sâmbătă, 23 martie 2013

ROMANIA DE LA REGIONALIZARE LA LICHIDARE

     Statele BRICS, compuse din Brazilia, Rusia, China, India si Africa de Sud, la care vor adera în curând şi Uniunea Europeană, Japonia, Coreea reunită, Vietnamul, Iranul, Irakul, Siria, Egiptul, Argentina, Mexic, Chile, Filipine, Taiwan, Singapore, Australia, Africa, Canada, Marocul, Libia, Vaticanul, Malta, Cipru, vor forma o uniune de state, ce vor reprezenta 95% din populaţia lumii şi 92% din economia mondială.
    Scopul economic, este colaborarea statelor din Uniune, pentru soluţionarea problemelor sociale, economice de învăţământ, sănătate, siguranţă, ordine publică şi apărare la nivel global, combaterea speculei financiare, a şomajului, a sărăciei şi malnutriţiei, a maladiilor care pun în pericol specia umană, ecologizarea mediului, combaterea terorismului, criminalităţii transfrontaliere, etc. Din punct de vedere militar, Alianţa Uniunii Mondiale, va asigura securitatea colectivă planetară, controlul înarmărilor şi interzicerea armelor de nimicire în masa (nucleare, chimice, biologice, geodezice, mutante, de-foliante sau pandemice), a lichidării arsenalelor armamentului convenţional, controlul şi interzicerea deţinerii armelor letale de către persoane fizice sau organizaţii militare sau paramilitare, interzicerea actelor de agresiune dintre state, a forţei şi ameninţării cu forţa, a spionajului, a diversiunii, a prevenirii comploturilor si asasinatelor politice, întronarea democraţiei reale şi a economiei în slujba cetăţeanului, etc. Intervenţia prin agenţii specializate in caz de dezastre naturale, de căderi de  asteroizi de mari dimensiuni, ameninţări venite de la alte civilizaţii extraterestre, cutremure, explozii, avarii, incendii, inundaţii, sau alte calamităţi naturale sau produse prin intervenţia omului, ajutorarea populaţiei sinistrate prin Crucea Roşie Internaţionala, lichidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi realizarea unui nou Parlament Mondial, crearea unei Bănci a AUM, care să ajute statele aflate în dificultate, fără dobânda, etc. Confiscarea marilor averi dobândite în condiţii ilegale de persoane fizice sau de alte entităţi economice, reunificarea principiilor de drept civil, penal, internaţional public si privat, asigurarea liberului acces nediscriminatoriu la alimente, energie, medicamente,  surse de căldură, bogaţii naturale, recolte agricole, şepteluri, păduri, păşuni, ape interioare si exterioare, libera circulaţie a persoanelor si subvenţionarea transportului de persoane ce se deplasează în interes public, turistic si de relaxare, în interes de serviciu, medical, de reîntregire a familiei, combaterea curentelor naţionaliste, fasciste, xenofobe, belicoase, înlocuirea măsurilor punitive cu măsuri educative împotriva infractorilor, combaterea consumului de alcool, tutun, cafea, stupefiante de mare risc, a alimentelor contaminate si modificate genetic, etc. Libertatea de creaţie tehnico - ştiinţifică, culturală, artistică, religioasă, şi promovarea valorilor autentice si nu a subculturilor. Asigurarea unui nivel de trai decent şi îndestulător tuturor locuitorilor planetei, şi izolarea şi pedepsirea statelor care produc dezordini, revolte, revoluţii, atacuri îndreptate spre alte state, sau care au arme sofisticate, care pot ucide comunităţi umane mari nevinovate. Judecarea si condamnarea organizaţiilor si persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii şi desdăunarea victimelor care au fost supuse la atrocităţi sau genocid.
      Regula este ca fiecare stat, regiune, teritoriu, sa se autogestioneze, prin aleşi locali de buna credinţă şi responsabili, să-şi păstreze cutumele, limba, credinţa religioasa, denumirile toponimice, cultura proprie, nediscriminatoriu faţă de minorităţi, pe principiul egalităţii în drepturi, şi a solidarităţii sociale. Excepţia este tendinţa de a forma state autoritare, dictaturi, enclave, care din raţiuni antiunioniste, vor sa se separe în state cu circuit închis, unde nu va exista circulaţie dintre cetăţeni, bunuri sau capitaluri. Reunificarea monetară, şi asigurarea unor provizii financiare tuturor cetăţenilor planetei, suficiente, pentru asigurarea unui trai decent, pentru creştere si educaţie, sănătate, acces la diviziunea mondială a muncii, sport şi relaxare, turism şi activităţi caritabile şi de interes colectiv.AUM garanteaza libertatea, viata si buna intelegere a tuturor oamenilor indiferent de rasa, sex, nationalitate, religie, limba vorbita, ocupatie, virsta, functie publica.
În contextul în care toate statele responsabile din lume se vor uni, pentru interesele comune ce le leagă, regionalizarea unor state este total nepotrivita şi nerecomandată. Regionalizarea României a fost dictată şi de IV Stalin în anii 50 ai secolului trecut, când s-a creat Regiunea Mureş Autonomă Maghiară. Ulterior, s-a realizat noua organizare teritorială administrativă a României pe judeţe. Proiectul avea în vedere dezvoltarea economică a fiecărui judeţ, în mod uniform si nediscriminatoriu, să se dezvolte economic toată ţara. Acum s-ar vrea să se revină la regionalizare, pe motiv ca Uniunea Europeana ar dirija mai bine fondurile pe regiuni si nu pe proiecte. In condiţiile în care România plăteşte la Uniunea Europeana anula 12-14 miliarde de euro şi abia reuşeşte să primească înapoi 1,2-1,7 miliarde de euro, şi aceia prin clauzele de executare silită se solicită restituirea de către Ministerul de Finanţe a unor sume de cca. 800 de milioane euro, cu tot cu penalităţi pentru nerespectarea unor clauze, situaţia nu este încurajatoare. Se pare că la o parte din baronii locali, le-ar pica ca o pară mălăiaţă în cap, o regionalizare, deoarece şi-ar lărgi arealul zonelor lor de influenţă, peste mai multe judeţe, inclusiv şi-ar spori averile prin spolierea instituţiilor din subordine.Pentru Regiunea Moldova, candidatul principal este vicepreşedintele PSD, Gheorghe Nichita, care şi-a constituit deja echipa de zgomot şi lumini cu care ar vrea sa controleze regiunea supuşilor săi, şi care se visează deja un urmaş al Domnitorului Dimitrie Cantemir, sau chiar Ştefan cel Mare. Chiar a comandat unor pictori şi sculptori, să fie imortalizat cu coroana pe cap şi cu sceptrul Moldovei în mână, îndreptat spre Vest. Ori dacă Alexandru Ioan Cuza, a unit Moldova si Ţara Românească ca prim pas, al realizării dezideratului milenar al romanilor de unitate naţională, poporul nu mai poate fi înşelat să piardă, tot ce au cucerit înaintaşii. Coroborat cu intenţiile grofilor din UDMR de a declara autonomia Transilvaniei şi alipirea acesteia la Patria Mama, Ungaria, cititorii acestui site, ar putea intui, ce viitor sumbru ne-ar aştepta dacă vor vota la referendum pentru distrugerea unităţii naţionale a statului român. Nici FMI, Banca Mondială, BERD, nu sunt de acord cu regionalizarea, nici UE si nici USA, deoarece debitoarea Romania, prin desfiinţare şi separarea în mai multe regiuni, nu-şi va mai plăti datoriile la aceste organisme financiare mondiale.
Pe cale de consecinţa, se sugerează Primarului Gheorghe Nichita sa se ocupe de problemele de management din primărie şi să mai lase visurile utopice de mărire şi de ridicare în scaun, deoarece este o vorba, cu cât cineva urcă mai sus pe o scară socială, poate cădea şi să-şi fractureze vreun membru, a se vedea cazul lui Adrian Năstase, care se visa Împăratul Românilor, dar care a ajuns un deţinut de drept comun la Jilava. Asociaţia Apărătorilor Patriei comunică prin intermediul acestui site, alianţei USL, adică PSD, PDL si PC, să nu se mai preocupe de modificarea constituţiei şi de regionalizarea României, deoarece acestea ar putea fi temeiurile de drept pentru a pierde puterea si a fi excluşi definitiv din orbita politica a ţării, aşa cum a dispărut şi PCR, în doar câteva zile. Mai bine s-ar preocupa de reducerea taxelor şi impozitelor, de creştere a nivelului de trai, de generare a locurilor de munca, de a creşte siguranţa statului, a ordinii publice şi mai ales a creşterii capacitaţii de apărare a ţării, cu forţe proprii.
 

Trimiteți un comentariu