miercuri, 20 martie 2013

PIERDEREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

 
 
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 148 din data de 20 martie 2013 a fost publicata Legea nr. 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991.
 
Proiectul Legii (există la Parlament din 1997, dar încă nu a fost luat în discuție de Comisia Juridică) reglementează modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, facilitandu-se acordarea cetateniei romane pentru romanii din străinătate, adica persoanelor care au dobandit cetățenia româna prin nastere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora cetatenia romana le-a fost ridicata fara voia lor, precum și descendenților acestora până la gradul III.
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991, aceste persoane pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia româna, la cerere, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului in țară sau cu menținerea acestuia în străinătatate.
In acest sens, noul act normativ modifica art. 16 alin. 2 lit. a) din Lege, prin introducerea unui termen de 60 de zile în care urmează a fi comunicate Comisiei pentru cetățenie, relațiile solicitate de la autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si e) din Lege. Aceste condiții impun ca solicitantul să nu fi întreprins acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale a statului roman și să nu fi fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român. În forma anterioară a legii nu era fixat un termen concret pentru comunicarea acestor informații.
Alte modificări vizează introducerea unui termen în care Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei romane.
Astfel, potrivit noii Legi, Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de lege, emite într-un termen ce nu va depași 3 zile ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.
In forma anterioară a legii, era stabilită comunicarea  de îndată a ordinului, fără a fi stipulat un termen precis.
 
Mai există și alte propuneri de modificare a acestei legi. Un grup de inițiativă format din peste 469 de parlamentari (deputați și senatori) au aderat la un Proiect de modificare al Legii nr. 21 din 1991 cu privire la cetățenia româna. Astfel în acel proiect se precizează că persoanele care prin activitatea lor publica sau indivuduală în nume propriu, desfașoară activități ostile statului, ordinii constituționale, încalcă principiile fundamentale ale statului de drept democratic, instigă la neresectarea legilor, a convențiilor internaționale, promovează antisemitismul, xenofobia, iredentismul, șovinismul, discriminarea pe criterii etnice, religioase de limbă vorbită,rasă, sex, instigă la confruntări inter-etnice, fac propagandă statului fascist sau hortist, arborează ostentativ insemne, sigle, sigilii, drapele, steaguri sau alte insemne ale unor organizații teroriste, fasciste, revanșarde, iredentiste, sau ale unor minorităti etnice, pe teritoriul statului român, în fața unor instituții publice sau ambasade ale României, Autoritatea Națională pentru Cetațenie, poate să hotărească, în termen de 48 de ore retragerea cetățeniei romane asupra oricărei persoane, care se face vinovata de comiterea faptelor de mai sus. In subsidiar, averea renegatului apatrid formata din mobile, imobile, conturi bancare, etc. se confisca de drept prin executare silită de către ANAF, iar valoarea bunurilor valorificate prin licitație publică, se varsă la bugetul local al ultimului domiciliu, cu toate formalitățile de publicitate. Ca sancțiune complementara se propune interdicția de a mai intra pe teritoriul României sau Uniunii Europene, după caz, pentru o perioada de 5, 10, 15 ani sau permanent, urmând ca informațiile despre persoana renegată sa fie comunicate la toate birourile Interpol și la toate punctele de trecere a frontierei. Șefii celor doua Camere ale Parlamentului României vor discuta și adopta cu celeritate acest proiect de act normativ, important după opinia noastră- pentru liniștea si ordinea publică a cetățenilor români de buna credință. Originea și practica acestei reglementari a fost preluata din legislația anglo-saxona, care are o aplicare mai lărgită și asupra infractorilor de drept comun, pedofililor, traficanților de organe, activiștii unor mișcări teroriste, violatori, criminali în serie, escroci internaționali, liderii unor partide extremiste și care fac propagandă fascistă sau de război, etc. Condamnatul putea opta fie pentru spânzurătoare, fie pentru exilarea definitivă, iar majoritatea optau pentru ultima sancțiune.  
Pe fondul ultimelor curente favorabile inseminării discordiei dintre diferite minorotăți și populații, creșterii finanțării unor mișcări fundamentaliste, rasiste, fasciste, naționaliste, aceste noi principii de drept privind cetățenia ar trebui să intre în vigoare cât mai curând.
Trimiteți un comentariu