuie să asigure fiecărui cetăţean un nivel de trai decent, indiferent de conjunctura economică mondială, garantându-i securitatea, libertatea şi dreptul la exprimare, neângădit de suspiciuni şi prezumţii prin care să-i fie încălcată viaţa intimă, liberatea, securitatea, iar cetăţeanul este obligat să contribuie la bunăstarea socială prin munca sa şi prin sprijinirea bugetului colectiv. Aşa ar trebui să funcţioneze bine sistemul, iar actul de guvernare ar trebui să aplice mici corecţii. În lumea modernă, un cetăţean nu poate trăi sub limita de 600 euro pe lună ce reprezintă suma minimă de supraviţuire, balansul fiind în funcţie de bogăţia statului. Nivelul mediu a fost apreciat convenţional începând de la 1.800 euro lunar pentru fiecare persoană fizică, iar gradul de opulenţă este atins la peste 30.000 euro sau mai mult pe lună. Ori teutocraţii în perioada lor de comandă, maximizează profiturile corporatiste diminuând veniturile cetăţenilor, utilizând ca pretext o presupusă criză. De aceea jurisprudenţa consideră această categorie, majoritară la noi în ultimul sfert de secol responsabilă pentru comiterea de acte de cruzime şi chiar de crime prin reducerea sub pragul limită al nivelului de existenţă al populaţiei statului nostru.
Publicaţiile economice, blogurile specializate, analiştii economici praciticieni, au stabilit nivelul alarmant la care s-a ajuns în prezent, când suprataxarea populaţiei şi a companiilor mici coroborate cu falimentul persoanelor juridice dar mai ales a celor fizice sunt acte ostile faţă de cetăţeni, anticonstituţionale, comise de teutocraţi, promovaţi la putere de cercurile de interese oportuniste, speculative şi de mare corupţie instituţională. Raportat la resursele naturale ale solului şi ale subsolului, a bogăţiei domeniului comun public şi privat, noi românii ar trebui să avem un nivel de trai normal şi să fim în primele zece state ale lumii, dacă am beneficia de o conducere inteligentă şi loială aspiraţiilor naţiunii noastre.
Teutocraţii au decis exhaustiv, ca statul şi-şi majoreze pretenţiile financiare faţă de cetăţeni, birurile crescând exponenţial de la un an la altul, costurile generale fiind mărite artificial, concomitent cu devalorizarea artificială a monedei naţionale şi cu limitarea creşterilor salariale şi a pensiilor. Scopul politicii lor a fost scăderea nivelului de trai al populaţiei şi asigurarea unui cadru legislativ favorabil spoliatorilor şi asasinilor economici internaţionali. Teutocraţii la fel ca autocraţii, conduc discreţionar, favorizând marile corporaţii multinaţionale, cercurile financiare de clan, pe cetăţenii străini aşa zişi investitori şi băncile comerciale occidentale, pentru a obţine contra unor comisioane uriaşe (dar foarte greu de dovedit din punct de vedere judiciar) profituri imense pe seama pauperizării populaţiei locale. Foţa de muncă ultracalificată, medicii, informaticienii, maiştri şi muncitorii, profesorii olimpici, au fost nevoită să migreze în masă în alte state. Acestea ar justifica - spun teutocraţii - recolonizarea Romăniei cu migranţi şi colonişti ce vor înlocui treptat populaţia autohtonă, din ce în ce mai puţină şi mai sărăcită. Teutocraţii aspiră chiar la lichidarea Romăniei, cum de altfel s-a mai întâmplat în istorie cu alte popoare lipsite de condescendenţă faţă de apărătorii acestora. Ori aşa cum anumite microorganisme pătrund în corpul uman, distugând mai întâi structurile de apărare, aşa şi la nivel macrosocial, se comite o represiune injustă faţă de militari, poliţişti şi a celor din siguranţă şi justiţie. Structurile de apărare subfinanţate, şi pauperizate cu bună-ştiinţă, devin inutile în faţa unor confruntări energo-informaţionale, asimetrice, hibride, bine disimulate sub masca unor organizaţii subversive sau a unor agenţii private de securitate mondiale, armate de mercenari, aflaţi în solda unor personaje controvesate, dar cu mare putere financiară.
Marile invazii ale popoarelor migratoare, au fost înlocuite cu politici demografice de recolonizare a unor state pe seama producerii unor conflicte majore între diferite categorii sociale, cetăţeni, de diferite etnii, rase, religii, pături sociale, etc., antagoniste, ca enzime şi fermenţi pentru declanşarea unor acte de cruzime sau masacre ce pot degenera în războaie locale, regionale, continentale sau chiar la nivel mondial. În lume se vorbeşte tot mai mult de pericolul unui holocaust planetar şi la noi costurile de apărare şi pentru construcţia de adăposturi şi dotarea cu tehnică de apărare sunt anulate de actualii guvernanţi. Actele se sabotaj, distrugeri, explozii, avarii, incedii, instigarea la comiterea de acte de terorism şi de subminare a puterii unor state, sunt forme asociate acestui fenomen. O analiză economică şi socială exhaustivă aşează Romănia la coada clasamentului lumii moderne. Cine sunt autorii? Chiar şi noi care vedem aceste rânduri suntem complicii lor prin neimplicare şi pasivitate. Se continuă depopularea şi defrişarea, deşertificarea agriculturii şi extincţia asupra populaţiei în general. Teutocraţii vor ajunge în curând să-şi desăvârşească opera de destructurare a patrei noastre, iar opazanţii acestui curent, fie persoane fizice sau organizaţii sunt blocate, marginalizate, compromise artificial, condamnate sau chiar eliniate fizic, sau din sistemul politic, fiind executate silit chiar şi după decesul acestora.
Eliminarea teutocraţilor de la conducerea treburilor statului devine o necesitate obiectivă şi obligatorie în cât mai scurt timp. Nu este nevoie să mai moară oameni pentru a se face aceste schimări. Arhimajoritatea populaţiei Romăniei este facvorabilă acestui demers.
Ori dacă mai marii zilei, nu sunt în măsură să asigure un trai decent tuturor cetăţenilor români, civili sau militari potrivit Constituţiei şi al standardelor internaţionale, se fac presiuni nejustificate de oamenii lui George Soros pentru sistemul unitar de pensii şi salarii (care este o anomalie juridică potrivit dreptului european al muncii).Pe de altă parte un Qestor Şef de Poliţie ajuns acum Ministerul Tineretului şi Sporturilor, respectiv Lipă Elisabeta a dat un Ordin Special la stăruinţa lui Dacian Cioloş, dar mai ales a numitului făptuitor Klaus Verner Johannis (taticul minoritarilor şi duşmanul majoritarilor) privind interzicerea cu ocazia competiţiilor sportive de a se arbora insemnelor statului, respectiv a Drapelului Romaniei Roşu, Galben şi Albastru şi cântarea Imnului de Stat DEŞTEAPTĂTE ROMÂNE, lucruri ce contravin în mod flagrant celor solicitate de societatea civilă ce a ieşit în stadă, după atentatul terorist de la Clubul Colectiv, în urma căruia şi-au pierdut viaţa 63 de tineri nevinovaţi. Pentru aceste motive dar şi multe altele, se vor impune schimbări radicale în viitorul apropiat, iar vinovaţii să fie traşi la răspundere penală cu celeritate şi judecaţi în regim de urgenţă. Teutocraţii vor deveni în curând o specie politică pe cale de dispariţie, iar românii o să trăiască mai bine fără ei. Dar pentru aceasta, avem nevoie de consens şi unitate pentru luarea acestor măsuri, iar apropiata zi de 24 Ianuarie Sărbătoarea Unirii Principatelor Române, de la fosta capitală a Moldovei IAŞI este cel mai prielnic moment. Atunci sunt aşteptate delegaţii consistente de peste o mie de oameni de la fiecare judeţ, indererent de partidul sau formaţiunea pe care o reprezintă, care vor cere un singur lucru: DISPARIŢIE TEUTOCRAŢIEI DE LA PUTERE, ALEGERI ANTICIPATE LIBERE ŞI INTRAREA ÎN LEGALITATE PRIN REPSECTAREA APĂRĂTORILOR PATRIEI ŞI A SOCIETĂŢII CIVILE ÎN GENERAL Numai prin unitate şi solidaritate socială, vom reuşi să ne LUĂM ŢARA ÎNAPOI ŞI SĂ NE RECÂŞTIGĂM DEMNITATEA ŞI ONOAREA. A venit momentul ca teutocraţii- impostori puşi la butoane prin asasinat şi minciună în funcţii de demnitate publică ce le deţin în mod ilegal să fie scoşi din horă şi aruncaţi la groapa de gunoi a istoriei.DEŞTEAPTĂTE ROMÂNE ŞI HAIDEŢI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ LA IAŞI PENTRU A NE SALVA ŢARA. UNITATE+MÂNDRIE+DEMNITATE+SOLIDARITATE+ONOARE+RESPECT RECIPROC+CONSENS NAŢIONAL+PACE SOCIALĂ
Trimiteți un comentariu